۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۹, دوشنبه

[Anobanini:432] سفر به گذشته ایران "کرمانشاهان" *** 6 الی 8 خردادماه 1393 *** (3 روزه)


سفر به گذشته ایران
ر
کرمـانشــاهـــان

بیستون - هرسین - روانسر
- کرمانشاه

ســــه روزه

6 تا 8 خرداد ماه

شهرگردی و بازدید از آثار باستانی

بازدید از محوطه باستانی بیستون- شهر هرسین- غار قوری قلعه- طاق گرا- تکیه بیگلر بیگی- تکیه معاون الملک- بازار کرمانشاه- طاق بستان

همچنین دیدار از خاستگاه نام گروه آنوبانینی "نقش برجسته آنوبانینی"در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه بفرمایید:

http://www.anobanini.net/forum/showthread.php?4641

--
------------------------------------------------------------------------
این ایمیل به دلیل عضویت شما در گروه آنوبانینی ارسال شده است
در صورت تمایل به خروج از گروه و عدم دریافت ایمیل های مشابه از ایمیل خود یک پیام خالی به آدرس زیر ارسال کنید
anobanini-unsubscribe@googlegroups.com
و یا با آدرس فرستنده ایمیل تماس بگیرید.
 
به منظور آشنایی بیشتر با گروه آنوبانینی می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:
www.anobanini.net
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر