۱۳۹۲ بهمن ۲۵, جمعه

Warning to the Christian and Non Muslim world!

Warning  to the Christian and Non Muslim world!

 

We (Muslims) are inviting you to stop oppression on the Muslims. Don't you see the condition of your country? You are under the grate dissatisfaction of Allah for tormenting the Muslims of the whole world. As a result, different kinds of chaos and confusion, unnatural deaths and severe economic recessions including natural disasters like flash floods, snowfalls, tornados, wild fires and earthquakes of unusual magnitude are occurring in your country. You shall have more and more troubles! No way out! We invite you, refrain yourself from all those, Do Tawbah (repent) and convert to Muslims!  Still time is there.

 

 

 

 

 

Courtesy

 

Tahjib-Tamuddun Department

Rajarbag Shareef, Dhaka-1217

BANGLADESH

 

http://al-ihsan.net

http://al-baiyinaat.net

 

--
 
---
‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "دوستان راديو گلها" مشترک شده‌اید.
‏برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/groups/opt_out دیدن کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر