۱۳۹۱ آبان ۹, سه‌شنبه

Re: [لیمو:11652] حتما توجه كرده ايد كه:

منبع این خبر شما کجاست؟
اگر این قاتلات رو میشناسید و ادعا می کنید همون جان نثاران مسلمون هستند معرفی کنید وگرنه تهمت بی جا نزنید


 From: Nouredin Ahangarzadeh <ahalimo@gmail.com>
To: Religes Groupe Lymoo <lymoo@googlegroups.com>
Sent: Monday, October 29, 2012 7:03 AM
Subject: [لیمو:11626] حتما توجه كرده ايد كه:

بإسلام به هموندان خرًد ورز و خرافه زدا...
هرچه قدر فكر ميكنم كه چرا برادر أن و خواهر أن مان بدست خودمان كشته ميشوند به علي قسم نميتوانم دليلي برايش پيًدا كنم 
ما در مملكتمان و كشور هاي مسلمان دگر در مملكت خودشان فرياد بر مياوريم كه: مرگ بًر أمريكا مرك بر انگليس ومرگ بر إسرائيل   ولي حي حات كه هر روزه در خبر ها فقط از مرگ مسلمانها در كشور هاي إسلامي و أنهم بدست جان نثار كننده هاي جوان إسلامي است .. ميشود تحليلي بر اين سؤال من بنويسيد 

نورالدين 
--
--
=>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم
امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=
دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو
»« Lemon".
جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com
 
برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa
 
 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر