۱۳۹۳ آبان ۱۷, شنبه

Re: {تفريح و سرگرمي}, [24022] Fwd: Anti-Alzheimer Exercise...

جالب بود

On Sun, Nov 9, 2014 at 1:33 AM, Mohammad <m.behkam@gmail.com> wrote:


Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: Mojgan <mojganminanejad@yahoo.com>
Date: 8 November 2014 12:46:38 GMT+3:30
To: Maryam Minanejad <mminanejad@yahoo.com>, "mansoorehm33@gmail.com" <mansoorehm33@gmail.com>, "m.behkam@gmail.com" <m.behkam@gmail.com>, MAGNA SOUSA <magna.sousa@millenniumbcp.pt>, mehrzadeh minanejad <voldemort@hotmail.com>
Subject: Fwd: Anti-Alzheimer Exercise...Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: giti mianbaghi <gitimianbaghi@yahoo.com>
Date: October 31, 2014 at 2:22:31 GMT+3:30
To: undisclosed recipients: ;
Subject: Fw: Fwd: Fw: Anti-Alzheimer Exercise...
Reply-To: giti mianbaghi <gitimianbaghi@yahoo.com>Date: Thu, Aug 7, 2014 at 10:51 PM
Subject: Fw: Anti-Alzheimer Exercise...


 


Anti-Alzheimer Exercise… You may have seen
these before, but they are fun to try again.
 
They label this an Anti-Alzheimer exercise...
to keep a sharp mind! Fascinating! Good luck!
 
CAN YOU SEE 10 FACES IN THIS TREE?
 
 
THERE'S A FACE IN HERE. CAN YOU SEE IT?
 
 
CAN YOU SEE THE BABY?
 
 
CAN YOU SEE THE KISSING COUPLE?
 
 
CAN YOU SEE THE THREE WOMEN?
 
If you find them all, you are not at the beginning stages of Alzheimer or Dementia!
 
 
 

--
.
--
به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
http://www.tafrihvsargarmi.ir
---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «تفريح و سرگرمي» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar بازدید کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

--
به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
http://www.tafrihvsargarmi.ir
---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «تفريح و سرگرمي» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar بازدید کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر