۱۳۹۱ مرداد ۱, یکشنبه

[لیمو:10193] دعای امام سجاد ع


دعای امام سجاد ع

 

بارالها گویمت شكرودرود

 

چون قضایی نیك آوردیم فرود

 

برطرف كردی زمن اندوه ودرد

 

وان بلایی راكه سویم روی كرد

 

بهره ای كز رحمتت كردی نثار

 

درهمین دنیا تومحدودش مدار

 

ورنه آنچه خواهمش اكنون به دل

 

عاقبت من راكند خوار وخجل

 

وزهمان غم كاومرابد ناپسند

 

دیگران برنیكبختی میرسند

 

این خوشی كه كرد دربختم بروز

 

روز در آن شب شدوشب گشت روز

 

گر بود پیك غم گسترده ای

 

كه همه عمرم مقدر كرده ای

 

یابود مستلزم رنجی مدام

 

كه نمی یابم رهایش زدام

 

لیك برتاخیر افكندی بلا

 

زودتر من رابدان كن مبتلا

 

وین خوشی كاینك از آن باشم رضا

 

خود به تاخیرش در افكن در قضا

 

چون ندارد هیچ ارزش آن صفا

 

كاو فنا گردد نبینی زووفا

 

لیك انچه هست جاوید وجلیل

 

ارزشش هرگز نخواه بود قلیل

 

بارالها برمحمدو آل او

 

رحمتی كن پایدارو نكو

 

التماس دعا

 

 


--

امید مداح

http://omiddobala.blogfa.com


دلـــــتــــنــــگــــــی پــــــیــــچـــیـــــــــده نــــــیــــســــــتــــــــ . . . ! 

یــــــکـــــــ دل . . . ! یــــــکـــــــ آســـــــمـــــان . . . ! یــــــکـــــــ 
بــــــغـــــض . . . ! و آرزو هــــــــای تـــــــــرکـــــــ خـــــــورده . . . ! 

بـــــــه هــــــمـــــیـــــن ســـــــادگـــــــی . . . !

 --
--
=>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم
امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=
دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو
»« Lemon".
جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com
 
برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر