۱۳۹۲ بهمن ۲۶, شنبه

{تفريح و سرگرمي}, [21635] Fwd: خانه شاديها ‍‍‍{19074} Fwd: مضرات قند


---------- Forwarded message ----------
From: Ahmad Ghorbani <ahma.ghorbani@gmail.com>
Date: 2014-02-15 9:18 GMT+03:30
Subject: مضرات قند
To:
I know its a lot to read but its worth it

 

sugar 2 by kit.

 

 

 

146 Reasons Why Sugar Is Ruining Your Health

146 دلیل برای اینکه چرا شکر سلامتی فرد را از بین می برد


By Nancy Appleton, Ph.D.

Author of LICK THE SUGAR HABIT and LICK THE SUGAR HABIT SUGAR COUNTER.

1.  Sugar can suppress the immune system.

.1قند می تواند سیستم ایمنی بدن را از بین ببرد.

2.  Sugar upsets the mineral relationships in the body.

2 . قند باعث اختلال در  تناسب و ارتباطاملاح معدنی بدن می شود.

3.  Sugar can cause hyperactivity, anxiety, difficulty concentrating, and crankiness in children.


3 . قند می تواند  باعث بیش فعالی ، اضطراب، اختلال در تمرکز در کودکان شود.

4.  Sugar can produce a significant rise in triglycerides.

4 . قند باعث افزایش تری گلیسیرید می شود.

5.  Sugar contributes to the reduction in defense against bacterial infection (infectious diseases).


5 . قند باعث تضعیف سیستم دفاعی بدن برابر عفونت های باکتریایی ( بیماری های عفونی ) می شود.

6.  Sugar causes a loss of tissue elasticity and function, the more sugar you eat the more elasticity and function you loose.


6 . قند باعث از دست دادن خاصیت ارتجاعی بافت و عملکردآن میشود و هر چه بیشتر مواد قندی مصرف کنید حالت ارتجاعی و عملکرد بافت ها بیشتر از بین می رود.


7.  Sugar reduces high density lipoproteins.

8.  Sugar leads to chromium deficiency.

9   Sugar leads to cancer of the ovaries.

10. Sugar can increase fasting levels of glucose.

11. Sugar causes copper deficiency.

12. Sugar interferes with absorption of calcium and magnesium.

13. Sugar can weaken eyesight.


7 . قند  توده حجیم لیپوپروتئین را کاهش می دهد .

8 . قند منجر به کمبود کروم  می شود.

9 قند و شکر منجر به سرطان تخمدان  می شود.

10 . قند باعث افزایش سریع گلوکز می شود.

11 . قند باعث کمبود  مس می شود.

12 . قند  باعث اختلال در جذب کلسیم و منیزیم می شود

13 . قند باعث ضعف بینایی می شود.14. Sugar raises the level of a neurotransmitters: dopamine, serotonin, and norepinephrine.

15. Sugar can cause hypoglycemia.                                

16. Sugar can produce an acidic digestive tract.

17. Sugar can cause a rapid rise of adrenaline levels in children.

18. Sugar malabsorption is frequent in patients with functional bowel disease.


14 . قند  سطح انتقال دهنده های عصبی مانند دوپامین ، سروتونین ، نوراپی نفرین را بالا می برد .

15 .  مصرف مواد شیرین بعد از مدت کوتاهی احساس ضعف و افت قند خون را به فرد می دهد

16 . قند باعث اسیدی شدن دستگاه گوارش می شود.

17 . قند می تواند  منجربه افزایش سریع سطح آدرنالین در کودکان شود.

18 . سوء جذب قند در بیماری مربوط به عملکرد روده شایع است .


19. Sugar can cause premature aging.

19 . قند منجربه پیری زودرس می شود.


20. Sugar can lead to alcoholism.

21. Sugar can cause tooth decay.

22. Sugar contributes to obesity

23. High intake of sugar increases the risk of Crohn's disease, and ulcerative colitis.

 . قند می تواند منجربه اعتیاد به الکل شود.20
21 . قند می تواند باعث فساد دندان ها شود .
22 . قند باعث چاقی می شود.
23 . مصرف زیاد قند خطر ابتلا به بیماری کرون و کولیت اولسراتیو را افزایش می دهد .

24. Sugar can cause changes frequently found in person with gastric or duodenal ulcers.

25. Sugar can cause arthritis.

26. Sugar can cause asthma.

27. Sugar greatly assists the uncontrolled growth of Candida Albicans (yeast infections).

28. Sugar can cause gallstones.

29. Sugar can cause heart disease.

30. Sugar can cause appendicitis.


24 . قند باعث تغییرات مکرر در سیستم بدن فرد مبتلا به زخم معده و یا اثنی عشر  می شود.
25 . قند باعث ورم مفاصل می شود.
26 . قند می تواند منجر به آسم شود.
27 . قند تا حد زیادی منجربه رشد کنترل نشده  کاندیدا آلبیکانس ( عفونت قارچی ) میشود.
28 . قند منجربه سنگ کیسه صفرا می شود.
29 . قند می تواندمنجربه  بیماری های قلبی شود. .
30.قند منجربه آپاندیس میشود    

31. Sugar can cause multiple sclerosis.

32. Sugar can cause hemorrhoids.

33. Sugar can cause varicose veins.

34. Sugar can elevate glucose and insulin responses in oral contraceptive users.

                     

32 .قند منجربه هموروئید شود.
33 . قند می تواند باعث واریس شود.
34 . قند می تواند واکنشهای گلوکز و انسولین را در کسانی که از وسایل ضد بارداری خوراکی استفاده می کنند,بالا ببرد.

35. Sugar can lead to periodontal disease.

36. Sugar can contribute to osteoporosis.

37. Sugar contributes to saliva acidity.

38. Sugar can cause a decrease in insulin sensitivity.

35 . قند می تواند به بیماری پریودنتال منجر شود .
36 . قند می تواند به پوکی استخوان کمک می کند.
37 . قند بزاق دهان را اسیدی می کند.
38 . قند حساسیت به انسولین را کاهش می دهد .

39. Sugar can lower the amount of Vitamin E (alpha-Tocopherol  in the blood.

40. Sugar can decrease growth hormone.

41. Sugar can increase cholesterol.

42. Sugar can increase the systolic blood pressure.

43. Sugar can cause drowsiness and decreased activity in children.

39 . قند می تواند میزان ویتامین آلفا توکوفرول در خون را پایین بیاورد.
40 . قند می تواند ترشح هورمون رشد را کاهش دهد.
41 . قند می تواند کلسترول خون را افزایش دهد.
42 . قند می تواند فشار خون سیستولیک را افزایش دهد.
43 . قند می تواند باعث خواب آلودگی و کاهش فعالیت در کودکان شود.

44. High sugar intake increases advanced glycation end products (AGEs)(Sugar bound non-enzymatically to protein)

45. Sugar can interfere with the absorption of protein.

46. Sugar causes food allergies.

47. Sugar can contribute to diabetes.


44 . مصرف زیاد قند باعث افزایش محصولات نهایی گلیکاسیون  ( واکنش غیر آنزیمی قند با پروتین که قنددر انحصار پروتین است) می شود
45 . قند در جذب پروتین اختلال ایجاد می کند .
46 . قند باعث آلرژی غذایی میشود.
47 . قند منجربه دیابت میشود.
48. Sugar can cause toxemia during pregnancy.

49. Sugar can contribute to eczema in children.

50. Sugar can cause cardiovascular disease.

51. Sugar can impair the structure of DNA

52. Sugar can change the structure of protein.


48 . قند باعث مسمومیت در دوران بارداری میشود.
49 . قند باعث اگزما در کودکان شود.
50 . قند می تواند به بیماری های قلبی عروقی مجرب شود.

   میشودDNA قند باعث اختلال در ساختار  51
52 . قند می تواند ساختار پروتئین را تغییر دهد.


53. Sugar can make our skin age by changing the structure of collagen.

54. Sugar can cause cataracts.

55. Sugar can cause emphysema.

56. Sugar can cause atherosclerosis.

57. Sugar can promote an elevation of low density lipoproteins (LDL).


53 . قند با تغییر ساختار کلاژن باعث پیری پوست میشود.
54 . قند می تواند  منجربه آب مروارید شود.
55 . قند می تواند منجربه آمفیزم شود.
56 . قند می تواند باعث تصلب شرایین   شود.
LDL قند می تواند باعث افزایش توده لیپو پروتین شود.57

58. High sugar intake can impair the physiological homeostasis of many systems in the body.

59. Sugar lowers the enzymes ability to function.

60. Sugar intake is higher in people with Parkinson's disease.

61. Sugar can cause a permanent altering the way the proteins act in the body.

62. Sugar can increase the size of the liver by making the liver cells divide.


58 . مصرف بیش از حد قند هموستاز فیزیولوژیک بسیاری از سیستم های بدن را مختل می کند.
59 . قند عملکرد آنزیم های بدن را کاهش می دهد.
60 . جذب قند در افراد با بیماری پارکینسون بیشتر است.
61 . قند باعث تغییر دایمی عملکرد پروتین در بدن میشود .
62 . قند می تواند  اندازه کبد را با تقسیم سلولی در کبد افزایش دهد.

63. Sugar can increase the amount of liver fat.

64. Sugar can increase kidney size and produce pathological changes in the kidney.

65. Sugar can damage the pancreas.

66. Sugar can increase the body's fluid retention.

63 . شکر می تواند میزان چربی کبد را افزایش  دهد .

64 . قند می تواند اندازه کلیه ها را افزایش می دهد و باعث تغییرات پاتولوژیک در کلیه شود.

65 . قند می تواند به لوزالمعده آسیب  رساند.
66 . قند می تواند احتباس مایعات بدن را افزایش دهد.

67. Sugar is enemy #1 of the bowel movement.

68. Sugar can cause myopia (nearsightedness).

69. Sugar can compromise the lining of the capillaries.

70. Sugar can make the tendons more brittle.

71. Sugar can cause headaches, including migraine.

67 . قند دشمن # 1 از حرکات روده است .

68 . قند می تواند  باعث میوپی (نزدیک بینی )  شود.
69 . قند می تواند دیواره مویرگ ها را خدشه دار کند.
70 . قند می تواند تاندون راشکننده تر کند.
71 . قند می تواند موجب سردرد، از جمله میگرن شود .

72. Sugar plays a role in pancreatic cancer in women.

73. Sugar can adversely affect school children's grades and cause learning disorders..

74. Sugar can cause an increase in delta, alpha, and theta brain waves.


72 . قند نقش مهمی در ابتلا به سرطان پانکراس در زنان را ایفا می کند.
73 . قند می تواند درنمرات مدرسه کودکان تاثیر منفی گذارد و باعث اختلال دریادگیری شود.
74 . قند می تواند باعث افزایش  امواج مغزی دلتا ، آلفا و تتا شود.

75. Sugar can cause depression.

76. Sugar increases the risk of gastric cancer.

77. Sugar and cause dyspepsia (indigestion).


78. Sugar can increase your risk of getting gout.


75 . قند می تواند منجربه افسردگی شود.
76 . قند خطر ابتلا به سرطان معده را افزایش می دهد .
77 . قند باعث سوء هاضمه میشود .
78 . قند می تواند خطر ابتلا به نقرس را افزایش دهد.

79. Sugar can increase the levels of glucose in an oral glucose tolerance test over the ingestion of complex carbohydrates.

80. Sugar can increase the insulin responses in humans consuming high-sugar diets compared to    low sugar diets. 

81  High refined sugar diet reduces learning capacity.


79 . قند می تواند سطح گلوکز درتست تحمل گلوکز خوراکی بر مصرف کربوهیدرات های پیچیده را افزایش دهد.
80 . پاسخ و واکنش انسولین در بدن کسانی که در رژیم غذایی اشان از مواد قندی بیشتری استفاده می کنند نسبت به کسانی که از مواد قندی کمتری استفاده می کنند,بیشتراست.
81 استفاده از شکر تصفیه شده در رژیم غذایی ظرفیت یادگیری را کاهش می دهد .

82. Sugar can cause less effective functioning of two blood  proteins, albumin, and lipoproteins, which may reduce the body's ability to handle fat and cholesterol.

83.  Sugar can contribute to Alzheimer's disease.

84. Sugar can cause platelet adhesiveness.

82 . قند می تواند عملکرد موثر  دو پروتئین خون ، آلبومین، لیپوپروتئین را کم کند، که ممکن است توانایی بدن را برای رسیدگی به چربی و کلسترول خون کاهش دهد.
83 . قند می تواند منجربه بیماری آلزایمر شود
84 . قند باعث چسبندگی پلاکت ها می شود.

85. Sugar can cause hormonal imbalance; some hormones become underactive and others become overactive.

86. Sugar can lead to the formation of kidney stones.

87. Sugar can lead to the hypothalamus to become highly sensitive to a large variety of stimuli.


85 . قند تعادل  های بدن را از بین می برد و در برخی از مواردباعث کم کار شدن هورمونها و در موارد دیگر باعث پرکار شدن آنها می شود
86 . قند می تواند منجربه تشکیل سنگ کلیه شود.
87 . مصرف بیش از حد قند باعث افزایش حساسیت هیپوتالاموس به محرک ها شود.

88. Sugar can lead to dizziness.

89. Diets high in sugar can cause free radicals and oxidative stress.

90. High sucrose diets of subjects with peripheral vascular disease significantly increases platelet adhesion.


88 . قند باعث سرگیجه میشود.
89 . رژیم های غذایی سرشار از قند می تواند رادیکال های آزاد و اکسیداتیو در بدن را زیادکند
90 . افرادی که مبتلابه بیماری قلبی و عروقی اند در صورتی که در رژیم غذایی اشان ساکارز فراوان باشد ,چسبندگی پلاکت های خونی اشان بیشتر می شود .

91. High sugar diet can lead to biliary tract cancer.

92. Sugar feeds cancer.

93. High sugar consumption of pregnant adolescents is associated with a twofold increased risk for delivering a small-for-gestational-age (SGA) infant.


91 .  استفاده بیش از حد ازقند در رژیم غذایی می تواند به سرطان مجرای صفرامنجر شود.
92 . شکر  سرطان را تغذيه مي كند
93 . مصرف قند بالا برای کسانی که در نوجوانی باردار می شوند باعث کوچکی و کم وزنی جنین میشود .

94. High sugar consumption can lead to substantial decrease in gestation duration among adolescents.

95. Sugar slows food's travel time through the gastrointestinal tract.

96. Sugar increases the concentration of bile acids in stools and bacterial enzymes in the colon. This can modify bile to produce cancer-causing compounds and colon cancer.


94 . مصرف قند بالا می تواند منجربه کاهش دوران بارداری در میان نوجوانان  شود.
95 . قند  زمان سفر مواد غذایی را از طریق دستگاه گوارش کند می کند.
96 . قند غلظت اسیدهای صفراوی در مدفوع و آنزیم های باکتریایی در روده بزرگ  را افزایش می دهدکه  این می تواند صفرا را برای تولید ترکیبات سرطان زا و سرطان روده بزرگ, تغییر دهد

97.  Sugar increases estradiol (the most potent form of naturally occurring estrogen) in men.

98.  Sugar combines and destroys phosphatase, an enzyme, which makes the process of digestion more difficult.

97 . قند استرادیول (قوی ترین شکل طبیعی استروژن ) را در مردان افزایش می دهد

98 . قند باعث ترکیب فسفات و از بین رفتن آن می شود که در نتیجه روند هضم غذا مشکل می شود.


99.  Sugar can be a risk factor of gallbladder cancer.

100. Sugar is an addictive substance.

101. Sugar can be intoxicating, similar to alcohol.


99 . قند می تواند یک عامل خطر ابتلا به سرطان کیسه صفرا باشد.
100 . شکر یک ماده اعتیاد آور است .
101 . قند می تواند مانند الکل باعث سرخوشی شود.

102. Sugar can exacerbate PMS.

103. Sugar given to premature babies can affect the amount of carbon dioxide they produce.

104. Decrease in sugar intake can increase emotional stability.             

102 . قند می تواند PMS را تشدید کند.
103 . شکر داده شده به نوزادان نارس می تواند  برمیزان  دی اکسید کربنی که تولید می کنند تاثیر گذارد.
104 . کاهش در مصرف قند می تواند  ثبات عاطفی را افزایش دهد.

105. The body changes sugar into 2 to 5 times more fat in the bloodstream than it does starch.

106. The rapid absorption of sugar promotes excessive food intake in obese subjects.

107. Sugar can worsen the symptoms of children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).


105 . قند نسبت به نشاسته دو تا پنج برابر در جریان خون تبدیل به چربی میشود.
106 . جذب سریع قند باعث پرخوری در افراد چاق می شود.
107 . قند علایم اختلالات بیش فعالی در کودکان که ناشی از کمبود توجه می باشد(ADHD) را بدترمی کند.

108. Sugar adversely affects urinary electrolyte composition.

109. Sugar can slow down the ability of the adrenal glands to function.

110. Sugar has the potential of inducing abnormal metabolic processes in a normal healthy individual and to promote chronic degenerative diseases.

111.. I.Vs (intravenous feedings) of sugar water can cut off oxygen to the brain.


108 . شکردر ترکیب الکترولیت  ادرار اثر منفی می گذارد.
109 . شکر می تواند به سرعت توانایی غده فوق کلیوی را کاهش دهد.
110 . شکر قابلیت وخیم کردن شرایط غیر طبیعی که در فرایند متابولیکی بدن فرد سالم وجود دارد می شود وهمپنین باعث کسترش بیماری های مزمن در بدن  می شود .
111 .. I.Vs ( تغذیه وریدی ) از آب قند می تواند مانع اکسیژن رسانی به مغز شود.

112. High sucrose intake could be an important risk factor in lung cancer.

113. Sugar increases the risk of polio.

114. High sugar intake can cause epileptic seizures.

115. Sugar causes high blood pressure in obese people.


112 . مصرف ساکارز بالا یک عامل خطر مهم در ابتلا به سرطان ریه  است.
113 . شکر خطر ابتلا به فلج اطفال را افزایش می دهد .
114 . مصرف قند بالا می تواند  منجربه حملات صرعی شود.
115 . قند باعث  فشار خون بالا در افراد چاق  می شود.

116. In Intensive Care Units, limiting sugar saves lives.

117. Sugar may induce cell death.

118. Sugar can increase the amount of food that you eat.


116 . در شرایط حاد و ویژه، محدود کردن قند و شکر موجب نجات جان فرد می شود
117 . قند می تواند باعث مرگ سلول شود.
118 . شکر باعث پرخوری می شود

119. In juvenile rehabilitation camps, when children were put on a low sugar diet, there was a 44% drop in antisocial behavior.

120.  Sugar can lead to prostrate cancer.

121. Sugar dehydrates newborns.


119 . در اردوگاه های بازپروری نوجوانان ، وقتی کودکان از رژیم غذایی کم قند استفاده کردند، 44% رفتار های ضد هنجار جامعه   در آنها کاهش یافت.
120 . شکر می تواند منجر به سرطان  های مهلک می شود
121 . قند باعث از دست دادن آب بدن نوزادان می شود

122. Sugar increases the estradiol in young men.

123.  Sugar can cause low birth weight babies.

124. Greater consumption of refined sugar is associated with a worse outcome of schizophrenia

122 . قند باعث افزایش استرادیول در مردان جوان می شود
123 . قند می تواند به تولد نوزاد با وزن کم  منجرب شود.
124 . مصرف زیاد از قند تصفیه شده مساوی است با اسکیزوفرنی .


125. Sugar can raise homocysteine levels in the blood stream. 

126. Sweet food items increase the risk of breast cancer. 

127. Sugar is a risk factor in cancer of the small intestine. 


125 . قند می تواند میزان هموسیستئین را در جریان خون افزایش دهد.

126 . مواد غذایی شیرین خطر ابتلا به سرطان پستان را افزایش می دهد.

127 . قند یک عامل خطرناک در ابتلا به سرطان روده کوچک است .

128. Sugar may cause laryngeal cancer.

129. Sugar induces salt and water retention.

130. Sugar may contribute to mild memory loss.

131. As sugar increases in the diet of 10 years olds, there is a linear decrease in the intake of many essential nutrients.


128 . قند ممکن است به سرطان حنجره  منجرب شود.
129 . شکرباعث تشنگی می شود
130 . مصرف بیش از حد قند باعث از دست دادن بخش کمی از حافظه شود.
131 . با افزایش قند در رژیم غذایی از 10 سالگی ، کاهش خطی در مصرف بسیاری از مواد مغذی ضروری وجود دارد.

132. Sugar can increase the total amount of food consumed.

133. Exposing a newborn to sugar results in a heightened preference for sucrose relative to water at 6 months and 2 years of age.

134. Sugar causes constipation.

135. Sugar causes varicous veins.


132 . قند می تواند مقدار کل غذای مصرفی را افزایش دهد.
133 . بر طبق تحقیقات نوزادان حدود 6 تا 24 ماه ساخارین را به آب  بیشترترجیح داده اند
134 . شکر باعث یبوست می شود.
135 . قند باعث گشاد شدن رگ می شود.

136. Sugar can cause brain decay in prediabetic and diabetic women.

137. Sugar can increase the risk of stomach cancer.

138. Sugar can cause metabolic syndrome.

139. Sugar ingestion by pregnant women increases neural tube defects in embryos.

136 . قند باعث تباه شدن مغز زنان دیابتی یا افراد با قند خون بالا می شود.
137 . قند می تواند خطر ابتلا به سرطان معده را افزایش می دهد .
138 . قند می تواند منجربه سندرم متابولیک شود.
139 . مصرف قند در زنان باردار نقایص لوله عصبی در جنین  را افزایش می دهد.

140. Sugar can be a factor in asthma.

141. The higher the sugar consumption the more chances of getting irritable bowel syndrome.

142. Sugar could affect central reward systems.

143. Sugar can cause cancer of the rectum.


140 . قند می تواند یک عامل آسم  بشمار آید.
141 . مصرف بیش از  حد قند باعث ابتلا به سندرم روده می شود.
142 . قند می تواند  روی سیستم های پاداش مرکزی تاثیر گذارد.reward system
143 . قند می تواند منجربه سرطان راست روده شود.

144. Sugar can cause endometrial  cancer.

145. Sugar can cause renal (kidney) cell carcinoma.

146. Sugar can cause liver tumors.
144 . قند می تواند منجربه سرطان آندومتر شود.

145 . قند می تواند باعث تشکیل سلول های سرطانی کلیه شود.

146 . قند می تواند  باعث تشکیل تومورهای کبد شود

 

--
--
اين ايميل را براي دوستان خود هم بفرستيد.
و به آنها بفرماييد روي خط پايين كليك كنند تا آنها هم عضو گروه شوند و براي آنها هم مطالب خوب و جالب بفرستيم
http://groups.google.com/group/taf_sar/subscribe
---
‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "تفريح و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
‏برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به taf_sar و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar دیدن کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/groups/opt_out دیدن کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر