۱۳۹۱ مهر ۱۷, دوشنبه

Re: سالروزپرکشیدن مرضیه--- On Mon, 10/8/12, mohammad ghahramani <ghahramani1359@yahoo.com> wrote:

From: mohammad ghahramani <ghahramani1359@yahoo.com>
Subject: سالروزپرکشیدن مرضیه
To: friends-of-radio-golha@googlegroups.com
Date: Monday, October 8, 2012, 8:29 AM

جمعه بیست ویکم مهر مصادف است با سالروز درگذشت بانو مرضیه  بیشک کسی نیست که دوستدار گلها باشد و در خاطرش یاد مرضیه نباشد چون گلها با نام مرضیه اغشته است مرضیه مثل  
نگینیست که روی انگشتری گلها جای گرفته است پیشاپیش سالروز درگذشت بانوی هنرمرضیه  را به دوستداران گلها تسلیت عرض میکنم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر