۱۳۹۲ اسفند ۲, جمعه

[Anobanini:415] ویژه برنامه نوروزی (1): بازدید از عجایب استان بوشهر، 1 الی 6 فروردین 1393 (6 روزه)

بازدید از عجایب طبیعی-فرهنگی استان بوشهربازدید از تنها پارک ملی-دریایی ایران بازدید از جزایر کمتر دیده شده ایران در استان بوشهر و اثر طبیعی ملی جاشَک

دیدار از دو رودخانه مُند و حِلّه

(پرنده نگری)


همراه با آشنایی با شهرستان برازجان و گذر اعصار در آن

در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه بفرمایید:

http://www.anobanini.net/forum/showthread.php?4532

--
------------------------------------------------------------------------
این ایمیل به دلیل عضویت شما در گروه آنوبانینی ارسال شده است
در صورت تمایل به خروج از گروه و عدم دریافت ایمیل های مشابه از ایمیل خود یک پیام خالی به آدرس زیر ارسال کنید
anobanini-unsubscribe@googlegroups.com
و یا با آدرس فرستنده ایمیل تماس بگیرید.
 
به منظور آشنایی بیشتر با گروه آنوبانینی می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:
www.anobanini.net
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر