۱۳۹۱ مرداد ۲, دوشنبه

{تفريح و سرگرمي}, [16557] Aspirin


آســـپـــیـــریـــن ! ...
 
داشتن آسپیرین در منزل همیشه مهّم است
چرا باید آسپیرین را در کنار خود داشته باشید؟

VandaClick Group

در باره حمله قلبی :
علاوه بر احساس درد در بازوی چپ، علایم د یگری برای حملهً قلبی وجود دارند
درد شدید در چانه، حالت تهوّع وتعریق زیاد، نیز باید مورد توجّه قرار گیرد

توجّه:
ممکن است در زمان حملهً قلبی هیچ دردی در قفسهً سینه احساس نشود
حدود 60% افراد که در خواب دچار حملهً قلبی شده اند هرگز بیدار نشده اند

هرچنداگرچنین اتفاقی رخ دهد
ممکن است درد قفسهً سینه فرد را از خواب عمیق بیدار کند

VandaClick Group

دراینصورت بلافاصله دو عدد آسپیرین را در دهان خود حل کرده و بامقداری آب آنرا ببلعید
سپس به یکی از همسایگان و یا یکی از بستگان که محل سکونتش در فاصله بسیار نزدیک از شماست تلفن کرده
و بگویید دچار حمله قلبی شده و دو عدد آسپیرین مصرف کرده اید

روی یک صندلی دسته داریا مبل بنشینید ومنتظر ورود آنها باشید و …

DO NOT LIE DOWN !!!
درازنکشید!!!


VandaClick Group

بقول یک پزشک متخصّص قلب
اگراین ایمیل را برای ده نفربفرستید ممکن است جان یک نفررانجات دهید.
من این اطّلاعات رابه دیگران داده ام
شما چطور؟
این پیام را فوروارد کنید:

VandaClick Group
ممکن است جان ها رانجات دهد !!!
 
 
 
 
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر