۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۱, پنجشنبه

Re: {تفريح و سرگرمي}, [22542] Riddle..........چيستان

48

Sent from my iPad

On May 1, 2014, at 15:06, Alireza Rezvani ♥♥♥ <alizrea@gmail.com> wrote:


اتومبيلي با سرعت چهل مايل درساعت مسيري را طي ميكند و سپس همان مسير را با سرعت شصد مايل در ساعت برميگردد؛ ميانگين سرعت اين رفت و برگشت چقدر است؟

A car travels at a speed of 40 mph over a certain distance and then returns over the same distance at a speed of 60 mph. What is the average speed for the total journey?
--
Comments and opinions are welcome:  alizrea@gmail.com

"The Future Belongs To Those Who Believe In The Beauty Of Their Dreams"

Regards,  Alireza ♥♥♥
 
 
 

--
اين ايميل را براي دوستان خود هم بفرستيد.
و به آنها بفرماييد روي خط پايين كليك كنند تا آنها هم عضو گروه شوند و براي آنها هم مطالب خوب و جالب بفرستيم
http://groups.google.com/group/taf_sar/subscribe
---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «تفريح و سرگرمي» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar بازدید کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر