۱۳۹۱ مهر ۲۹, شنبه

Re: [لیمو:11589] به شستشو نیاز داری؟ (فوق العاده زیبا

2012/9/14, nahid afzalian <nahid48.afzalian@gmail.com>:
> در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۰، Pari Rahimi <p.rahimi.1369@gmail.com> نوشته:
>
>> خوشحالم که مفیده بوده
>>
>> 2012/9/12 nouredin@gmail.com <ahalimo@gmail.com>
>>
>> خانم پری رحيمی
>>>
>>> واقعا خواندن نوشته هایتان آرام بخش و اموزنده است
>>> خوشحالم که با چنين فرزانه ای هم گروه هستم . برايتان سلامت و
>>> شادی آرزو ميکنم
>>>
>>> نورالدين آهنگرزاده
>>>
>>>
>>> خانم پری رحيمی
>>> واقعا خواندن نوشته هایتان آرام بخش و اموزنده است
>>> خوشحالم که با چنين فرزانه ای هم گروه هستم . برايتان سلامت و
>>> شادی آرزو ميکنم
>>> نورالدين آهنگرزاده
>>>
>>>
>>>
>>> *-------Original Message-------*
>>>
>>> *From:* Pari Rahimi <p.rahimi.1369@gmail.com>
>>> *Date:* 9/11/2012 3:32:02 AM
>>> *To:* lymoo@googlegroups.com
>>> *Subject:* Re: [لیمو:11127] به شستشو نیاز داری؟ (فوق العاده زیبا
>>>
>>> خواهش می کنم. باعث افتخاره
>>>
>>> 2012/9/11 Omid Maddah <dobala1596@gmail.com>
>>> *سلام خانم رحیمی از پستهای زیباتون تشکر میکنم خصوصا این یکی که فوق
>>> العاده بود. با اجازتون این مطلب رو میذارم تو وبلگم
>>> *
>>>
>>> *به شستشو نیاز داری؟ (فوق العاده زیبا)*
>>> A little girl had been shopping with her Mom in Wal-Mart.
>>> She must have been 6 years old, this beautiful red haired, freckle faced
>>> image of innocenceدر ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۱۳، Pari Rahimi <
>>> p.rahimi.1369@gmail.com> نوشته:
>>> .
>>> دختر کوچکی با مادرش در وال مارت مشغول خرید بودند.
>>> دخترک حدوداً شش ساله بود.
>>> موی قرمز زیبائی داشت و کک و مک های صورتش حالت بیگناهی به او می داد
>>>
>>> It was pouring outside. The kind of rain that gushes over the top of rain
>>> gutters,
>>> so much in a hurry to hit the earth it has no time to flow down the
>>> spout.
>>> We all stood there, under the awning, just inside the door of the
>>> WalMart.
>>> در بیرون باران بسختی می بارید. از آن بارانهایی که جوی ها را لبریز می کرد
>>> و آنقدر شدید بود
>>> که حتی وقت برای جاری شدن نمی داد. ما همگی در آنجا ایستاده بودیم.
>>> همه پشت درهای وال مارت جمع شده بودیم و حیرت زده به باران نگاه می کردیم
>>>
>>> We waited, some patiently, others irritated because nature messed up
>>> their hurried day.
>>> ما منتظر شدیم، بعضی ها با حوصله، و سایرین دلخور، زیرا طبیعت برنامه کاری
>>> آنها را به هم زده بود
>>>
>>> I am always mesmerized by rainfall.
>>> I got lost in the sound and sight of the heavens washing away the dirt
>>> and dust of the world.
>>> Memories of running, splashing so carefree as a child came pouring in as
>>> a welcome
>>> reprieve from the worries of my da
>>> باران همیشه مرا سحر می کند. من در صدای باران گم شدم.
>>> باران بهشتی گرد و غبار را از دنیا می زدود و پاک می کرد.
>>> خاطرات بارش، و چلپ چلپ کردن بیخیال در باران در دوران کودکی به اندرون
>>> من سرریز شد و به تکرار آن حاطرات خوشامد گفتم
>>>
>>> Her little voice was so sweet as it broke the hypnotic trance
>>> we were all caught in, 'Mom let's run through the rain
>>> صدای کم سن و سال و شیرین دخترک آن حالت افسون زدگی که ما را در بر گرفته
>>> بود
>>> در هم شکست. گفت: مامان، بیا زیر بارون بدویم
>>>
>>> she said.
>>> 'What?' Mom asked.
>>> مادر گفت: چه؟
>>>
>>> 'Let's run through the rain!' She repeated.
>>> دخترک تکرار کرد: بیا زیر بارون بدویم
>>>
>>> 'No, honey. We'll wait until it slows down a bit,' Mom replied.
>>> مادر جواب داد
>>> نه عزیزم. ما صبر می کنیم تا بارون آهسته بشه
>>>
>>> This young child waited a minute and repeated: 'Mom, let's run through
>>> the rain..'
>>> دختربچه لحظه ای صبر کرد و تکرار کنان گفت: مامان، بیا از زیر بارون رد بشیم
>>>
>>> 'We'll get soaked if we do,' Mom said.
>>> مادر گفت: اگر برویم خیس خواهیم شد
>>>
>>> 'No, we won't, Mom. That's not what you said this morning,
>>> ' the young girl said as she tugged at her Mom's sleevs
>>> دخترک درحالیکه آستین مادرش را می کشید گفت
>>> این اون چیزی نیست که امروز صبح می گفتی
>>>
>>> 'This morning? When did I say we could run through the rain and not get
>>> wet?'
>>> امروز صبح؟ من کی گفتم که اگر زیر بارون بدویم خیس نمیشیم؟
>>>
>>> 'Don't you remember? When you were talking to Daddy about his cancer,
>>> you said, ' If God can get us through this, He can get us through
>>> anything! ' '
>>> یادت نمیاد؟ وقتی داشتی با پدر در مورد سرطانش حرف می زدی.
>>> تو گفتی، اگر خدا می تونه ما رو از این مخمصه نجات بده، پس در هر حالت دیگه
>>> ای هم ما رو نجات خواهد داد
>>>
>>> The entire crowd stopped dead silent.
>>> I swear you couldn't hear anything but the rain.
>>> We all stood silently. No one left. Mom paused and thought for a moment
>>> about what she would say.
>>> تمامی حاضرین سکوتی مرگبار اختیار کردند.
>>> قسم می خورم که غیر از صدای باران چیزی شنیده نمیشد.
>>> همه در سکوت ایستاده بودند. هیچکس آنجا را ترک نکرد.
>>> مادر لحظاتی درنگ کرد و به تفکر پرداخت. باید چه بگوید؟
>>>
>>> Now some would laugh it off and scold her for being silly.
>>> Some might even ignore what was said. But this was a moment of
>>> affirmation in a young child's life.
>>> A time when innocent trust can be nurtured so that it will bloom into
>>> faith.
>>> ممکن بود یک نفر او را بخاطر احمق بودن مسخره کند و بعضی ها ممکن بود به
>>> آنچه او گفته بود بی تفاوت بمانند.
>>> اما این لحظه ای تثبیت کننده در زندگی این دختر بچه بود.
>>> لحظه ای که باوری سالم می توانست به ایمانی محکم تبدیل شود
>>>
>>> 'Honey, you are absolutely right. Let's run through the rain.
>>> If GOD let's us get wet, well maybe we just need washing,' Mom said.
>>> مادر گفت: عزیزم، تو کاملاً درست می گوئی. بیا زیر باران بدویم.
>>> اگر خداوند اجازه بده که ما خیس بشویم، خب، فقط به یک شستشو احتیاج خواهیم
>>> داشت
>>>
>>> Then off they ran. We all stood watching,
>>> smiling and laughing as they darted past the cars and yes,
>>> through the puddles. They got soaked.
>>> و سپس آن دو دویدند.
>>> ما همه ایستادیم و درحالیکه آنها از کنار اتومبیلها می گذشتند تا به ماشین
>>> خود برسند
>>> و از روی جوی های آب می پریدند نظاره می کردیم. آنها خیس شدند
>>>
>>> They were followed by a few who screamed and laughed like children all
>>> the way to their cars.
>>> And yes, I did. I ran. I got wet. I needed washing
>>> آن دو مانند بچه ها جیغ می زدند و می خندیدند و بطرف اتومبیل خود می رفتند.
>>> و بله، منم همین کار رو کردم. خیس شدم. باید لباسهام رو می شستم
>>>
>>> Circumstances or people can take away your material possessions,
>>> they can take away your money, and they can take away your health.
>>> But no one can ever take away your precious memories...So,
>>> don't forget to make time and take the opportunities to make memories
>>> everyday.
>>> شرایط یا مردم می توانند آنچه به شما تعلق دارد را از شما بگیرند،
>>> می توانند پول شما، و سلامتی شما را از شما بدزدند.
>>> اما هیچکس قادر نیست خاطرات طلائی شما را بدزدد.
>>> پس، فراموش نکنید که وقت بگذارید و از این فرصت های هر روزه خاطراتی شیرین
>>> بسازید.
>>>
>>> To everything there is a season and a time to every purpose under heaven.
>>> برای هر چیزی زمانی هست و برای هر منظوری هم زمانی معین شده است
>>>
>>> I HOPE YOU STILL TAKE THE TIME TO RUN THROUGH THE RAIN.
>>> امیدوارم شما هنوز هم وقت برای دویدن زیر باران داشته باشید
>>>
>>> They say it takes a minute to find a special person,
>>> an hour to appreciate them, a day to love them, but then an entire life
>>> to forget them
>>> می گویند برای یافتن یک شخص بخصوص فقط یک دقیقه، و برای یافتن ارزش او یک
>>> ساعت،
>>> و برای دوست داشتن آنها یک روز، و برای فراموش کردن آنها تمامی عمر لازم است
>>>
>>> Send this to the people you'll never forget and remember to also send it
>>> to the person
>>> who sent it to you. It's a short message to let them know that you'll
>>> never forget them.
>>> این ایمیل را برای کسانی که هرگز فراموششان نمی کنی،
>>> و همچنین برای کسی که این ایمیل را برای تو فرستاده بفرست.
>>> این یک پیام کوتاه است تا به آنها بگویی که هرگز فراموش شان نخواهی کرد
>>>
>>> If you don't send it to anyone, it means you're in a hurry.
>>> اگر این ایمیل را برای کسی نفرستی، معلوم می شود که سخت گرفتاری
>>>
>>> Take the time to live!!!
>>> از زمانی که زنده هستی بهره ببر
>>>
>>> Keep in touch with your friends, you never know when you'll need each
>>> other
>>> با دوستانت در تماس باش. شما هرگز نمی دونین کی به هم محتاج میشین
>>>
>>> and don't forget to run in the rain
>>> و فراموش نکن که زیر باران بدوی
>>> * *
>>>
>>> --
>>> --
>>> =>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان
>>> يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى
>>> متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات
>>> خارجى بجد پرهيز كنيم
>>> امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=
>>> دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو
>>> »« Lemon".
>>> جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com
>>>
>>> برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
>>> http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>>
>>> *خوشحالم می کنید که به من در بهتر شدن کلبه ام کمک کنید! لطفا بیایید و
>>> انتقاد کنید! ممنون* <http://omiddobala.blogfa.com/>
>>>
>>> امید مداح
>>> http://omiddobala.blogfa.com
>>>
>>> *
>>> *
>>>
>>> *دلـــــتــــنــــگــــــی پــــــیــــچـــیـــــــــده
>>> نــــــیــــســــــتــــــــ . . . !
>>> *
>>>
>>> *یــــــکـــــــ دل . . . ! یــــــکـــــــ آســـــــمـــــان . . . !
>>> یــــــکـــــــ
>>> بــــــغـــــض . . . ! و آرزو هــــــــای تـــــــــرکـــــــ
>>> خـــــــورده. . . !
>>>
>>>
>>> بـــــــه هــــــمـــــیـــــن ســـــــادگـــــــی . . . !*
>>>
>>> * *
>>>
>>>
>>> --
>>> --
>>> =>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان
>>> يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى
>>> متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات
>>> خارجى بجد پرهيز كنيم
>>> امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=
>>> دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو
>>> »« Lemon".
>>> جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com
>>>
>>> برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
>>> http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> --
>>> =>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان
>>> يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى
>>> متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات
>>> خارجى بجد پرهيز كنيم
>>> امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=
>>> دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو
>>> »« Lemon".
>>> جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com
>>>
>>> برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
>>> http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> <http://www.incredimail.com/?id=621159&did=10501&ppd=2820,201206281812,9,1,603699025650998849&rui=149658328&app_test_id=3&sd=20120911>
>>> FREE
>>> Animations for your
>>> email<http://www.incredimail.com/?id=621159&did=10501&ppd=2820,201206281812,9,1,603699025650998849&rui=149658328&app_test_id=3&sd=20120911>
>>> <http://www.incredimail.com/?id=621159&did=10501&ppd=2820,201206281812,9,1,603699025650998849&rui=149658328&app_test_id=3&sd=20120911>
>>>
>>> <http://www.incredimail.com/?id=621159&did=10501&ppd=2820,201206281812,9,1,603699025650998849&rui=149658328&app_test_id=3&sd=20120911>
>>> <http://www.incredimail.com/?id=621159&did=10501&ppd=2820,201206281812,9,1,603699025650998849&rui=149658328&app_test_id=3&sd=20120911>
>>> <http://www.incredimail.com/?id=621159&did=10501&ppd=2820,201206281812,9,1,603699025650998849&rui=149658328&app_test_id=3&sd=20120911>
>>> Click
>>> Here!
>>> <http://www.incredimail.com/?id=621159&did=10501&ppd=2820,201206281812,9,1,603699025650998849&rui=149658328&app_test_id=3&sd=20120911>
>>> <http://www.incredimail.com/?id=621159&did=10501&ppd=2820,201206281812,9,1,603699025650998849&rui=149658328&app_test_id=3&sd=20120911>
>>> <http://www.incredimail.com/?id=621159&did=10501&ppd=2820,201206281812,9,1,603699025650998849&rui=149658328&app_test_id=3&sd=20120911>
>>>
>>> <http://www.incredimail.com/?id=621159&did=10501&ppd=2820,201206281812,9,1,603699025650998849&rui=149658328&app_test_id=3&sd=20120911>
>>>
>>> <http://www.incredimail.com/?id=621159&did=10501&ppd=2820,201206281812,9,1,603699025650998849&rui=149658328&app_test_id=3&sd=20120911>
>>>
>>> <http://www.incredimail.com/?id=621159&did=10501&ppd=2820,201206281812,9,1,603699025650998849&rui=149658328&app_test_id=3&sd=20120911>
>>>
>>> --
>>> --
>>> =>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان
>>> يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى
>>> متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات
>>> خارجى بجد پرهيز كنيم
>>> امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=
>>> دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو
>>> »« Lemon".
>>> جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com
>>>
>>> برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
>>> http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa
>>>
>>>
>>>
>>
>> --
>> --
>> =>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك
>> فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه
>> به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد
>> پرهيز كنيم
>> امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=
>> دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو
>> »« Lemon".
>> جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com
>>
>> برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
>> http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa
>>
>>
>>
>
> --
> --
> =>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك
> فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به
> آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد
> پرهيز كنيم
> امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=
> دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو
> »« Lemon".
> جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com
>
> برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
> http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa
>
>
>

--
--
=>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم
امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=
دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو
»« Lemon".
جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com

برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر