۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۱, یکشنبه

[Anobanini:430] آبشار کردیکن (تنگ زندان) - 13 تا 16 خرداد ماه 1393 (3 روزه)
آبشار کردی کن (تنگ زندان)
13 تا 16 خردادماه
( 3 روزه)

جاذبه های این سفر:
دیدن عظیم ترین آبشار شناخته شده ایران
در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه بفرمایید:

http://www.anobanini.net/forum/showthread.php?4627--
------------------------------------------------------------------------
این ایمیل به دلیل عضویت شما در گروه آنوبانینی ارسال شده است
در صورت تمایل به خروج از گروه و عدم دریافت ایمیل های مشابه از ایمیل خود یک پیام خالی به آدرس زیر ارسال کنید
anobanini-unsubscribe@googlegroups.com
و یا با آدرس فرستنده ایمیل تماس بگیرید.
 
به منظور آشنایی بیشتر با گروه آنوبانینی می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:
www.anobanini.net
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر