۱۳۹۲ اسفند ۲, جمعه

[Anobanini:415] ویژه برنامه نوروزی (2): تور دشت مغان - اردبیل - سرعین *** 11 تا 14 فروردین 1393


تـــور دشـت مغــــان - اردبیـــــل - سـرعیـــــن
3/5 روزه


بازدید از بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی
(جزء آثار ثبت شده در فهرست جهانی یونسکو)

گشــت در دشـــت مغــــان
دیدار از نحوه زندگی عشایر شاهسون
(کبــــاب خــــوری)

همراه با آبتنی در آب گرم سرعین
در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام به آدرس زیر مراجعه بفرمایید

http://www.anobanini.net/forum/showthread.php?4531

--
------------------------------------------------------------------------
این ایمیل به دلیل عضویت شما در گروه آنوبانینی ارسال شده است
در صورت تمایل به خروج از گروه و عدم دریافت ایمیل های مشابه از ایمیل خود یک پیام خالی به آدرس زیر ارسال کنید
anobanini-unsubscribe@googlegroups.com
و یا با آدرس فرستنده ایمیل تماس بگیرید.
 
به منظور آشنایی بیشتر با گروه آنوبانینی می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:
www.anobanini.net
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر