۱۳۹۳ آبان ۲۲, پنجشنبه

{تفريح و سرگرمي}, [24103] Fwd: VERY VERY IMPORTANT TO KNOW فوق العاده مهم, العاده مهم,.

 تا ميتوانيد اين ايميل را به دوستانتان بفرستيد، هر كسی بايد مطلع باشد سپس تصميم شخصی بگيرد.
اخيرا ديده شده كه ميوه كيوی با قيمت ارزان توسط دست فروشان عرضه ميشود. وقتی چنين چيزی به عموم بدون آگاه كردن آنان تحميل ميشود فرقی با جنايت ندارد. معمولا توجه شما با كيويهای بزرگ در قفسه ها جلب ميشود. اما بسياری از مردم بعد از مصرف گرفتار بيماري شدند 

Don't buy Kiwi Fruit from
China!The Kiwi Fruit are soaked with chemicals whilst growing on trees so they will grow larger and weigh heavier.
ميوه كيوی در حين رشد در يك ماده شيميايی خيسانده ميشود و باعث میشود کیوی بزرگتر و سنگین تر شودThey are using some kind of chemical growth hormones that can have bad effects upon human nervous systems including metabolic disorders, birth defects, and retarded learning abilities of children.
آنها از نوعی هورمونهای رشد شیمیایی استفاده میکنند که تاثیر بدی بر سیستمهای عصبی انسان ازجمله بیماریهای متابولیک، نقص عضوهای مادرزادی و مشکلات عقب افتادگی ذهنی و توانایی یادگیری درکودکان داردThe Kiwi fruits, after soaking in the Chemical Hormone will grow larger and are more preferred by the merchants because they are more profitable!  Most of the fruit are from the Sichuan area.
کیویها پس از خیس خوردن در این هورمونهای شیمیایی بزرگتر میشوند و تجار نیز این میوه ها را بدلیل سود بیشتر ترجیح میدهند! بیشتر میوه های مناطق سیچوان همین گونه اند
Just avoid Kiwi fruit from China if you care for your family's safety!
اگر به سلامتی خود و خانواده تان اهمیت میدهید از کیویهای چینی دوری کنید 

--
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر