۱۳۹۱ مرداد ۴, چهارشنبه

{تفريح و سرگرمي}, [16600] سخن از ماندن نيست، من و تو رهگذريم،سخن از ماندن نيست،
من و تو رهگذريم،

راه طولاني و پر پيچ و خم است،
همه بايد برويم تا افقهاي وسيع،
تا آنجا كه محبت پيداست

و شايد 
اينجا سر آغاز بودن است
و من و تو 
و هياهوئي در شهري سبز و آبي و خاكستري 

ما مي گريزيم 
شايد از بودن 
شايد از ماندن 
شايد از رفتن 

جز هراس ما را چه بايد 
من و تو رهگذريم 
به فردا بيند يش 
به طلوعي ديگر 
و به آغازي دوباره 
و ما گشايندهء راهيم 
لغزش 
صبر 
مداومت 

ولي بدان و باور كن 
اينجا بي شك آغاز بودن ماست.


--
 


--
اين ايميل را براي دوستان خود هم بفرستيد.
و به آنها بفرماييد، روي خط پايين كليك كنند تا براي آنها هم مطالب خوب و جالب بفرستيم
http://groups.google.com/group/taf_sar/subscribe
اين ايميل بدليل عضويت شما در گروه تفريح و سرگرمي است.
ايميل گروه اين است. taf_sar@googlegroups.com
اگر از دست ما ناراحت هستيد و نمي خواهيد مطالب ما بدست شما برسد پس خط پايين را كليك كنيد.
taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر