۱۳۹۱ مرداد ۱, یکشنبه

Fw: شادروان استاد جلال دوستی از زبان ستار هشیاری پور یکی از شاگردان قدیمی اش


----- Forwarded Message -----
From: siamak akhtari <siamak.akhtari@yahoo.com>
To: Friends-of-Radio-Golha <Friends-of-Radio-Golha@googlegroups.com>
Sent: Sunday, July 22, 2012 1:34 PM
Subject: شادروان استاد جلال دوستی از زبان ستار هشیاری پور یکی از شاگردان قدیمی اش

شادروان استاد جلال دوستی از زبان ستار هشیاری پور یکی از شاگردان قدیمی اش به همراه قطعه ای در مایه دشتی به یاد استاد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر