۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۹, جمعه

[لیمو:14397]: Re: [Hezbollahioun:3574] صحبت امروز و دیروز نیست...! (در مورد تجمع میدان فاطمی)

البته در برخی مواقع و تحت برخی شرایط برخورد فیزیکی هم با یک امر فرهنگی لازم است.
مثلاً در همین امر به معروف و نهی از منکر ما مرحله یدی را نیز داریم.
یا مثلاً حکم اعدام سلمان رشتی که یک کتاب نوشته بود؛ اما حضرت امام(ره) جهت مقابله با این امر حکم برخورد فیزیکی و حذف طرف را صادر کردند.


2014-05-09 16:38 GMT+04:30 فرهاد سیمین <siminfarhad@gmail.com>:

پرسید آیا شما یک چماقدار هستید گفت نه من از ابتدا هم مخالف برخورد  با معلول بودم و این از نشریاتی که منتشر می کردم پیداست...

این جملاتی بود که بین آقایان جیرانی و ده نمکی در پخش زنده تلویزیونی رد و بدل شد. و حاوی یک نکته مثبت در آقای ده نمکی که مقابله با فرهنگ مهاجم دشمن با کار فرهنگی ممکن است و بس و نه با چماق داری!

آقای ده نمکی هرچند هنر مند خوبی نیست اما فهم او از مبارزه فرهنگی بسیار ستودنی است.

برخورد با مقول فرهنگ مانند مقوله اقتصاد نیست.

ادامه در سماع


--
فرهاد سیمین
سماع <http://siminfar.persianblog.ir/>


--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Hezbollahioun" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to hezbollahioun+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
پانویس:
- ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم.
(امام خامنه ای حفظه الله)
---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «لیمو »« Lemon» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به lymoo+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای پست به این گروه، ایمیلی به lymoo@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/lymoo بازدید کنید.
برای مشاهده این گفتگو در وب از https://groups.google.com/d/msgid/lymoo/CAAkFoVNZ75AWzOP%2B3ZcmKKr2GFdAjCvyiiELYVZMmrdb9FzpEA%40mail.gmail.com بازدید کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر