۱۳۹۱ مهر ۲۹, شنبه

Re: تشکر و قدردانی
جناب آقای جعفر کاظمیان

من نیز صمیمانه از حرکت سخاوتمندانه جنابعالی در گستراندن
"بیدریغ آثار گرانبار موسیقی اصیل ایرانی"
،سپاسگزاری میکنم،و آرزو
دارم سالم و پر نشاط در راه انجام هر آنچه که خود می پسندید،گام
بردارید.
با سپاس،
فرزاد شیرزادیFrom: Mahmoud Tolouifar <mmsh1360@gmail.com>
To: دوستان رادیو گلها <friends-of-radio-golha@googlegroups.com>
Sent: Saturday, October 20, 2012 7:50 PM
Subject: تشکر و قدردانیجناب آقای جعفر کاظمیان

مخلصانه می خواستم مراتب قدردانی خود را از زحمات جنابعالی ابراز نمایم.
شما که بیدریغ هرآنچه از آثار گرانبار موسیقی اصیل ایرانی در اختیار دارید به اشتراک می گذارید
 و علاقمندان این آثار جانبخش را مورد مرحمت خود قرار می دهید.
آرزو می کنم سلامتی و کامیابی رفیق راه شما باشد و همچنان با نیروئی روزافزون به این کار پسندیده ادامه دهید.
با سپاس فراوان 
بهزاد یگانه هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر