با درود به عزیزان گروه گلها
ضمن تبریک ماه مبارک رمضان ابتدا خواستم مجدد اعلام کنم مراسم چهلم استاد کسایی روز دوشنبه 2/5/91 از ساعت 9 شب برسرمزار آن استاد در تکیه سیدالعراقین برگزار می گردد و ضمنا عکس سنگ مزار ایشان را نیز برای عزیزانی که در دسترس نیستند ارسال می نمایم
ارادتمند - حسین آذرافزا