۱۳۹۳ آذر ۷, جمعه

RE: ملکه برومند درخواست

دوست عزیز خدمت شما.

-----Original Message-----
From: friends-of-radio-golha@googlegroups.com [mailto:friends-of-radio-golha@googlegroups.com]
Sent: November 27, 2014 11:10 AM
To: Friends-of-Radio-Golha@googlegroups.com
Subject: ملکه برومند درخواست

سلام خدمت سروران ودوستان عزیز رادیو گلها میدونید که خانم ملکه برومند از خوانندگان خیلی قدیمی وهمدوره قمرالملوک وزیری هستند .
ایشون تصنیفی از ساخته های استاد صبا رو اجرا کردند که مطلع اون چنین هست:
ای صبا روسبک بار
ازبرم سوی دلدار
گوبه ان بی وفا یار
حال این عاشق زار.
این تصنیف را اقای عقیلی نیز اجرا کرده اند که خیلی هم زیباست‌.درخواست بنده این تصنیف با صدای ملکه برومند هست اگر کسی از دوستان این تصنیف را داره لطف کنه وبرای همه ما بفرسته تا استفاده کنیم.

باتشکر
قهرمانی

--

---
‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "دوستان راديو گلها" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل‌های آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/d/optout دیدن کنید.

--

---
‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "دوستان راديو گلها" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل‌های آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/d/optout دیدن کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر