۱۳۹۱ مرداد ۱, یکشنبه

[لیمو:10194] ازسخنان امیرالمومنین علی (ع )در نهج البلاغه

(روش برخوردبادنیا )

دنیا خانه آرزوهایی است که

 

زود نابود میشود

 

وکوچ کردن از آن حتمی است .

 

دنیا شیرین وخوش منظر است

 

که به سرعت به سوی

 

خواهانش میرود وبیننده رامی فریبد.

 

سعی کنید با بهترین زاد

 

و توشعه ازآن کوچ کنید .

 

وبیش ازنیاز وکفاف خود از آن نخواهید

 

و بیشتراز آنکه نیازدارید طلب نکنید.

(نیایش امام )

 

خدایا !ازمن درگذر آنچه راکه

 

ازمن به آن داناتری

 

واگر باردیگر به آن باز گردم

 

تونیز به بخشایش به آن بازگرد.

 

خدایا!آنچه از اعمال نیکو که

 

تصمیم گرفتم

 

وانجام ندادم ببخشای .

 

خدایا!ببخشای آنچه راکه

 

با زبان به تونزدیک شدم

 

ولی باقلب آن راترک کردم

 

خدایا!ببخشای نگاه های

 

اشارت آمیزوسخنان بی فایده

 

وخواسته های بی مورد دل

 

ولغزش های زبان را   .

 

(تاثیر ایمان در روح )

ایمان نقطه ای نورانی درقلب

 

پدید آورد که هرچی ایمان

 

رشد کندآن نیزفزونی یابد.

(شکر نعمت )

اگر خدا بر گناهانم وعده

 

عذاب هم نمی داد .

 

لازم بود به خاطر

 

سپاسگزاری ازنعمتهایش

 

نافرمانی نشود .

 

ازسخنان امیرالمومنین علی (ع )در نهج البلاغه

التماس دعا

 --

امید مداح

http://omiddobala.blogfa.com


دلـــــتــــنــــگــــــی پــــــیــــچـــیـــــــــده نــــــیــــســــــتــــــــ . . . ! 

یــــــکـــــــ دل . . . ! یــــــکـــــــ آســـــــمـــــان . . . ! یــــــکـــــــ 
بــــــغـــــض . . . ! و آرزو هــــــــای تـــــــــرکـــــــ خـــــــورده . . . ! 

بـــــــه هــــــمـــــیـــــن ســـــــادگـــــــی . . . !

 --
--
=>=>=>=>=>=>=>=> ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم
امام خامنه ای حفظه الله <=<=<=<=<=<=<=<=
دریافت این پیام بدلیل ثبت نام شما در گروه است گروه Google Groups "لیمو
»« Lemon".
جهت ارسال به این گروه، ایمیل را ارسال کنید به lymoo@googlegroups.com
 
برای سایر گزینه ها، به این گروه مراجعه کنید در
http://groups.google.com/group/lymoo?hl=fa?hl=fa
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر