۱۳۹۳ خرداد ۲, جمعه

[Anobanini:434] برنامه آموزشی - دوره کارآموزی نقشه خوانی و کار با قطب نما -22 و 23 خرداد 93

برنامه آموزشی

دوره مقدماتی نقشه خوانی و کار با قطب نما

(همراه با اعطای مدرک معتبر فدراسیون کوهنوردی)

ظرفیت محدود
جمعه 23 خرداد 1393
5شنبه 22 خرداد 1393

در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه بفرمایید:

http://www.anobanini.net/forum/showthread.php?4644
--
------------------------------------------------------------------------
این ایمیل به دلیل عضویت شما در گروه آنوبانینی ارسال شده است
در صورت تمایل به خروج از گروه و عدم دریافت ایمیل های مشابه از ایمیل خود یک پیام خالی به آدرس زیر ارسال کنید
anobanini-unsubscribe@googlegroups.com
و یا با آدرس فرستنده ایمیل تماس بگیرید.
 
به منظور آشنایی بیشتر با گروه آنوبانینی می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:
www.anobanini.net
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر