۱۳۹۱ مرداد ۱, یکشنبه

Re: اواز صدیف درابوعطا ودشتی -بخش اول

sepas o dorood faravan bar sarvare gerami jenabe kazemian


On Saturday, July 21, 2012 1:46:29 PM UTC+2, jafar kazemiyan wrote:
اولین فایل ازمجموعه هفت قسمتی اوازهای صدیف
بخش اول -ابوعطا ودشتی ازطریق اتچ برای دوستانی
که قادربه استفاده از سایت 4شیرد نیستند
لینک کامل این برنامه ازطریق 4شیردبرای دوستانی که
قادربدریافت از سایت 4شیرد میباشند تقدیم است
ارادتمند کاظمیان
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر