۱۳۹۳ اسفند ۲۷, چهارشنبه

MediaNews.ir

MediaNews.ir


کتاب فرایندها و تاثیرات رسانه‌ها منتشر شد

Posted: 18 Mar 2015 02:08 PM PDT

کتاب «فرایندها و تاثیرات رسانه‌ها» نوشتة رابین ال. نابی و ماری بث اولیور و ترجمة دکتر سیدمحمد مهدی‌زاده منتشر شد.

اصل این کتاب در سال 2009 ميلادي با عنوان «راهنماي فرايندها و تاثيرات رسانه‌ها» در 37 فصل جداگانه با نويسندگان متفاوت از سوي انتشارات سيج منتشر شده است و اكنون در قالب 16 فصل در 477 صفحه با قیمت 25 هزار تومان از سوی انتشارات مركز تحقيقات صداوسيماي جمهوري اسلامي در اختيار علاقه‌مندان قرار گرفته است.

«نگاهي به گذشته و آينده تاثيرات رسانه‌‌ها» نوشتة جنينگز بريانت و دولف زيلمن، «مفهوم‌سازي دربارة مخاطب» نوشتة دبليو. جيمز پاتر، «روش‌هاي کمّي و استنباط علّي در پژوهش‌هاي مربوط به تاثيرات رسانه‌‌ها» نوشتة ايزاک يانوويتزکي و کاترين گرين، «روش‌هاي کيفي» نوشتة توماس ار. ليندلف، «تحليل کاشت و تاثيرات رسانه‌اي» نوشتة مايکل مورگان، «تاثير ِنفوذِ فرضي رسانه‌‌ها: خاستگاه‌ها و تبعات ادراک سوم شخص» نوشتة نوري تال، ار، ياري‌تي اسفاتي و البرت سي. گانتر، «تاثيرات رسانه‌اي و مطالعات فرهنگي: رابطه‌اي بحث‌برانگيز» نوشتة توبي ميلر، «هيجان و تاثيرات رسانه‌اي» نوشتة رابين ال. نابي فصل‌هاي اول تا هشتم اين كتاب را تشكيل مي‌دهند.

همچنين فصل‌هاي نهم تا شانزدهم اين كتاب به «روابط رسانه‌اي‌شده و تاثيرات رسانه‌اي: تعامل فرااجتماعي و همذات‌پنداري» نوشتة جاناتان کوهن، «تفاوت‌هاي فردي در تاثيرات رسانه‌اي» نوشتة مارينا کرکمار، «نظريه‌هاي اقناع» نوشتة دانيل جي. اوکيف، «نظريه شناختي اجتماعي و تاثيرات رسانه‌اي» نوشتة فرانک پاجارس، ابي پرستين، جيسون چن و رابين ال. نابي، «موضوعاتِ در حال ظهور در زمينه پژوهش‌هاي مربوط به تبليغات تجاري» نوشتة ال. جي. شروم، تينا ام. لاوري و ياپينگ ليو، «تاثيرات رسانه‌اي و سلامت عمومي» نوشتة کي. ويس واناث، شري فلاينت والينگتون و کِلي د. بليک، «تلويزيون آموزشي» نوشتة ماري ـ لويي مارس و «سواد رسانه‌اي» نوشتة دبليو. جيمز پاتر و ساهارا بايرن اختصاص دارد.

نويسندگان اين كتاب در مقدمه دربارة دلايل نگارش اين كتاب گفته‌اند: «مطالعه تاثيرات رسانه‌‌ها يکي از مهم‌ترين موضوعات در رشته ارتباطات است و مجموعه وسيعي از رويکردهاي نظري، ابزارهاي روش‌شناختي و کاربرد در بافت‌هاي اجتماعي را دربرمي‌گيرد. البته، پژوهش در زمينه تاثير رسانه‌‌ها، در پرتو تغييرات فوق‌العاده سريعي که در محيط رسانه‌اي در طول بيست سال گذشته اتفاق افتاده است، در وضعيتي قرار دارد که نوآوري در محتوا و فناوري، از نظريه‌هاي متعارف اين حوزه پيشي گرفته است. بنابراين، به‌نظر مي‌رسد اکنون زمان مناسبي براي تعمق و ارزيابي انتقادي درباره حوزة تاثيرات رسانه‌‌ها در طول چند دهه گذشته است و مهم‌تر اينکه دريابيم در سال‌هاي آينده، اتخاذ چه رويکردهايي در اين حوزه مفيد و موثر خواهد بود. اينها اهداف و انگيزه‌هاي اصلي نگارش اين کتاب است.»

در اين مقدمه افزوده شده است: «در سال‌هاي اخير، به‌دليل مجموعه‌اي از رويارويي‌ها و مجادله‌هاي نظري، روش‌شناختي و مفهومي که در اين حوزه (تاثيرات رسانه‌‌ها) صورت گرفته، نوعي رخوت نامحسوس (که گاهي چندان هم نامحسوس نبوده است) جمع زيادي از پژوهشگران رسانه‌ها را فراگرفته است. با عنايت به نظريه، بررسي‌هاي محتوايي اخير (بريانت و ميرون، 2004، پاترو ريدل،2007) تا اندازه‌اي وضعيت نااميدکننده‌اي را دربارة چشم‌انداز پژوهش [درباره] اثرات رسانه‌‌ها نشان مي‌دهد؛ چشم‌اندازي که در بهترين حالت شايد از نظريه‌اي نام ببرد يا نبرد؛ چشم‌اندازي که نظريه را به‌عنوان يک چارچوب به کار مي‌گيرد آن ‌هم تنها در يک چهارم مطالعات؛ يا چشم‌اندازي که توجه کمي به توسعه و پيشبرد نظري دارد. پژوهش‌هاي مربوط به تاثير رسانه‌ها، اغلب حتي به متداول‌ترين نظريه‌هايي که در اين حوزه مطالعه شده‌اند نيز توجه نظام‌مند و انتقادي کمي دارد. علاقه پژوهشگران به جست‌وجوي اثرات [رسانه‌‌ها]، به‌جاي تعمّق درباره فرايندهايي که مبناي قرارگرفتن در معرض استفاده از رسانه‌‌ها هستند، نارضايتي نسبت به وضعيت نظري اين حوزه را افزايش داده است.»

نويسندگان هدف خود از نگارش اين كتاب را اين‌چنين توضيح داده‌اند: «هدف ما در اين کتابِ راهنما اين است که مسايل و موضوعات مفهومي، روش‌شناختي و نظري کليدي در درون طيفي از حوزه‌هاي کانونيِ پژوهش رسانه‌اي را مورد توجه قرار دهيم، تا هر فصل کتاب، هم آشنايي بيشتري با آن حوزه‌ها فراهم سازد و هم برنامه‌اي براي انديشه و پژوهش در آينده عرضه کند. با اين ذهنيت، هر فصل کتاب به‌گونه‌اي طراحي شده است که بافت تاريخي اين حوزه، نظريه‌هاي مرتبط و تحول مفهومي را نشان دهد. همچنين اين کتاب درصدد است؛ نتيجه‌گيري‌هاي حاصل از پژوهش‌هاي موجود را ارزيابي کند، مسايل و موضوعات روش‌شناختي مهم و قابل توجه را برجسته سازد، نقدها و مشاجرات مطرح را به بحث بگذارد، تاثير محيط رسانه‌اي جديد بر پژوهش در اين حوزه را مورد توجه قرار دهد و سويه‌هاي انتقادي براي پژوهش در آينده را ترسيم کند.»

نويسندگان دربارة نحوة چينش موضوعات در اين كتاب مي‌نويسند: «باتوجه به گستره و تنوع حوزه تاثيرات رسانه‌اي، يافتن طرحي جامع براي طيفي از فصل‌هاي کتاب، يکي از جنبه‌هاي چالش‌‌برانگيز اين پروژه بود. ما به اين نتيجه رسيديم که مطالب كتاب را براساس مسايل و موضوعات مهم (انتقادي‌) مرتبط با مطالعه رسانه‌‌ها، شامل مفهوم‌سازي درباره عناصر کليدي فرايند [رسانه‌اي]، عوامل فردي و اجتماعي ِدخيل در فرايند مصرف رسانه‌اي، فرايندها و پيامدهاي مربوط به نفوذ عمدي، و بالاخره محتوا و مسايل و موضوعات جانبي و واسطه‌اي ِمهم و با اهميت دسته‌بندي و تدوين کنيم. بي‌ترديد شيوه‌هاي ديگري براي دسته‌بندي چشم‌اندازهاي وسيع و دانش مربوط به تاثيرات رسانه‌‌ها وجود دارد، اما آرزوي ما اين است که اين شيوة عرضه مطالب، به‌لحاظ مفهومي بين بخش‌هاي مختلف کتاب و درون هر بخش انسجام و پيوستگي ايجاد کند.»

آنان با بيان اينكه اين کتاب به چهار بخش تقسيم شده است، توضيح مي‌دهند: «در بخش اول، به بررسي اجمالي اين حوزه، شامل مفهوم‌سازي دربارة مخاطبان و تاثيرات رسانه‌‌ها و مسايل کليدي روش‌شناختي ِمرتبط با مطالعه تاثيرات رسانه‌‌ها مي‌پردازيم. از آنجا که وسعت و اعتبار دانشي که به دست مي‌آوريم، به روش‌هاي کسب دانش بستگي دارد، تصور ما اين است که اين بخش عنصر اصلي در تعيين ارزش اين کتاب است. در بخش دوم، روي رهيافت‌هاي نظري مسلط در قلمرو تاثيرات رسانه‌‌ها، از نظر فرهنگي، سياسي و اجتماعي متمرکز مي‌شويم. ما در اين بخش، بعضي از پارادايم‌هاي نظري اصلي در حيطة تاثيرات رسانه‌‌ها (براي مثال کاشت، چارچوب‌سازي، نفوذ ادراک شده) را مي‌گنجانيم که به تاثيرات پهن دامنه رسانه‌‌ها با دلالت‌هاي ضمني کلان مرتبط هستند.»

آنان در بخش سوم روي مضامين گزينش و پردازش پيام متمرکز شده‌اند که در ادبيات رسانه‌اي، مهم تلقي مي‌شوند. اين بخش، به لحاظ گستره تحولات نظري متنوع است؛ به‌گونه‌اي که بعضي از فصل‌ها، حول الگوها و رويکردهاي نظري خاص (براي مثال، استفاده و رضامندي، الگوي ظرفيت محدود) تمرکز يافته است، درحالي‌ که ساير فصل‌هاي کتاب به بررسي متغيرهاي گزينش، پردازش و پاسخ مي‌پردازد که از ديدگاه نظري (براي مثال هيجان، همذات پنداري، تفاوت‌هاي فردي) قابل مطالعه و بررسي‌اند. به هرحال، اين فرايندها باهم تلاقي پيدا مي‌کنند و به مجموعة کامل قلمروهاي محتواي رسانه‌اي مرتبط‌اند.

آنان دربارة بخش چهارم کتاب مي‌گويند: «اين بخش به گرايش حاکم بر ادبيات مربوط به تاثيرات رسانه‌‌ها‌ـ رابطه آنها با اقناع و يادگيري [مخاطبان] ـ بازمي‌گرديم و رويکردهاي نظري آن شامل نظريه‌هاي اصلي اقناع و بويژه نظريه شناختي اجتماعي در زمينة بهداشت و سلامت عمومي، تبليغات تجاري و سواد رسانه‌اي و تاثير رسانه‌‌ها در اين زمينه‌ها را مطالعه و بررسي مي‌کنيم.»
دکتر سيدمحمد مهدي‌زاده، مدير گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي، مترجم اين كتاب، با اشاره به تقسيم‌بندي «نظريه‌هاي تاثير» به دو دسته تاثير رسانه و تاثير محتوا و توضيح دربارة هر يك از آنها در مقدمة اين كتاب مي‌گويد: «اگر چه يافته‌هاي پژوهش تجربي، بسياري از پيش‌فرض‌ها و گزاره‌هاي تاثيرات مطلق و تزريقي رسانه‌ها را ابطال كرده و نظريه‌هاي معتدل‌تري را به جاي آن نشانده است، اما مفهوم تاثيرات، هيچ‌گاه در ادبيات ارتباطات، اولويت خود را از دست نداده و روزبه‌روز اهميت بيشتري پيدا كرده است.»

دكتر مهدي‌زاده از اين كتاب به عنوان يكي از مهم‌ترين منابع براي آشنايي و فهم فرايند و تاثيرات رسانه‌ها در سطوح فردي و اجتماعي ياد مي‌كند و مطالعة آن را علاوه بر دانشجويان و دانش‌آموختگان رشته ارتباطات، براي سياستگذاران، برنامه‌ريزان، مديران رسانه و همة كساني كه دغدغة زندگي در جهان رسانه‌اي‌شده امروز را دارند، مفيد مي‌داند.

به گفته مدير گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي، از جمله مشخصه‌ها و مزيت‌هاي اين كتاب مي‌توان به بيان ريشه‌هاي تاريخي نظريه‌ها و فراز و فرودهاي آنها در مواجه شدن با واقعيت‌ها و دانش جديد، بيان مسايل روش‌شناختي نظريه‌ها و شرح و ارزيابي متغيرهاي قابل‌سنجش هر نظريه، اشاره به يافته‌هاي پژوهشي نظريه‌ها، ارزيابي نظريه‌ها در محيط رسانه‌اي جديد، پرداختن به فرايندهاي استفاده از رسانه‌ها؛ نه صرفاً آثار و پيامدهاي استفاده از آنها، توجه به سمت‌وسوي آينده نظريه‌ها و مسير پيش‌رو، نقد و ارزيابي نظريه‌ها و توجه به آثار و پيامدهاي مثبت و در عين حال منفي رسانه‌ها در حوزه سلامت، آموزش و ... اشاره كرد.

علاقه‌مندان به حوزه ارتباطات و رسانه‌ها مي‌توانند با مراجعه به مركز تحقيقات صداوسيماي جمهوري اسلامي واقع در خيابان وليعصر، نرسيده به چهارراه پارك‌وي، كوچة هتل استقلال، ساختمان اداري جام‌جم، طبقه دوم اين كتاب را تهيه كنند.

شماره جدید فصلنامه رسانه منتشر شد

Posted: 18 Mar 2015 02:08 PM PDT

نود و هفتمین شماره فصلنامه رسانه با عنوان سواد رسانه‌ای (ویژه زمستان ۱۳۹۳) از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها منتشر شد.

به گزارش روابط‌عمومی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها، در این شماره از فصلنامه، 7 عنوان مقاله پژوهشی از پژوهشگران حوزه ارتباطات و روزنامه‌نگاری در حوزه سواد رسانه‌ای به چاپ رسیده است.

بررسی نقش رسانه در نظام تربیتی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش: تأکید بر ضرورت آموزش سواد رسانه‌ای/ شهناز هاشمی

در مقاله نخست فصلنامه، سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و نقش رسانه‌ها در تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله ضمن معرفی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و تعامل بر بندهای مرتبط با رسانه‌ها، به بررسی ضرورت آموزش سواد رسانه‌ای برای نیل به اهداف متعالی سند تحول پرداخته شده است.

سواد رسانه‌ای و شیوه‌های نظارتی مادران بر مصرف تلویزیون‌های ماهواره‌ای و نوجوانان/ مهدی منتظرقائم و فاطمه حاجی کاظم ‌طهرانی

این پژوهش با توجه به تأثیر شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای بر نوجوانان و نقش مادران در کنترل و نظارت بر مصرف تلویزیون ماهواره‌ای در نوجوانان انجام شده است. داعیه این پژوهش پاسخگویی به این پرسش است که کنترل و نظارت بر مصرف تلویزیون‌های ماهواره‌ای نوجوانان چگونه صورت می‌گیرد و سواد رسانه‌ای مادران چه نقشی در انتخاب شیوه‌های نظارتی‌شان بر استفاده نوجوانان از تلویزیون‌های ماهواره‌ای دارد.

بررسی جایگاه رسانه‌ها در ارتقای سواد رسانه‌ای به منظور تحقق جامعه دانایی‌محور/ سیدرضا نقیب‌السادات و پریسا فرهادی

در عصر کنونی و جامعه دانش‌محور، کم کردن شکاف اطلاعاتی و بهره‌مندی مؤثر از رسانه‌ها و فناوری به‌عنوان زیربنای توسعه انسانی ضروری است. بنابراین آموزش یکی از فرآیندهای اصلی جامعه دانایی است. در این مقاله با بهره‌گیری از روش پیمایشی به بررسی اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و کارکردهای رسانه‌ها در ارتقای سواد رسانه‌ای به منظور تحقق جامعه دانایی‌محور پرداخته شده است.

نقش سواد رسانه‌ای در توسعه انسانی: مطالعه موردی (کتاب سیاست‌های اجرایی سازمان صداوسیما و سند تحول وزارت آموزش‌وپرورش)/ حسن بشیر و رامین چابکی

این پژوهش با استفاده از روش اسنادی تحلیلی به تبیین نقش سواد رسانه‌ای در توسعه انسانی جمهوری اسلامی می‌پردازد و سیاست‌های دو نهاد مهم وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان صداوسیما در مقوله سواد رسانه‌ای را مورد بررسی قرار می‌دهد. در مراحل بعدی پژوهش، نسبت این سیاست‌‌ها با توسعه انسانی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.

نقش سواد رسانه‌ای دبیران و خبرنگاران در ارتقای سطح تولیدات خبری/ محمد سلطانی‌فر و شیرین پورآزادی

آگاهی خبرنگاران و دبیران خبر برای اینکه چگونه با دنیای اطلاعات در فضای مجازی، ماهواره‌ها و شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شوند، لازم و ضروری است. پژوهش حاضر به بررسی سواد رسانه‌ای دبیران و خبرنگاران و نقش آن در ارتقای کیفی تولید خبر می‌پردازد. ارتقای سواد رسانه‌ای دبیران و خبرنگاران به‌عنوان بدنه اصلی تولید خبر نه تنها از منفعل بودن یا تدافعی عمل کردن آنان جلوگیری می‌کند، بلکه باعث می‌شود جریان خبری را هدایت کنند.

بررسی نقش و جایگاه سطح سواد رسانه‌ای مخاطبین در مقابله با سبک زندگی ارائه شده توسط شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان (مطالعه موردی: شبکه‌های من و تو و جم تی‌وی)/بهاره نصیری و مرحمت سلماسی

در این مقاله رابطه مفهوم سبک زندگی با مفهوم مصرف رسانه‌ای یا فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است. شناخت سطح سواد رسانه‌ای مخاطبین در مقابله با سبک زندگی ارائه شده توسط شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان من و تو و جم ‌تی‌وی هدف اصلی مقاله را تشکیل می‌دهد. در این پژوهش از چهار رویکرد نظری در سطح سواد رسانه‌ای مخاطبین در مقابله با سبک زندگی ارائه شده توسط دو شبکه تلویزیونی مذکور استفاده شده و در انتها به ارتباط فرضیه‌ها با الگوی نظری پرداخته شده است.

ارتقای سواد رسانه‌ای لازمه تحقق جامعه مدنی/ نفیسه زارع ‌کهن

در این پژوهش که به روش مطالعه‌ای اسنادی و کتابخانه‌ای صورت گرفته ضمن بررسی ویژگی‌های جامعه مدنی از یک سو و مؤلفه‌های سواد رسانه‌ای از جانب دیگر به‌دنبال پاسخگویی به این سؤال است که ایا سواد رسانه‌ای می‌تواند در شکل‌گیری و رشد جامعه مدنی تأثیر‌گذار باشد.

بخش‌ دیگر فصلنامه رسانه به انعکاس گزارش دو نشست تخصصی ضرورت‌های آموزش سواد رسانه‌ای در ایران و چالش‌های رسانه‌های محلی در برابر رسانه‌های سراسری که به ترتیب در روزهای 2 مهر ماه و 12 آذر ماه سال جاری در محل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها برگزار شده بودند، اختصاص دارد.

همچنین، فهرست گزیده مقالات ارتباطات جمعی در مطبوعات و چکیده مقالات فصلنامه به زبان انگلیسی نیز مطالب دیگر این شماره از فصلنامه را تشکیل می‌دهند.

علاقه‌مندان به تهیه شماره 97 فصلنامه رسانه می‌توانند به واحد فروش کتاب، واقع در طبقه همکف ساختمان دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها مراجعه کنند.

دات‌کام ۳۰ ساله شد

Posted: 18 Mar 2015 02:08 PM PDT

سی سال پیش نام دامنه دات‌کام (com.) متولد شد،‌ نامه دامنه‌ای که نشان از تجاری بودن وب‌سایتی دارد که به آن اختصاص داده شده‌است.

براساس گزارش همشهری آنلاین از CNN، شركت‌ها و سازمان‌هاي بزرگي كه توزيع آدرس‌هاي اينترنتي را به عهده دارند، از دامنه‌هاي رده بالايي مانند دات‌كام براي سازماندهي آدرس‌هاي اينترنتي استفاده مي‌كنند. gov. ويژه وب‌سايت‌هاي دولتي، edu. ويژه وب‌سايت‌هاي آموزشي، mil. ويژه وب‌سايت‌هاي نظامي و org. ويژه سازمان‌ها است. آدرس‌هاي اينترنتي كه به com. ختم مي‌شوند اگرچه پسوندي به نشانه تجاري بودن آدرس است، اما هركسي مي‌تواند آنها را براي خود ثبت كند.

اگرچه نام‌هاي دامنه ديگر قدمتي بيشتر از دات‌كام دارند، اين نام دامنه بيشترين بخش بار وب‌سايت‌هاي اينترنتي را به دوش مي‌كشد، زمينه ساز درآمد‌سازي و كارآفريني شده‌است، اقتصاد را متحول كرده و در ميان زندگي روزمره انسان‌ها و حتي گويش آنها نفوذ كرده‌است.

رشد قطره‌اي

اولين آدرس اينترنتي با دامنه دات‌كام symbolics.com بود كه در 15 مارچ 1985 ثبت شد. در آن سال تنها پنج آدرس ديگر با پسوند دات‌كام به ثبت رسيدند و به گفته شركت وري‌ساين كه مديريت دامنه‌هاي اينترنتي را به عهده دارد، ثبت 100 آدرس بعدي با اين پسوند دو سال به طول انجاميد. اما در سال‌هاي 1995 و 2000، دوران حباب دات‌كامي، ثبت اين نام دامنه به اوج خود رسيده و از 9000 به 20 ميليون رسيد.

تحول اقتصادي

ميراث تجاري كه در نام دامنه دات‌كام پنهان شده‌بود، آنچه در ابتدا يك آزمايش آكادميك بود را به نيروگاهي تجاري تبديل كرد. براساس گزارش گروه مشاوره بوستون، در سال 2010 ارزش تاثير اقتصادي اينترنت در 20 اقتصاد برتر جهان به 2.3 تريليارد دلار رسيد. رقمي كه تا سال 2016 تقريبا دو برابر شده و به 4.2 ترليارد دلار خواهد رسيد. بيشترين بخش اين رشد مديون وب‌سايت‌هايي است كه پسوند دات‌كام دارند، 100 درصد از شركت‌هاي ليست شده در گزارش سالانه مجله فورچون و تمامي شركت‌هاي بزرگ جهان كه رشد سريعي دارند، به گفته وري‌ساين از پسوند دات‌كام برخوردارند.

ايجاد دوراني نوين

دوران دات‌كام فراموش نشدني است،‌ دوراني كه هرآنچه از پسوند دات‌كام برخوردار بود، رشدي لجام‌گسيخته داشت. تولد اقتصادي نوين كه توسط كارآفرينان بي‌پرواي آمريكايي هدايت مي‌شد در اين دوران اجتناب‌ناپذير بود. در همين دوران بود كه دات‌كام به يك معيار تبديل شد. كيم اشميتز هكر و كارآفرين جنجالي نيز به احترام آنچه او را پولدار كرده‌است، نام خود را به كيم دات‌كام تغيير داد.

حباب دات‌كام در سال 2000 منفجر شد و ميليون‌ها دلار خسارت به بار آورد و حتي منجر به ورشكستگي شركت‌هايي از قبيل pets.com شد. شركتي كه عروسك‌هاي جورابي‌اش به نمادي از دوران سقوط دات‌كام تبديل شدند. اين شركت پس از ضرري 147 ميليون دلاري،‌در ماه نوامبر 2000 ورشكسته شد. امروزه شركت‌هاي نوپاي كمتري وجود دارند كه از دامنه دات‌كام استفاده كنند و به نظر مي‌آيد عبارت Statrup عبارت مورد نظر آنها به عنوان نام دامنه باشد.

همچنان قدرتمند

سرعت ثبت پسوند دات‌كام امروز به يك در ثانيه رسيده‌است و در هر ثانيه يك دات‌كام به 115 ميليون موجود در فضاي مجازي افزوده مي‌شود. اگرچه دوران طلايي نام‌هاي دامنه‌ به پايان رسيده‌اند، اما دامنه‌ها هنوز هم با قيمت‌هايي قابل توجه به فروش مي‌رسند. براي مثال آدرس وب‌سايت insure.com در سال 2009 به گران‌قيمت‌ترين آدرس اينترنتي خريداري شده در جهان مشهور شد زيرا با قيمت 16 ميليون دلار خريداري شد.

گسترش نام دامنه‌هاي جديد و شخصي‌سازي شده و تلفيق تجارت الكترونيك با اپليكيشن‌هاي گوشي‌هاي هوشمند اين پرسش را مطرح مي‌سازد كه تا 10،‌20 يا 50 سال آينده، دات‌كام وجود خواهد‌داشت؟ به اعتقاد ريكر شولت استاد ارتباطات دانشگاه آركانساس دات‌كام هميشه حاضر خواهد بود، زيرا تاريخ همواره اثرگذار است، حتي در مكان‌هايي مانند اينترنت كه رويداد‌ها در آن به شدت بي‌دوام و فاني هستند.

رقابت موج‌های خبری وایبری و رسانه‌ها در سال ۹۳

Posted: 18 Mar 2015 02:08 PM PDT


برای روزنامه‌نگاران، سخت است بپذیرند که یک نرم‌افزار ارتباطی با عمری سه، چهارساله گاهی می‌تواند خلاء رسانه‌ی‌ آن‌ها را برای پیگیران یک خبر پُر کند.

شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای ارتباطی اگرچه توانسته‌اند پیوند میان خبرنگاران و مردم را سهولت ببخشند و حایل میان خبرنگاران و سوژه‌های خبری‌شان را تاحدی بردارند، اما گاهی در «سرعت» انتشار اخبار، از خود آن‌ها پیشی می‌گیرند. شاید طبیعی هم باشد؛ وایبر با بیش از 360 میلیون عضو و فیس‌بوک با بیش از یک میلیارد عضو، به عنوان پیشتازان تکنولوژی‌های ارتباطی در واقع بیشترین شهروند-خبرنگاران را در سراسر جهان دارند؛ کاربرانی که اگرچه دانش و مهارت خبرنگاری را نمی‌دانند اما با اشتیاق‌شان برای به اشتراک گذاشتن رویدادهای پیرامون، بدون آن که برنامه‌ریزی کنند، جریان‌های خبری بزرگ‌تری را به راه می‌اندازند. با این حال، آنچه اجازه نمی‌دهد شبکه‌های اجتماعی، جایگزین روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی شوند «پردازش خبر» است؛ نگاهی حرفه‌ای‌تر و عمیق‌تر به خبر و البته اطمینان از صحت و اعتبار آن.

اما با این وجود، در یک سالی که گذشت، در دست کم چهار رویداد در ایران، تکنولوژی‌های ارتباطی بودند که جریان خبری ساختند و خبرگزاری‌ها و به ویژه روزنامه‌ها را هم به دنبال خود کشاندند و نه برعکس. در گزارش زیر، نگاهی انداخته‌ایم به آن رویدادها و عملکرد رسانه‌ها:

چالشی که از یوتیوب به روزنامه‌ها آمد

اگر یوتیوب را نوعی شبکه‌ اجتماعی بدانیم که افراد، از طریقِ به اشتراک گذاشتنِ ویدیوها، با یکدیگر صحبت می‌کنند و تماشاگران از طریق کامنت‌ها، به آن گفت‌وگو می‌پیوندند، پس «چالش سطل آب یخ» هم از شبکه‌های اجتماعی به روزنامه‌ها رسید. در میانه‌های فصل گرم سال 93 در یوتیوب، فیس‌بوک و گاهی هم اینستاگرام، ویدیوهایی از هنرمندان و ورزشکاران دست به دست می‌شد که سطلی از آب یخ را روی سر خود می‌ریختند. آن‌ها با موجی همراه شده بودند که یک جوان آمریکایی، برای شناساندن بیماری ALS و البته جمع‌آوری کمک مالی به راه انداخته بود و از پیامدهای عملی‌اش می‌توان به ده‌ها برابر شدنِ درآمد «انجمن حمایت از بیماران ALS» هم اشاره کرد.

اما آنچه باعث شد این موج، بالاخره تبدیل به خبر و گزارش در مطبوعات ایران شود، گره خوردنِ آن با شهرت افراد بود. در واقع هنگامی که این ویدیوها پیش‌تر توسط کاربران دیده شده بودند و در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های زیادی در نقد یا حمایت از آن شکل گرفته بود، روزنامه‌ها یک قدم عقب‌تر، درباره‌ی «اصل خبر» ‌نوشتند. این تاخیر زمانی در کنار یک محدودیت دیگر، باعث شد تا برای خبردار شدن از روند این موج، به جای مراجعه به روزنامه‌ها، به شبکه‌های اجتماعی مراجعه شود؛ اما آن محدودیتِ دیگر، چیزی نیست جز عدم امکان نمایش فایل صوتی و تصویری.

روزنامه‌ها، این روزها یکی از سنتی‌ترین انواع رسانه به شمار می‌آیند که همواره قالب اصلی‌شان، مکتوب بوده است و اگرچه مدتی ‌است که روزنامه همشهری و به تازگی روزنامه جام جم، امکانی را با عنوان «واقعیت افزوده» فراهم کرده‌اند تا با دانلود یک نرم‌افزار، بتوان فایل‌های صوتی و تصویری مربوط به روزنامه را مشاهده کرد، اما این امکان هم هنوز محدود به دو روزنامه است و چندان فراگیر نشده است.

اسیدپاشی‌ها؛ از شایعه‌ فیس‌بوکی تا گزارش‌های مطبوعاتی؟

کافی است کمی به عقب برگردیم تا یادمان بیاید خبر اسیدپاشی‌ بر روی چند زن در اصفهان، روزهای اول، یک «شایعه فیس‌بوکی» به نظر می‌رسید. استتوس‌ها با شک و تردید از صحت خبر می‌پرسیدند و کاربران، لینک‌ سایت‌های غیررسمی را که از «شنیده‌ها» نوشته بودند، بارها و بارها بازنشر می‌کردند. بخشی از تردیدها درباره وقوع حادثه بود و بخشی دیگر، درباره‌ی ادعای مطرح شده درباره‌ی ارتباط آن با امر به معروف و نهی از منکر. اما وقتی عکس‌های ناراحت‌کننده‌ای هم از این ماجرا در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، خبرنگاران از نیروی انتظامی درباره‌ی صحت وقوع این اتفاق پرسیدند و پس از تایید خبرِ اسیدپاشی‌ها، سیل گزارش‌ها و گفت‌وگوها در رسانه‌ها سرازیر شد.

روزنامه‌ها اما طبق معمول، نسبت به سایت‌های خبری، احتیاط بیشتری را در انتشار خبر به کار بردند و تنها بعد از اظهارنظر رسمی نیروی انتظامی و معاون رییس جمهور، آن را در صفحه یک یا صفحات داخلی خود کار کردند. اما آن سوی ماجرا، در شبکه‌های اجتماعی، همه چیز به سرعت درحالِ به روز شدن بود؛ اطلاعات، تصاویر، اظهارنظرهای غیررسمی و شاید تخیلی از قربانیان، طرح پرسش درباره علت حادثه‌ها و حتی تحلیل‌های سیاسی و جامعه‌شناختی. شاید بی‌راه نباشد اگر بگوییم فیس‌بوک و البته وایبر به عنوان شاخص‌ترین نرم افزار ارتباطی، در انتشار مطالبی که جامعه، خواهانِ خواندنِ آن بود، جلوتر از روزنامه‌ها و رسانه‌های دیگر بودند. البته فضای ایجاد شده در جامعه باعث شد تا حساسیت‌های مراجع قضایی نسبت به عملکرد مطبوعات در پوشش این اخبار بیشتر شود و آرام آرام فضا به سمتی برود که سردبیرها کمتر تیترهای صفحه اول را به این موضوع اختصاص دهند و در صفحات داخلی هم با احتیاط زیادی به آن بپردازند.

مرتضی پاشایی و وایبر به مثابه رسانه رسمی

پدیدۀ مرتضی پاشایی، علاوه بر آشکار کردنِ جنبه‌های تازه‌ای از ظرفیت‌های جامعه‌ی ایران، نقطه ضعف‌های قابل توجهی را هم در رسانه‌ها و بویژه مطبوعات به نمایش گذاشت. نرم‌افزارهای ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی همواره به عنوان منابع قابل اطمینان و دقیق، قابل تردید هستند اما درباره‌ی سوژه‌ای که هر لحظه می‌تواند اتفاق تازه‌ای در آن بیفتد، آنچه برای پیگیرانِ آن سوژه اولویت دارد «سرعت» است و نه «دقت».

رویدادهای مربوط به مرتضی پاشایی خواننده‌ی پاپ، بسیار فشرده و در کمتر از دو هفته پیش رفت؛ در دوران بیماری، رسانه‌های غیررسمی بودند که به طور مستمر از جزییات بهبود یا وخامت حال او می‌نوشتند و این که چه کسانی به عیادت‌اش رفته‌اند. پس از انتشار خبر درگذشتِ او و تجمع هوادارانش در مقابل بیمارستان بهمن هم اگرچه چند خبرگزاری،‌ گزارش‌های تصویری اختصاصی منتشر کردند اما سرعت انتشار عکس‌ها و ویدیوهای کم‌کیفیت شهروند-خبرنگاران بیشتر از عکس‌های حرفه‌ای عکاسان رسانه‌ها بود. حتی ویدیویی که خبرگزاری فارس از آن تجمع بر روی خروجی خود قرار داده بود، مربوط به ساعت 7 عصر می‌شد درحالی که هواداران، ساعت‌ها قبل‌تر گردهم آمده بودند.

درباره‌ی مراسم تشییع جنازه، رسانه‌ها آمادگی بیشتری داشتند و مانند تجمع روبه‌روی بیمارستان، غافلگیر نشده بودند و گزارش‌های مکتوب بیشتری از خبرنگاران منتشر شد. اما گردهمایی‌ها و شعرخوانی‌هایی که در دیگر شهرها رخ می‌داد نتوانست به همان سرعت به رسانه‌های رسمی وارد شوند و این خلاء را، وایبر و فیس‌بوک پُر کرد.

شنبه و روزِ انتشار روزنامه‌ها اما نشان داد که آن‌ها از غافله عقب مانده‌اند. روزنامه‌ها دو روز بعد از پایان این اتفاقات منتشر می‌شدند و می‌توانستند صبح شنبه، خوانندگان‌شان را با یک گزارش خوب درباره‌ی تمام تجمع‌ها یا مصاحبه‌‌های جذاب، یا تحلیل‌های قوی و به‌روز، غافلگیر کنند. اما چه کردند؟ اغلب، «خبر خامِ» درگذشت پاشایی همراه با عکسی تکراری و بارها دیده‌شده از او را روی صفحه یکِ خود نشاندند. در روزهای بعد و پس از خوابیدن تبِ پاشایی هم اگرچه گزارش‌ها و تحلیل‌های اختصاصی خود را ارایه دادند اما زمان، گذشته بود و میل و رغبت خوانندگان برای خواندن آن مطالب، مانند روزهای پیش‌تر نبود.

گزارش‌های «یهویی» به جای گزارش‌‌های خبری

آلودگی هوای اهواز، و شهرها و استان‌های نزدیک به آن، آخرین رویداد سال 93 بود که در آن، شبکه‌های اجتماعی از مطبوعات قوی‌تر عمل کردند. چند روز از وخامت آلودگی هوا در اهواز می‌گذشت و یک یا دو روزنامه، عکس یک خود را به آن موضوع اختصاص داده بودند اما توجه‌ بیشتر روزنامه معطوف به مذاکرات هسته‌ای ایران در مونیخ بود که گفته می‌شد از حساسیت بالایی برخوردار است. با گذشت زمان و آنچه باعث شد در روزهای بعدی، مطبوعات به آلودگی هوای اهواز بپردازند، عکس‌های «یهویی» و جوک‌های بیرون آمده از دل شهرهایی بود که بی سر و صدا با معضل نفس‌گیرشان دست و پنجه نرم می‌کردند؛ شیوه‌ای هوشمندانه برای انعکاس مشکلات که البته تاثیرگذار هم بود. آن روزها، انتظاری که از رسانه‌های رسمی و خبرنگاران باسابقه می‌رفت، گزارش‌های میدانی و گفت‌وگو با مردم و البته سیاست‌گذاران بود اما روزهای بعد از وخیم‌تر شدن بحران آلودگی هوا و البته بعد از اظهارنظرهای رسمی درباره مدیریت دولت پیشین و البته رییس فعلی سازمان محیط زیست، روزنامه‌ها هم به سراغ این موضوع آمدند.

آنچه در این گزارش بررسی شد، متفاوت است با «یافتن سوژه در فضاهای ارتباطی جدید» چراکه منشاء یک گزارش‌ می‌تواند هرکجا باشد؛ در سطح شهر، یک پُست در فلیکر یا یک عکس در اینستاگرام. آنچه نگران کننده است، مرجع شدنِ رسانه‌های غیررسمی به دلیل ضعف رسانه‌های رسمی است؛ این که در گفت‌وگوهای روزمره درباره‌ی یک سوژه‌ی خبری، بیش از آن که از گزارش‌ها و مقالات یک روزنامه یا خبرگزاری نقل شود، از گروه‌های وایبری استفاده شود و با گذشت زمان، حدس و گمان‌ها جای جریان آزاد، شفاف و قابل اطمینان را در اطلاع رسانی بگیرد.

اینستاگرام؛ نمایش تمام‌عیار سبک زندگی

Posted: 18 Mar 2015 02:08 PM PDT

اگر سبک زندگی را مجموعه‌ای از رفتارها یا ترجیحات فردی یا گروهی بدانیم که همه مولفه‌های روزمره زندگی انسان را احاطه کرده است، با مجموعه‌ای از انتخاب‌های روزانه از نحوه استفاده از درآمد، مدت زمان کار، چگونگی لباس پوشیدن، تغذیه، نحوه آرایش، محل سکونت، رفتارهای فرهنگی و... روبه‌رو می‌شویم که ابزار نمایش موقعیت اجتماعی افراد از لحاظ اقتصادی و فرهنگی است. با این تعریف از سبک زندگی، بی‌گمان شاهراه نمایش روزانه سبک زندگی افراد یک جامعه متصل به شبکه جهانی اینترنت، شبکه‌های اجتماعی هستند. در چند سال اخیر اینستاگرام که یک شبکه اجتماعی اشتراک عکس مبتنی‌بر گوشی‌های تلفن همراه هوشمند است، با اختیار گذاشتن ابزار ویرایش و بارگذاری تصویر یکی از محبوب‌ترین برنامه‌های اجتماعی است. امروزه با تقویت دوربین‌های موبایل‌های هوشمند به علاوه امکان اتصال به اینترنت، عکاسی به یک امر عادی تبدیل شده است. کاربران زیادی در سطح جهان به صورت روزانه با گوشی‌های خود از زوایای مختلف زندگی روزمره عکس می‌گیرند و آن را منتشر می‌کنند. بی‌شک فضای غالب بر اینستاگرام، به‌عنوان یک شبکه اجتماعی عکس‌محور با سایر شبکه‌های اجتماعی تفاوت‌های محتوایی دارد. در اکثر رسانه‌های اجتماعی، کاربران با حجم قابل‌توجهی از متن، لینک، خبر و گزارش روبه‌رو هستند، در حالی که در اینستاگرام یک فضای مربعی‌شکل در صفحه به نمایش عکس از لیست دوستان کاربر بسنده می‌کند و امکاناتی چون لایک و نظردهی یا برچسب‌های محتوایی و مکانی، اینستاگرام را به‌شدت محبوب کرده است.

فضای محتوایی اینستاگرام پر است از تصاویر غذاهای پخته‌شده یا خورده‌شده توسط کاربران، گزارش‌های آنلاین از سفر، میهمانی‌های کوچک، کنسرت‌های موسیقی، مراسم‌های آیینی، رستوران‌گردی و کافه‌نشینی، قدم‌زدن در کوچه و خیابان و پارک‌ها و...
دنبال کردن برچسب‌های محتوایی (HashTag) به خوبی نشان می‌دهد که اینستاگرام به یک ابزار دقیق برای گزارش سبک زندگی کاربران تبدیل شده است. با نگاهی به آمار عکس‌هایی که با برچسب‌های محتوایی چون غذا، آرایش، ورزش، سفر، جواهر، ماشین، کنسرت، سینما، فیلم و... در اینستاگرام منتشر شده است، در می‌یابیم که بخش قابل‌توجهی از عکس‌ها با همین موضوعات منتشر می‌شوند. به‌عنوان مثال بین کاربران ایرانی برچسب محتوایی «#بزن» شامل عکس‌هایی با موضوع غذا و خوراکی است که تا زمان نوشتن این یادداشت دارای 286 هزار و 832 عکس است، این در حالی است که تعداد عکس‌های برچسب محتوایی «#ایران» 260 هزار و 266 است. نمایش خلاقیت‌های دخترانه در آرایش ناخن یا لباس‌ها در فصل‌های مختلف سال، گزارش‌های مناسبتی از سفره‌های شب عید، هفت‌سین و شب یلدا، مجموعه‌های عکس عزاداری و نذری در ایام مذهبی یا حتی انتشار ویدئوهای 10 ثانیه‌ای از موسیقی در حال پخش در ترافیک و راهبندان، همه و همه نمونه محتوایی است که کاربران اینستاگرام به صورت روزمره در صفحه‌های خود و دوستان دنبال می‌کنند. اگرچه هنوز جایگاه عکاسان حرفه‌ای در هر رسانه و شبکه اجتماعی از ابعاد هنر و زیبایی‌شناسی محفوظ است، اما اینستاگرام روایتگر سبک زندگی کاربران شده است و در پایان هر روز یک گزارش شسته‌رفته از رفتارها، ترجیحات و سلایق کاربران خود در همه وجوه زندگی ارائه می‌دهد.

منبع: روزنامه فرهیختگان

هند در صدر درخواست‌کنندگان محدودیت محتوای فیس بوک

Posted: 18 Mar 2015 01:58 PM PDT

هند یک بار دیگر در نیمه دوم سال 2014 در صدر فهرست کشورهایی قرار گرفت که از فیس‌بوک خواسته‌اند دسترسی به برخی محتویات و داده ها را محدود کند.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس به نقل از ایندیاتایمز، بر اساس گزارشی که توسط فیس‌بوک در این زمینه تهیه شده دولت هند در این دوره شش ماهه بیش از 5800 درخواست را با چنین موضوعی به فیس‌بوک ارائه کرده است. تعداد این درخواست‌ها در نیمه اول سال 2014 از سوی هند برابر با 4960 مورد بوده که به 5832 مورد افزایش یافته است.

تعداد کلی این درخواست ها در عرض یک سال از سوی دولت هند با رشد 11 درصدی به 9707 رسیده و عمده علت آن نیز نقض قوانین محلی کشور مذکور اعلام شده است.

از جمله دیگر کشورهایی که بیشترین درخواست‌ها را برای محدودکردن برخی انواع محتوا در فیس بوک ارائه کرده‌اند می توان به ترکیه و روسیه ارائه کرد. در مقابل درخواست‌های مشابه کشورهایی همچون آمریکا، آلمان و پاکستان کاهش نشان می‌دهد.

تعداد کل درخواست های تمامی دولت های جهان برای محدود کردن اطلاعات فیس بوک با افزایشی مختصر از 34946 مورد در نیمه اول سال 2014 به 35051 مورد در نیمه دوم سال 2014 رسیده است.

تلویزیون آنلاین اپل با ۲۵ کانال راه‌اندازی می‌شود

Posted: 18 Mar 2015 01:58 PM PDT

اپل در حال مذاکره با برنامه‌نویسان تلویزیونی است تا سرویس تلویزیونی اشتراکی جدیدی را شامل 25 کانال طراحی کند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وال استریت ژورنال، اپل در طرح جدید خود قصد دارد تا با همکاری شبکه‌های ABC، CBS و Fox سرویس تلویزیون اشتراکی خود را با 25 کانال راه‌اندازی کند و هزینه استفاده از تلویزیون آنلاین اپل بین 30 تا 40 دلار در ماه خواهد بود.

این سرویس جدید از تمامی محصولات هوشمند اپل که مجهز به سیستم عامل iOS هستند و از جمله iPhone، iPad و اپل تی‌وی پشتیبانی می‌کند.

اپل قصد دارد این سرویس جدید را از پاییز امسال راه‌اندازی کند، این شرکت همواره کنفرانس‌های رونمایی از آیفون جدید خود را در همین زمان برگزار می‌کند.

کاهش فروش رایانه‌های شخصی در جهان

Posted: 18 Mar 2015 01:58 PM PDT

فروش جهانی رایانه‌های شخصی و تبلت‌ها در سال ۲۰۱۵ روند کاهش خود را ادامه می‌دهد و به میزان ۴.۹ درصد افت فروش خواهد داشت.

به گزارش فارس، بر اساس گزارش موسسه آی دی سی فروش جهانی رایانه‌های شخصی و تبلت‌ها در سال 2014 میلادی به میزان 2.2 درصد کاهش یافت و پیش‌بینی شده این میزان در سال 2015 به 4.9 درصد برسد.

در سال 2014 میلادی حدود 308 میلیون رایانه شخصی در کارخانه ها ساخته شده و این رقم در سال جدید میلادی به حدود 293 میلیون رایانه کاهش خواهد یافت.

فروش این محصولات روندی نزولی را در پیش گرفته و پیش‌بینی شده که در سال 2019 میلادی فقط 290 میلیون رایانه شخصی روانه بازار شود.

ویکی مدیا از آژانس امنیت ملی امریکا شکایت کرد

Posted: 18 Mar 2015 01:55 PM PDT

بنیاد ویکی مدیا از آژانس امنیت ملی امریکا به اتهام جاسوسی از کاربرانش شکایت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد غیر انتفاعی ویکی مدیا که دانشنامه آزاد ویکی پدیا را اداره می کند، از آژانس امنیت ملی امریکا به دلیل جاسوسی از کاربرانش و نقص آزادی بیان و کنترل آنها شکایت کرده است.

این شکایت با امضای سازمان های دیگری از جمله دیده بان حقوق بشر، عفو بین الملل و انجمن قلم در امریکا باعث به چالش کشیدن برنامه های جاسوسی دولت امریکا شده است. این بنیاد خواستار اتمام برنامه های جاسوسی امریکا شده است.

این موضوع در حالی است که آژانس امنیت ملی امریکا هنوز واکنشی نسبت به این موضوع نشان نداده اما شکایت در دادگاه امریکا در حال بررسی است. «جیمی ویلز»، موسس ویکی‌ پدیا در این رابطه نوشته است:« این آژانس از مدت ها پیش کاربران ویکی پدیا را تحت نظر داشته و تمام صفحاتی که توسط آنها خوانده یا نوشته می شده را کنترل می کرده است. این آژانس حقوق کاربران بین المللی را نقض کرده است.»

بنا به گزارشات منتشر شده، جاسوسی ها با کمک برنامه ای با نام«Upstream» انجام شده که بر ارتباطات افرادی که بیرون از خاک آمریکا هستند نظارت و کنترل دارد. این برنامه به معنای دسترسی به حجم عظیمی از زیر ساخت‌ های اینترنتی است. جاسوسی های پی در پی آژانس نقص حقوق نویسندگان مقالات را به دنبال دارد. اما از سوی دیگر، اسناد منتشر شده از سوی ادوارد اسنودن نیز نشان می دهد که آژانس می تواند تمامی فعالیت های اینترنتی کاربران را تحت نظارت و کنترل داشته باشد.

گفتنی است، آژانس امنیت ملی آمریکا به شبکه‌ ای از کابل‌ های پرسرعت معروف به «ستون فقرات اینترنت» دسترسی دارد که ارائه‌ کنندگان خدمات اینترنتی و نقطه‌ های انتقال اطلاعات روی شبکه را به هم وصل می‌ کند.

وضعیت ثبت دامنه‌های اینترنتی درسال ۱۳۹۳

Posted: 18 Mar 2015 01:55 PM PDT

آخرین آمارهای ارائه شده از ثبت پسوندهای اینترنتی نشان می‌دهد که پسوند « آی آر» همچنان در صدر ثبت دامنه‌های فعال اینترنتی قرار دارد و پسوند net.ir نیز کمترین میزان ثبت دامنه را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز ثبت دامنه های اینترنتی پژوهشگاه دانشهای بنیادی، تاکنون ۶۱۸ هزار و ۷۸۹ دامنه اینترنتی فعال توسط کاربران ایرانی به ثبت رسیده است.

آخرین وضعیت ثبت دامنه های اینترنتی نشان می دهد که هم اکنون تعداد ۶۰۹ هزار و ۷۴۹ دامنه با پسوند ir فعال است که بیشترین تعداد دامنه اینترنتی را شامل می شود؛ همچنین شمار پسوندهای ثبت شده co.ir بالغ بر ۳ هزار و ۴۰۹ دامنه، شمار دامنه های ثبت شده با پسوند ایران ۲ هزار و ۶۳۲ دامنه و شمار دامنه های ثبت شده با پسوند ac.ir حدود یک هزار و ۵۹۳ دامنه اعلام شده است.

در همین حال تعداد دامنه های فعال به ثبت رسیده با پسوند sch.ir حدود ۳۷۷ دامنه، با پسوند gov.ir بالغ بر ۳۳۵، پسوند org.ir بالغ بر ۳۱۲ و id.ir بالغ بر ۳۴۱ دامنه است؛ در همین حال تاکنون ۴۱ دامنه با پسوند net.ir به ثبت رسیده و در مجموع ۶۱۸ هزار و ۷۸۹ دامنه با پسوندهای اعلام شده در پایگاه ثبت دامنه های اینترنتی در ایران برای سال ۹۳ ثبت شده و فعال است.

از این رو شمار دامنه های اینترنتی فعال در کشور با رشد چشمگیری در حال ثبت است به نحوی که بررسی ها نشان می دهد در سال ۹۱ بيش از ۱۰۰ هزار دامنه «دات آي‌آر» ثبت‌ شد که تعداد دامنه‌هاي ثبت‌شده در سال ۹۱ دو برابر سال ۹۰ بوده است؛ همچنين با توجه به رشد ثبت دامنه «IR.» در سال ۹۲ شمار دامنه های فعال اینترنتی به بیش از ۴۰۰ هزار پسوند رسیده است و در سال ۹۳ نیز با رشد صعودی این دامنه ها از مرز ۶۰۰ هزار دامنه گذشته است.

هم اکنون ایران با تعداد دامنه های اینترنتی فعال، از نظر تعداد دامنه اینترنتی کشوری، نه تنها بزرگترین کشور در منطقه است، بلکه از کشورهایی نظیر سنگاپور، مالزی، هنگ‌کنگ، ترکیه، اسلواکی، یونان و فنلاند هم پیشی گرفته است و با رشد سالانه ۴۵ درصدی در میان چهار کشور برتر جهان از نظر رشد دامنه اینترنتی قرار دارد.

همه وب سایت‌های ایرانی لوگوی هوشمند می‌گیرند

Posted: 18 Mar 2015 01:55 PM PDT

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال از اعطای لوگوی هوشمند به تمامی وب سایت های ایرانی خبر داد و گفت: لوگوی هوشمند وب سایت ها باعث افزایش اعتماد مردم به رسانه ها می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی موسویان از ثبت لوگو برای تمامی وب سایت های ایرانی خبر داد و گفت: با ارایه چنین نشانی تمامی وب سایت های ایرانی دارای هویت و رده بندی می شوند.

وی با اشاره به تولید محتوا در حوزه فضای مجازی پاک (فمپ) افزود: با توجه به مصوبه ۱۳۸۹ هیات وزیران، این مرکز موظف است نسبت به ساماندهی فرهنگی دیجیتال در زمینه نشر دیجیتال برخط و رسانه های همراه و هوشمند اقدام کند.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال همچنین با اشاره به ساماندهی پیامک های انبوه در زمان حاضر گفت: در خصوص این ساماندهی سلسله ای متشکل از دستگاه های مختلف کشوری و هدایت وزارت ارشاد تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه اگر کسی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وب سایتی را ثبت کند، خاطرنشان کرد: سایت ها در ابتدا یک لوگوی بی رنگ دریافت می کند که پس از ارجاع به دستگاه ذیربط و دریافت مجوزهای لازم، به او لوگوی رنگی و سیستم رتبه بندی یک تا پنج ستاره اختصاص می یابد تا بتوان فعالان عرصه فضای مجازی را تمییز داد.

موسویان درباره رنگ های اختصاص یافته به وب سایت های ایرانی گفت: با توجه به نشست مرکز توسعه رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نهادهای مختلف قرار است تا رنگ های مختلف به وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی اختصاص یابد و این نهادها موظف خواهند بود با توجه به نظام تولید محتوا رنگ هایی را به عنوان شناسه معرفی کنند.

وی با بیان اینکه مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد آدرس اینترنتی همه سایت های ایرانی را به دادستانی داده است، گفت: در صورت عدم ثبت آدرس یک وب سایت در این دامنه دادستانی حق فیلتر کردن آن وب سایت را خواهد داشت.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: درپی نشستی با فعالان حوزه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال قرار شد با ارایه آموزش های لازم به نمایندگان تولیدکنندگان برنامه های کاربردی، نظارت بر فعالیت این فعالان را به عهده خودشان واگذار کنیم؛ در همین حال با توجه به مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر حمایت از صادرات نرم افزار، این امر در اولویت فعالیت های این مرکز قرارخواهد گرفت.

صدور هزار و صد مجوز از طرف هیات نظارت بر مطبوعات

Posted: 18 Mar 2015 01:55 PM PDT

هیات نظارت بر مطبوعات در سال 93 و در حالی که جلسات آن به صورت منظم و با حضور دائمی وزیر ارشاد برگزار شد، مجموعا بالغ بر 1100 مجوز صادر کرد.

به گزارش دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات، از مجموع 1160 رسانه که مجوز فعالیت دریافت کردند، تعداد 701 رسانه در حوزه مکتوب، 432 مجوز در حوزه رسانه‌های برخط و 27 رسانه برای انتشار به صورت لوح فشرده پروانه انتشار دریافت کردند.

بنابر این گزارش، بدون احتساب استان تهران با دریافت 442 مجوز، استان‌های قم، خراسان رضوی و مازندران با دریافت 54، 48 و 36 پروانه انتشار بیشترین پروانه انتشار را به خود اختصاص دادند.

تفکیک رسانه‌های مکتوب از حیث دوره انتشار نیز بدین ترتیب بوده که از مجموع 701 رسانه، پنج روزنامه، 25 هفته‌نامه، 36 دو هفته نامه، 234 ماهنامه، 48 دوماهنامه، 279 فصلنامه، 71 دوفصلنامه و سه رسانه برای انتشار به صورت سالنامه مجوز دریافت کردند.

همچنین از مجموع 432 مجوز برای رسانه‌های برخط، 4 مجوز در حوزه خبرگزاری‌ها و 428 مجوز در حوزه پایگاه‌های خبری صادر شد.

بنا بر این گزارش، در سال 92 مجموعا برای 726 رسانه پروانه انتشار صادر شده است که از این تعداد، 204 پروانه مربوط به شش ماهه اول و 522 پروانه مربوط به شش ماهه دوم سال 92 است.

ضمن آنکه از مجموع 726 مجوز سال گذشته، 584 رسانه در حوزه رسانه‌های مکتوب، 118 رسانه در حوزه رسانه‌های برخط و 24 رسانه برای انتشار بصورت لوح فشرده پروانه انتشار دریافت کردند.

تمام فیلم‌های نوروزی تلویزیون

Posted: 18 Mar 2015 01:53 PM PDT

تلویزیون برای پخش در ایام نوروز، 71 فیلم سینمایی و تلویزیونی را در نظر گرفته که از این تعداد سهم فیلم‌های ایرانی کمتر و حدود 35 درصد است.

«چ» (به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا)، «۵۰ قدم آخر» (ساخته کیومرث پوراحمد)، «خسته نباشید!» (محسن قرائی و افشین هاشمی)، «آسمان محبوب» (داریوش مهرجویی) و «علفزار» (محمد علی طالبی) فیلم‌های قابل توجه نوروز امسال هستند که از سینمای ایران انتخاب شده‌اند.

«آقای ترنر» و «من هنوز آلیس هستم» نیز اسامی فیلم‌های خارجی قابل توجه است که از شبکه‌های چهار و پنج سیما پخش خواهند شد.


*** فیلم‌های نوروزی شبکه اول

شبکه اول سیما 14 فیلم ایرانی و خارجی را برای پخش در نظر گرفته است که هر روز ساعت 16 روی آنتن می‌روند.

معراجی‌ها

معراجی‌ها فیلمی به کارگردانی مسعود ده‌نمکی است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: محمد جوانی است که شوق رفتن به جبهه را دارد اما با مخالفت‌های سرسختانه پدرش مواجه می‌شود و پدر برای رفتن او به جبهه شرط‌های عجیب و غریب می‌گذارد تا اینکه محمد شبانه از خانه فرار کرده و به جبهه می‌رود و پدر برای بازگرداندن او راهی منطقه می‌شود. پندار اکبری، محمدرضا شریفی نیا، اکبر عبدی، محمود عزیزی، رضا رویگری، حمیدلولایی ، مهران رجبی، برزوارجمند و علی صادقی از بازیگران این فیلم هستند که روز اول فروردین ساعت 16 از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

47 رونین

این فیلم به کارگردانی کارل رینچ و محصول سال 2013 کشور آمریکاست. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: ارباب آسانو که با ملازمانش برای شکار به جنگل رفته است با خود پسر بچه دو رگه ای به نام شای را به کاخ می آورد. شای همبازی دختر ارباب آسانو به نام میکا می شود و آنها در کنار هم بزرگ می شوند. ارباب شوگان که ارباب کل ژاپن است تصمیم می گیرد تا در کشور سفر کرده و در مناطق مختلف با سایر اربابها تجدید عهد کند به همین دلیل قصد سفر به ایالت ارباب آسانو را می کند. کیانو ریوز، هیروکی سانادا وکو شیباساکی از بازیگران این فیلم تاریخی و مبارزه ای هستند. فیلم «47 رونین» روز دوم فروردین به روی آنتن می رود.

ظهر روز سوم

فیلم تلویزیونی «ظهر روز سوم» به کارگردانی مرجان اشرفی‌زاده و تهیه‌کنندگی زهرا اسحاقیان است که در آن پدرام شریفی، لیندا کیانی، فریبا جدی‌کار، بهاره ریاحی، بهزاد داوری، فرج گل سفیدی، علی مردانه، شهاب زارع و فرشاد مجیدی ایفای نقش می‌کنند. در خلاصه داستان این فیلم آمده است که آسیه؛ مادر آمنه، امید و آرزوست که به بیماری کلیوی مبتلاست و تحت دیالیز است. بیماری مادر حاد و نیاز فوری به پیوند کلیه دارد اما بودجه خانواده نمی تواند خرید کلیه را تامین کند. آمنه بارداراست، آزمایش آرزو منفی است و امید تنها گزینه پیوند، سالهاست که تمام تلاش خود را صرف مسابقات دوچرخه سواری نموده و اکنون نزدیک مسابقات تیم ملی، امید در یک قدمی قهرمانی است. سوم فروردین ساعت 16 زمان پخش این فیلم سینمایی است.

روشنای حقیقی

کارگردان این فیلم مجید سروینی و محصول گروه فیلم‌های تلویزیونی شبکه اول سیما است. روشنای حقیقی داستان کمال و رحیم، دو برادری است که سال‌هاست با هم اختلاف دارند، اما فرزندان آنها برای برگزاری یک مسابقه قرآنی، دوستی صمیمی با هم برقرار می‌کنند که همین دوستی باعث ماجراهای بین این دو برادر می‌شود. مهرداد ضیایی، شیوا ابراهیمی، حسین شمس وحسن رستمانی از بازیگران این فیلم هستند که روز چهارم فروردین از شبکه یک سیما پخش می شود.

مسیر سنگی

این فیلم آمریکایی در سال 2014 و به کارگردانی اسکات فرانک ساخته شد. این فیلم در ژانر پلیسی است و در آن لیام نسون، دان استیونس و دیوید هاربور بازی کردند. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک کارآگاه الکلی به نام مت اسکادر در تعقیب چند سارق آنها را به ضرب گلوله می کشد. در این بین دختر بچه ای که بصورت اتفاقی در محل حادثه بازی می کرده نیز با نشانه گیری اشتباه او گلوله می خورد و کشته می شود. او تحت شوک و عذاب وجدان ناشی از این ماجرا الکل را ترک کرده و در گروههای ترک اعتیاد به الکل شرکت می کند. در آنجا او با پسری به اسم پیتر آشنا می شود که می خواهد به برادرش کنی کمک کند که .... این فیلم روز پنجم فروردین حوالی ساعت 16 از شبکه یک سیما پخش می شود.

نابخشوده

فیلم نابخشوده محصول سال 2013 کشور ژاپن است که سانگ ایل لی آن‌را کارگردانی کرده است. موضوع این فیلم خانوادگی است و در آن کن واتانابه، جون کونیمورا و شیوری کوتسونا ایفای نقش کردند. در خلاصه داستان فیلم نابخشوده آمده است: کینو دخترک خدمتکاری است که در روستای واشیرو در یک مهمانخانه کار می کند. دو مرد مسافر که در مهمانخانه اقامت کرده اند به اتهام کم کاری او را به شدت کتک زده و با چاقو روی صورتش خطی می اندازند تا درس ادبی به او داده باشند. اوکاچی که سردسته خدمتکارهاست پس از اطلاع از این موضوع به حمایت از کینو پرداخته و جایزه ای هزار دلاری برای سر دو ضارب تعیین می کند. جوبی که در گذشته به جوبی مرگبار معروف بود به همراه دوستش کینگو برای گرفتن جایزه هزار دلاری راهی جاده می شوند تا دو ضارب را بیابند.

ته چین

این فیلم تلویزیونی از تولیدات گروه فیلم های تلویزیونی شبکه یک سیما است که مهدی حسینی وند آن را کارگردانی کرده است. داستان این فیلم درباره زن و شوهری به نام فروغ و مرتضی است که بعد از سالها زندگی مشترک به علت مشغله کاری مرد، ارتباط عاطفی اش با همسرش بسیار کمرنگ شده است اما بروز اتفاقی برای فروغ موجب می شود مرتضی به زندگی علاقمند شود. رضا بهبودی، بهناز جعفری، هستی مهدوی فر، دانیال محمودی نیا از بازیگران فیلم تلویزیونی ته چین هستند که روز جمعه هفتم فروردین پخش خواهد شد.

پلیس بازی

این فیلم به کارگردانی لوک گرینفیلد، محصول 2014 کشور آمریکاست که در آن جک جانسون، دیمن وایانز و راب ریگل بازی کردند. در خلاصه داستان این فیلم که موضوعی کمدی و پلیسی دارد آمده است: رایان و جاستین دو دوست هستند که در شهر لوس آنجلس زندگی کرده و کار و بار درستی ندارند. جاستین در یک شرکت طراحی بازی های کامپیوتری مشغول است اما در کار خود موفق نیست و رایان هم در آرزوی این است که بازیکن فوتبال شود اما راهی برای رسیدن به آرزویش نمی یابد رایان و جاستین در یک مهمانی شرکت کرده و در آنجا لباس پلیس‌ها را به تن می کنند. فیلم سینمایی پلیس بازی روز هشت فروردین ساعت 16 از شبکه یک پخش می شود.

سرقت خاموش

این فیلم فرانسوی محصول سال 2013 است که داستانی پلیسی دارد. این فیلم را فیلیپ گودیئو کارگردانی کرده و در آن فرانسیس کلوزت، بولی لانرز و کورین ماسیرو نقش آفرینی کردند. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: تونی موزولون افسر امنیتی بانک است که در بخش جابجایی پولها کار می کند. او که مردی جدی و دقیق است با همسر رستوران دار خود به نام ماریون زندگی می کند. او که از فشار کار خسته شده است تقاضای مرخصی می کند اما رئیسش با مرخصی او موافقت نمی کند. از طرفی او متوجه می شود که رئیسش برای سایر همکارانش حقوق و مزایای بیشتری قائل است . علاقه مندان می توانند فیلم سینمایی سرقت خاموش را روز یکشنبه نهم فروردین از شبکه یک سیما ببینند.

سر به مهر

فیلم سینمایی سر به مُهر نام فیلمی به کارگردانی هادی مقدم دوست است. در این فیلم بازیگرانی نظیر لیلا حاتمی، آرش مجیدی و خاطره اسدی ایفای نقش کردند.این فیلم داستان دختر تنها و خسته‌ای است که زندگی اش را در وبلاگ اش می نویسد و توسط برادر دوستش از او خواستگاری میشود و صحبت های اولیه ازدواج را انجام میدهند.او که نماز نمیخوانده بنا به شرایط زندگی شروع به خواندن نماز کرده الان شهامت اینکه به خواستگارش نماز خواندن خود را بگوید خجالت میکشد. که در آخر فیلم بازگو میکند انتخاب نام سر به مهر برای این فیلم دارای ایهام است که هم اشاره به نماز خواندن دارد و هم اشاره به این رازی است که تا آخر فیلم سر به مهر باقی می‌ماند. این فیلم دهم فروردین ساعت 16 پخش می شود.

سامورایی آشپز

این فیلم محصول سال 2013 کشور ژاپن است که یوزو آساهارا آن را کارگردانی کرده و در آن آیا یتو، کنگو کورا، و کیمیکو یو بازی کردند. در خلاصه داستان این فیلم خانوادگی آمده است: هارو دختر جوانی است که در یک عمارت اربابی به عنوان آشپز و پیشخدمت کار می کند. او بسیار باهوش است و استعداد ویژه ای در آشپزی دارد. یک سامورایی آشپز به نام دنای از هارو برای پسرش یاسونوبو خواستگاری می کند. هارو قبول می کند و پس از ازدواج به شهر یاسونوبو نقل مکان می کند. یاسونوبو که مجبور به این ازدواج شده است ابتدای رابطه خوبی با هارو برقرار نمی کند. او که از آشپزی بیزار است می خواهد یک سامورایی مبارز باشد و با عده ای از سامورایی‌های منطقه برعلیه ارباب وقت شورش کند. هارو تلاش می کند تا با آموزش رمز و راز آشپزی علاقه و توجه همسرش را به دست آورد اما این کار بی‌فایده است. زمان پخش فیلم سینمایی سامورایی آشپز روز سه شنبه یازدهم فروردین است.

"چ"

این فیلم به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا محصول سال 1392 است. این فیلم داستان دو روز از زندگی مصطفی چمران را در شهرستان پاوه به تصویر می‌کشد. دکتر چمران از طرف دولت موقت ماموریت پیدا می‌کند به پاوه برود و درگیری داخلی به‌ وجود آمده در آنجا را خاتمه دهد. سه رأس درگیری موردنظر را مردم پاوه، کردهای جدایی طلب و رزمندگان پاسدار تشکیل می‌دهند. چمران با تکیه بر نگاه عرفانی و بینش صلح‌جویانه‌اش، هم باید در برابر جسارت و میل به عدالت‌طلبی اصغر وصالی به عنوان فرمانده پاسداران مستقر در پاوه مقاومت کند و هم دکتر عنایتی به عنوان رئیس کردهای شورشی را قانع کند که دست از درگیری بردارد. این فیلم روز چهارشنبه 12 فروردین به روی آنتن شبکه یک سیما می رود.

کوهنورد

این فیلم محصول سال 2013 کشور روسیه است که آرشو هارتونیان آن را کارگردانی کرده است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک گروه خلافکار به سرکردگی شخصی به نام الکساندر تعدادی الماس گرانبها را سرقت کرده و در منطقه ی صعب العبور وکوهستانی پنهان می کنند. الکساندر پس از پنهان کردن الماسها برای آن که کسی جز خودش به الماسها دست نیابد، تمام افراد گروهش را به قتل می رساند ولی خودش دستگیر شده به 25سال زندان محکوم می شود. از سوی دیگر یک کوهنورد حرفه ای به نام سرگی به اتهام قتل غیرعمد به زندان میافتد . الکساندر که که اکنون در پایان سال محکومیتش است پس از آزادی با گروگان گرفتن نامزد سرگی او را وادار به همکاری با خود می کند. این فیلم روز پنج شنبه ساعت 16 پخش خواهد شد.

کیش و مات

این فیلم موضوعی کمدی دارد که کاظم راست گفتار آن را نویسندگی و کارگردانی کرده است. کیش و پات داستان زندگی زوجی جوان را روایت می کند که قرار گذاشته اند50 سال زندگی مشترکشان را با خوشبختی پشت سر بگذارند، اما به محض اینکه ازدواج می کنند بعد از شش روز کارشان به جدایی می کشد. با این حال به توصیه یک دکتر آنها ابتدا تصمیم می گیرند برای سفر ماه عسل به شیراز بروند تا اینکه در سفر اتفاقی برایشان رخ می دهد که ... در این فیلم بازیگرانی چون فرهاد آئیش، نیما فلاح، متین گودرزوند، جمشید فروزانی، نادر شهسواری و قاسم بی طرف ایفای نقش کرده اند. این فیلم در آخرین روز تعطیلات یعنی جمعه 14 فروردین از شبکه یک سیما پخش می شود.


*** فیلم‌های نوروز شبکه چهار

شبکه چهار سیما برای نوروز، 14 فیلم از آثار سینمای ایران و جهان را در ژانرهای درام، اکشن، بیوگرافی، کمدی، خانوادگی و ... هر روز ساعت 15 به مخاطبان عرضه می‌کند.

«پرونده پر خطر»

«پرونده پر خطر» در ژانری درام و هیجانی، به کارگردانی Joe Johnston محصول 2014 هالیوود است. این سینمایی سرگذشت جوانی را روایت می کند که در شرف اخراج از محل کارش است. او در همین حین متوجه می شود اتفاقات خطرناکی در حال رخ دادن است و به طور پنهانی در شرکت می ماند و با قاتلی حرفه ای روبرو می شود.

«جیمی پی»

«جیمی پی» محصول مشترک سینمای امریکا و فرانسه است که در سال 2013 Arnaud Desplechin آن را در ژانر درام کارگردانی کرد. جیمی پی، بعد از جنگ جهانی دچار مشکلات عدیده روحی و روانی شده است. او یک سرخپوست است و برای درمانش نیاز به یک روانپزشک دارد.

«دور افتاده»

«دور افتاده» در ژانری اکشن به کارگردانی J.C. Chandor محصول سال 2013 سینمای هالیوود است. این سینمایی روایتگر داستان تنهایی مردی است که در دریا تمام امید خود را از دست داده است.

«آقای ترنر»

این فیلم موفق شد جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین فیلمبردار را از جشنواره فیلم کن ۲۰۱۴ به خود اختصاص داد.

«آقای ترنر» را سینمای سه کشور امریکا، انگلیس و فرانسه با مشارکت یکدیگر ساخته اند. Mike Leigh کارگردان، این اثر را در سال 2014 با ژانر بیوگرافی ساخت. درخلاصه داستان آقای ترنر آمده است: این فیلم داستان 25 سال آخر زندگی نقاش معروف بریتانیایی، جوزف مالارد ویلیام ترنر را به تصویر می کشد. داستان فیلم در سال ۱۸۲۶ آغاز می شود که ترنر ۵۱ ساله می شود و قدم در سربالایی زندگی می گذارد. او در یک کارگاه در خانه ی امروزی خود در لندن کار می کند، جایی که مستخدمش هانا و پدر پیرش ویلیام بزرگ اوضاع را مرتب می کنند. او مردی آرام است که به نقاشی از آفتاب و دریا و کشتی شهرت دارد.

«استالینگراد»

فیلم «استالینگراد» یکی از حساس ترین و مهمترین نبرد های جنگ جهانی دوم را به تصویر می کشد. این جنگ از تابستان ۱۹۴۲ شروع و تا زمستان ۱۹۴۳ ادامه پیدا کرد.

«استالینگراد» در سال 2013 به کارگردانی Fedor Bondarchuk در ژانر جنگی برای سینمای روسیه ساخته شده است.

«پایان ناخوشایند»

داستان فیلم«پایان ناخوشایند» درباره چاپ اولین کتاب یک نویسنده زن جوان توسط یک ناشر مرد جوان است. ناشر بدون اطلاع نویسنده عنوان کتاب را تغییر می دهد. همین امر باعث می شود نویسنده دیگر علاقه ای به ادامه کار با این ناشر را نداشته باشد. اما ناشر تمام تلاش خود را می کند تا او بازگردد.

«پایان ناخوشایند» درسال 2013 با ژانری درام و کمدی به کارگردانی John McKay برای سینمای انگلستان ساخته شد.

«ناشناس»

آیا شکسپیر یک متقلب و سارق ادبی بود؟ داستانی قدیمی وجود دارد که می گوید شکسپیر نویسنده‌ی واقعی آثار فاخری همچون اتللو، مکبث و هملت نیست، بلکه جوانی به نام ادوارد نویسنده ی واقعی آن چیزی است که به شکسپیر نسبت داده شده. داستان فیلم «ناشناس»در مورد جوانی است که ادعا می شود نویسنده ی داستانهایی است که اکنون میراث ادبی شکسپیر لقب دارد. این سینمایی در سال 2011 به کارگردانی Roland Emmerich با مشارکت سینمای امریکا، انگلستان و آلمان تولید شده است.

فیلم ایرانی «آسمان محبوب»

دریافت سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی وکسب دیپلم افتخار بهترین بازیگر مرد در بخش مسابقه بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از افتخارات «آسمان محبوب»است. این فیلم داستان زندگی دکتر جوانی به نام شایان است که در اوج موفقیت کاری و اجتماعی‌اش درمی‌یابد مبتلا به تومور مغزی ‌است. او تصمیم به خودکشی می‌گیرد اما در آخرین لحظه اتفاقی رخ می‌دهد که باعث می‌شود سر از روستایی دورافتاده درآورد و وقایع غیرمترقبه‌ای برایش رقم بخورد. داریوش مهرجویی در سال 1388 این اثر را برای سینمای ایران خلق کرده است.

«زندگی پادشاه»

یک سیاهپوست در زندان با شطرنج بازی حرفه ای آشنا می شود. بعد از رهایی از زندان در یک مدرسه شروع به کار می کند و به دانش آموزان شطرنج آموزش می دهد. در نهایت خانه شطرنج را راه اندازی می کند. «زندگی پادشاه» در سال 2013 با ژانری درام برای سینمای هالیوود تولید شده است.Jake Goldberger کارگردان این اثر سینمایی است.

«فریب بزرگ»

در یک بندر کوچک اکثر مردم بیکار هستند و افراد بسیاری به شهر مهاجرت کرده اند. یکی از اهالی که به این بندر به عنوان زادگاهش علاقه دارد، تلاش می کند تا دوباره رونق گذشته را زنده کند. برای این منظور هیچ راهی ندارد جز اینکه مسئولین را برای احداث یک کارخانه ترغیب کند. اما بندر آنها پزشک ندارد و اجازه احداث کارخانه نیز منوط به اقامت تمام وقت در بندر است. قرار است یک پزشک جوان فقط برای یک ماه به آنجا بیاید. Don McKellar کارگردان، «فریب بزرگ» را در سال 2013 با ژانری درام برای سینمای کانادا خلق می کند.

«چمدان»

سینمایی ایرانی «چمدان» داستان پدر و پسری است که سال‌ها یکدیگر را ندیده‌اند. پسر در نوجوانی به اصرار پدر عازم آلمان شده و هم‌اکنون آنجا صاحب خانواده است. طی سفر پدر به آلمان، سوءتفاهم‌هایی به وجود می‌آید و حضور او باعث ایجاد تغییر و تحولاتی در زندگی پسر می‌شود. «چمدان» نخستین بار در بخش خارج از مسابقه‌ جشنواره بیست و نهم به نمایش درآمد. این فیلم در قالب ویدئو ساخته شد و با تبدیل به نسخه 35 در جشنواره به نمایش درآمد. مانی حقیقی خالق «چمدان» کارگردانی این اثر درام را در سال 1389بر عهده داشت.

«یک سطر واقعیت»

این فیلم با بازی حسین یاری و مهراوه شریفی‌نیا در نقش‌های اصلی روایتی از زندگی زوجی مطبوعاتی است که به واسطه مواجهه با پیشنهادی و مشکلاتی که در مسیر کاری خود دارند به فکر مهاجرت می‌افتند. علی وزیریان در سال 1390 ژانر درام و اجتماعی «یک سطر واقعیت» را کارگردانی کرده است.

این اثر سومین فیلم بلند سینمایی علی وزیریان است که در سی امین جشنواره فیلم فجر در بخش مسابقۀ سودای سیمرغ حضور داشت.

«بازگشت به خانه»

مردی پس از سالها به شهر کوچک خود بازمی گردد. او در زمان جوانی به دلیل برخی از مشکلات با پدرش مشکل پیدا می کند و از شهر می رود. حالا او بعد از مرگ پدر به شهر بر می گردد تا بتواند برای همشهریان خود کاری کند. او تلاش می کند کارخانه تعطیل شده شهر را دوباره راه اندازی کند و اهالی شهر به کار در کارخانه مشغول شوند. Jo Baier کارگردان، این اثر را در سال 2012 برای سینمای آلمان با ژانری درام ساخت.

«باند پیکاسو»

پابلو پیکاسو نقاش معروف در دوران جوانی ناخواسته درگیر پرونده سرقت از موزه لوور پاریس می شود. او چند مجسمه کوچک سرقت شده را از سارق که یکی دوستانش است خریداری کرده و ممکن است خود او به جرم همکاری با سارق دستگیر شود.

«باند پیکاسو» در سال 2012 تولید شد. Fernando Colomo این اثر را در ژانری کمدی جنایی برای سینمای اسپانیا ساخت.


*** فیلم‌های نوروزی شبکه دو

شبکه دو از 29 اسفند تا 14 فروردین 94، 15 فیلم را برای پخش در نظر گرفته که ساعت 18 روی آنتن می‌روند. بازپخش این فیلم ها ساعت 24 همان روز خواهد بود.

فیلم تلویزیونی «زیر یک سقف» به تهیه‎کنندگی انوش جعفریان برای پخش در ایام نوروز از شبکه دو آماده شده، این تله که 29 اسفند روی آنتن می‌رود، نگاه متفاوتی را به روابط انسانی دارد و سعی می کند اهمیت گذشت و تفاهم را در خانواده های ایرانی به تصویر بکشد.

فیلم تلویزیونی «بچه نشو» به کارگردانی احمد درویشعلی پور و محصول سیما فیلم نیز اول فروردین 94 از شبکه دو روی آنتن می رود. فیلمنامه «بچه نشو» به قلم محمد درویشعلی پور درباره یک خانواده متوسط است که دارای یک فرزند زیاده خواه هستند اما یک روز صبح ... . در این فیلم به سبک زندگی ایرانی و همچنین نقد تک فرزندی به دنبال توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر تعدد فرزندان پرداخته می شود.

فیلم سینمایی «نبوغ شگفت انگیز» هم که به طور مشترک توسط کشورهای فرانسه، استرالیا و کانادا در ژانر کودک تولید شده، درباره نوجوانی به نام توماس است که علاقه بسیار به مباحث علمی دارد و تمام وقتش را به اکتشافات علمی می گذراند؛ او تصمیم به ساخت ماشینی با حرکت دائم و بی وقفه می گیرد؛ این فیلم دوم اسفند از شبکه دو پخش می شود.

«۵۰ قدم آخر» فیلم سینمایی به کارگردانی کیومرث پوراحمد و تهیه‌کنندگی سعید سعدی است که 3 فروردین پخش می شود.

این اثر سرگذشت واقعی یکی از نیروهای اطلاعات لشکر زرهی نجف اشرف در عملیات والفجر ۴ را نمایش می‌دهد شخصی که برای شناسایی به یک منطقه مین‌گذاری شده در خاک عراق می‌رود و ... .

فیلم تلویزیونی «ستاره شرق» به تهیه کنندگی علی لدنی چهارم فروردین از روی آنتن شبکه دو می رود، این تله داستان زندگی فضل ابن شاذان از یاران امام رضا (ع) است و به کارگردانی علی غفاری تولید شده است.

فیلم سینمایی «فرمول درمان» سال 2014 تولید شده و درباره زن جوانی است که در کودکی پدرش را به دلیل سرطان روده از دست داده و تمام تلاش خود را به کار می بندد تا به آزمایشگاه دولتی یک داروسازی راه یابد..این فیلم 5 فروردین از ساعت 18 روی آنتن می‌رود.

فیلم سینمایی «جزیره دایناسور» نیز ششم فروردین برای نوجوانان روی آنتن می رود، این فیلم به زندگی لوکاس پسر نوجوانی پرداخته که روزی از میان لوازم اضافی پدرش که مدتهاست به آن توجهی ندارد یک تکه کریستال پیدا کرده و به زمان دیگری سفر می کند.

فیلم «خسته نباشید!» به کارگردانی افشین هاشمی و محسن قرایی هم نوروز ۹۴ از شبکه دو روی آنتن می‌رود. سیدرضا میرکریمی فیلم سینمایی «خسته نباشید!» را تولید کرده و این فیلم که تندیس بهترین فیلم اول و بهترین کارگردان اول را از جشن خانه سینما دریافت کرده، 7 فروردین پخش می شود، این اثر روایت زندگی زوجی است که به ایران می‌آیند اما اختلافاتی دارند و…

فیلم «نود دقیقه زندگی» نیز محصول سال 2014 است که 8 فروردین از شبکه دو روی آنتن می رود، این اثر درباره مردی عصبی و بداخلاق است که در پی مشکلی به دکتر خود مراجعه می¬کند و آنجا در میابد که 90 دقیقه بیشتر به پایان عمرش باقی نیست.

فیلم تلویزیونی «جهیزیه پرماجرا» به تهیه کنندگی مشترک مسعود عسگری و محمد شیخعلی 9 فروردین از شبکه دو روی آنتن می رود، این فیلم مضمون اجتماعی دارد و تلاش می کند به خوبی همدلی و صداقت نوجوانان را به تصویر بکشد.

«جهیزیه پرماجرا» در گروه فیلم های تلویزیونی شبکه دو تولید شده درباره چند نوجوان است که برای تهیه جهیزیه خواهر یکی از بچه ها که دچار مشکل مالی است، دست به کار می شوند و می خواهند با تصورات نوجوانانه شان به آن ها کمک کنند.

فیلم سینمایی «قلب فرا می خواند» هم 10 فروردین پخش خواهد شد، این اثر درباره دختر جوانی است که دفترچه خاطراتی را در کتابخانه قدیمی خانه شان پیدا می کند، او با شوق بسیار به مطالعه این کتاب می پردازد و خاطرات زنی را می خواند که در دوران جوانی به روستایی دور افتاده رفته در آنجا به معلمی می پردازد ... .

«تام سایر و هاکل بریفین» که سال 2014 تولید شده نیز از دیگر آثاری است که 11 فروردین از شبکه دو پخش خواهد شد.

«تام سایر و هاکل بریفین» ماجرای دو نوجوان است که شبی را به طور اتفاقی در قبرستان سپری می کنند، آنها شاهد صحنه ای می شوند که طی آن عده ای پیرمردی را به قتل رسانده و فردای آن روز با صحنه سازی، قاتل را فرد دیگری جلوه می دهند.

از دیگر آثار تولید شده برای نوروز شبکه دو می توان به «لبخند ماهی ها» اشاره کرد، این فیلم تلویزیونی به کارگردانی سعید بصیری و تهیه‌کنندگی محسن دانشور 12 فروردین پخش می شود و زندگی جوانی را به تصویر می‌کشد که به دلیل متارکه پدر و مادرش تنها شده و زندگی‌اش دستخوش تغییرات شدید اجتماعی می‌شود.

فیلم تلویزیونی «علفزار» به کارگردانی محمد علی طالبی 13 فروردین روی آنتن شبکه دو می‌رود، طالبی با ساخت این فیلم تلویزیونی برنده فیل طلای بهترین فیلم از فستیوال کودکان هند شده، این اثر در ژانر کودک و نوجوان ساخته شده است. «علفزار» درباره زمان کوچ ایل بختیاری است و در آن پدر نوجوانی به نام علی به علت دعوا با دایی خود و کمر دردی که دارد، نمی‌تواند گله‌شان را به ییلاق برساند. در نتیجه علی تصمیم می‌گیرد که به جای پدر با گله همراه شود. او به اتفاق کبعلی پیر ایل و چوپان جوانی به نام صادق گله‌هایشان را به سمت ییلاق حرکت می‌دهد. از سوی دیگر، خانواده علی که با وانت عازم ییلاق شده‌اند در مسیر جاده با مشکلاتی روبه رو می‌شوند و...

فیلم «شور نوجوانی» محصول 2013 کاناداست، این فیلم که 14 فروردین روی آنتن می رود، درونمایه ای طنز دارد درباره تیم هاکی نوجوانان دو گروه فقیر و غنی است. این دو گروه قرار است در مسابقه ای حساس روبروی یکدیگر قرار گیرند. تیم بازیکنان ثروتمند؛ فرزندانِ روسای شرکتی هستند که فرزندِ کارمندانِ ضعیفِ آن، تیم مقابل را تشکیل داده اند... . بازپخش این فیلم ها ساعت 24 همان روز خواهد بود.


*** فیلم‌های نوروز شبکه سه

شبکه سه 14 فیلم را از 26 اسفند 93 تا 14 فروردین 1394 روی آنتن می‌برد. پخش این فیلم‌ها 15 دقیقه بامداد خواهد بود و بازپخش این فیلم‌ها 11 صبح روز بعد خواهد بود.

فیلم سینمایی اژدهای دریا Rise of the Sea Dragon : Young Detective Dee به کارگردانی هارک تسو که پنجشنبه 28 اسفند ماه ساعت 20:20 روی آنتن شبکه سه قرار می گیرد.

درخلاصه این فیلم با بازی آنجلا بی بی ، مارک چائو ، فنگ شائوفنگ کیم بوم لین جنگ زین آمده است: کارآگاه دی، افسر پلیس در دوران سلسله ی تانگ در چین فئودالی می باشد. او برای انجام وظیفه به پایتخت فراخوانده می شود. او در می یابد که گروهی برضد پادشاه و خانواده ی او در حال دسیسه هستند. این فیلم با ژانر حادثه ای تولید سال 2013 چین است.

فیلم سینمایی جنون سرعت Need for Speed به کارگردانی اسکات واف است که داستان فیلم در خصوص توبی مارشال یک راننده مسابقات خیابانی است که کوچکترین اهمیتی به مردمی که برایشان درد سر ایجاد می‌کند ، نمی‌دهد. تا اینکه دستیارش در یک مسابقه جان می‌دهد. توبی به زندان می افتد اما آن شخصی که پشت این تصادف بود با ارائه مدارک و شهادت‌های دروغین در می‌رود.

آرون پل ، دومینیک کوپر ، ایموژن پوتس ، اسکات مس کودی و رامی مَلِک بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

این فیلم تولید سال 2014 و محصول مشترک آمریکا، فیلیپین، ایرلند و انگلیس است که جمعه 29 اسفند ساعت 15:30 روانه آنتن شبکه سه شود.

فیلم سینمایی فرشته ها می آیند به کارگردانی حامد محمدی و تهیه کنندگی منوچهر محمدی، یکشنبه دوم فروردین ساعت 00:15 بامداد روی آنتن شبکه سه قرار می گیرد.

این فیلم درباره روابط و حل مشکلات طلبه جوان با همسرش است که وضع مالی چندان خوبی ندارد و همسرش سه قلو می زاید.

این فیلم محصول سال 1393 سینمای ایران است که در آن جواد عزتی،نازنین بیاتی ، الهام کردا ، رضا ناجی و مهیار علیزاده بازی کرده اند.

فیلم الیما به کارگردانی نازیلا حدیقی و تهیه کنندگی سهیل حقیقی ،دوشنبه 3 فروردین ساعت 00:15 روی آنتن شبکه سه قرار می گیرد.

در این فیلم خواهید دید: الیما پس از مرگ همسرش از فرزندانش می خواهد تا در منزل پدریشان کنار هم زندگی کنند اما این نزدیکی زیاد باعث بروز اختلافاتی بین آنها می شود . الیما هر چه سعی می کند تا بر فرزندانش کنترل بیشتری داشته باشد از آنها دورتر می شود.

این فیلم محصول سال 1393 است که درآن مهوش وقاری ، محمود مقامی ، فهیمه رحیم نیا ، مهدی امینی خواه ، شیوا خسروی ، مارال فرجاد ، فلور نظری ، نیما ابراهیمی بازی کرده اند.

فیلم سینمایی گهواره ای برای مادر به تهیه کنندگی و کارگردانی پناه بر خدا رضایی است سه شنبه 4 فروردین ساعت 00:15 بامداد روی آنتن شبکه سه قرار می گیرد .

درخلاصه این فیلم با بازی الهام حمیدی ، چکامه چمن ماه ،غزل صارمی ، فرحناز منافی ظاهر و افسر اسدی آمده است: داستان زندگی یک بانوی طلبه به نام نرگس است که ادبیات روسی را در دانشگاه مسکو به اتمام رسانده است و اینک در کسوت بانویی طلبه، درس می‌خواند و قرار است برای تدریس به دانشجویانی که تازه مسلمان شده‌اند به روسیه بازگردد. این فیلم به نویسندگی حسین مهکام با ژانر خانوادگی محصول1392 سینمای ایران است .

فیلم تلویزیونی «سه ماهی» محصول 1393 سیما فیلم به کارگردانی حمید رضا قربانی است که چهارشنبه 5 فروردین ساعت 00:15 بامداد روی آنتن شبکه سه قرار می گیرد .

در خلاصه این فیلم آمده است : الهام که دو سال پیش در یک روز بارانی پسرش را برای بازی به پارک برده بود و در اثر زمین خوردن پسرش از دنیا می رود،خود را مسبب این اتفاق تلخ می داند.او در یک دفتر هنری کاشیکاری کار می کند و همسرش امیر استاد دانشگاه است.مادر الهام در بچگی او و پدرش را به خاطر اختلافات زیاد با پدرش تر ک کرده و برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته است. الهام متوجه می شود که توموری در سر خود دارد که به سرعت باید عمل کند اما ... .

بازیگرانی چون هانیه توسلی، علیرضا کمالی نژاد، شیوا ابراهیمی، بهرام شاه محمدلو، رویا افشار، بابک کریمی، امید روحانی و طوفان مهردادیان در این فیلم نقش آفرینی کرده اند .

فیلم سینمایی پمپیPompeii به کارگردانی پل .دبلیو. اِس.آندرسن ،محصول 2014 آمریکا ، پنجشنبه 6 فروردین ساعت 00:15 از شبکه سه سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان این اثر آمده است : قهرمانِ داستان میلو برده ای سِلتی است، که کشته شدن مادرش را توسط سناتور کُرووس به چشم می‌بیند. وقتی میلو در سال 79 میلادی به بلوغ می‌رسد، مهارت گلادیاتوری اش باعث تغییر سرنوشتش می شود و ...

کیت هارینگتون ، امیلی برانینگ، کیفر ساترلند ، آدِویل اَکی نوی آبیج و جسیکا لوکاس بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

فیلم سینمایی کریش 3 (Krrish 3) به کارگردانی راکش روشن ،محصول 2013 هند است که جمعه 7 فروردین ساعت 11:00 روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

در خلاصه این فیلم آمده است : کریش قهرمان شهر بمبئی، حامی مردم است. کال دیوانه ای ثروتمند قصد دارد ویروسی مرگبار را در شهر پخش کند، او که فلج است دارای قدرت ذهنی فوق العاده است و...

در این فیلم هرتیک روشن، پِری یانکا چوپرا ، کانگانا رانات و ویوِک اُبروی ایفای نقشهای اصلی را برعهده داشتند.

فیلم سینماییسگ های پوشالی به کارگردانی رضا توکلی و تهیه کنندگی رضا نوروزی، شنبه 8 فروردین ساعت 00:15 بامداد روی آنتن شبکه سه قرار می گیرد.

در این فیلم خواهید دید: مهندس جوانی در بدو افتتاحیه یک پروژه فاخر ملی دچار سانحه ای عجیب و شگفت انگیز می شود و همین مسئله او و دیگران را دچار سر در گمی می کند تا اینکه…

این فیلم محصول سال 1392 سینمای ایران است که درآن لیلا اوتادی‌، علیرضا جلالی تبار‌، مهدی سلوکی، نیما شاهرخ‌شاهی، قاسم زارع‌، شیرین بینا، مرتضی ضرابی‌، فرزاد فرزین و امید محبی‌ بازی کرده اند.

فیلم سینمایی بازی مرگبار All Things to All Men محصول 2013 انگلیس به کارگردانی جرج ایساک است که یکشنبه 9 فروردین ساعت 11:00 روی آنتن شبکه سه قرار می گیرد.

در خلاصه این فیلم آمده است : جیمز رایلی سارقی است که در جریان یک سرقت برادر خود را از دست داده.او از طرف یک افسر پلیس فاسد و یک تبهکار حرفه ای پلیس فاسد پسر تبهکار را گروگان می گیرد و از او می خواهد که یک گاوصندوق را مورد دستبرد قرار دهد. تبهکار هم از جیمز رایلی می خواهد که این سرقت را انجام دهد. جیمز سرقت را انجام می دهد ولی در می یابد که آن دو قصد کشتن او را دارند و ... .

بازیگرانی چون گابریل بیرنه، رافوس سی ول، توبی استِفنز، کریستوفر آدامسون و مارک بَد هام در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فیلم سینمایی آقای 786 Kiladi 786 دوشنبه 10 فروردین ساعت 00:15 بامداد روانه آنتن شبکه سه می شود .

این فیلم به کارگردانی آشیش .آر .موهان محصول 2012 هندوستان است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است :بهاتر سینک اهل پنجاب که در دستگیری قاچاقچیان مرزی با پلیس همکاری می کند قصد ازدواج با اینرو خواهر تی تی که معروفترین خلافکار شهر است را دارد . بهاتر سرعت عمل بالایی دارد واز قدرت بدنی زیادی برخوردار است و اینرو هم دختر زبل و با ذکاوتی است . اینرو عاشق یک خلافکار به نام آزاد است، قصد ازدواج با بهاتر را ندارد و وقتی بهاتر این موضوع را می فهمد به اینرو کمک می کند تا آزاد را از زندان خلاص کنند. اما اینرو در طی این حوادث متوجه اشتباهش می شود و تصمیم می‌گیرد با بهاتر ازدواج کند و ...

اَکشای کومار ، آسین ، راج بابار و ویپین باکشی گروه بازیگران این فیلم را تشکیل می دهند.

فیلم سینمایی افسانه ناشناخته Ragnarok به کارگردانی میکل بران سندموز ،محصول 2013 نروژ است که سه شنبه 11 فروردین ساعت 00:15 بامداد روانه آنتن شبکه سه می شود.

در خلاصه این فیلم آمده است : یک باستان شناس با بدست آوردن یک نقشه قدیمی با دو فرزند خردسال خود و دوستش راهی سفری اکتشافی می شود تا به گنج وایکینگ ها دست پیدا کند .او به دریاچه ای می رسد که در وسط آن جزیره ای کوچک وجود دارد. او و همراهانش شروع به اکتشاف می کند و رفته رفته در می یابد که موجودی مارگونه و عظیم الجثه در دریاچه زندگی می کند که در دوران باستان پادشاهی را که برای شکار او پا به دریاچه گذاشته را به همراه همراهانش کشته و ...

در این فیلم پل وال هیم هاگن ، نیلولای کلیو بروچ،سوفیا هلین و ماریا آنت تاندرو ایفای نقشهای اصلی را برعهده داشتند.

فیلم سینمایی روزی روزگاری شانگهای به کارگردانی چینگ پوونگ است که چهارشنبه 12 فروردین ساعت 00:15 بامداد از شبکه سه سیما پخش می شود .

در داستان این فیلم آمده است : : یک کارگر به امید یافتن کار و ثروتمند شدن به شانگهای می رود. ولی در آنجا گیر گروهی از تبهکاران می افتد و مجبور می شود برای زنده مانده از مهارت کونگ فو استفاده کند.

این فیلم محصول مشترک چین، هنگ کنگ در سال 2014 است که درآن فیلیپ ان جی- اندی آن- ساموهانگ کام بازی کرده اند.

فیلم سینمایی فرار از جهنم Out of Inferno محصول2013 چین به کارگردانی دنی پنگ است که پنجشنبه 13 فروردین ساعت 00:15 بامداد روی آنتن شبکه سه قرار می گیرد .

در خلاصه این فیلم آمده است : داستان دو برادر آتشنشان که برای خاموش کردن حریق در یک برج تجاری، خودشان به همراه تعدادی از ساکنین گیر افتاده و به دنبال راه خروج هستند اما ...

این فیلم ساخته چین سال 2013 در ژانر حادثه ای است و درآن چینگ ون لا ، لوئیس کو ، آنجلیکا لی ، سی چنگ چن و ناتالیا تونگ بازی کرده اند.

فیلم سینمایی آقای 786 (Kiladi 786 ) جمعه 14 فروردین ساعت 00:15 بامداد روانه آنتن شبکه سه می شود. این فیلم به کارگردانی آشیش .آر .موهان محصول 2012 هندوستان است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است :بهاتر سینک اهل پنجاب که در دستگیری قاچاقچیان مرزی با پلیس همکاری می کند قصد ازدواج با اینرو خواهر تی تی که معروفترین خلافکار شهر است را دارد . بهاتر سرعت عمل بالایی دارد واز قدرت بدنی زیادی برخوردار است و اینرو هم دختر زبل و با ذکاوتی است . اینرو عاشق یک خلافکار به نام آزاد است، قصد ازدواج با بهاتر را ندارد و وقتی بهاتر این موضوع را می فهمد به اینرو کمک می کند تا آزاد را از زندان خلاص کنند. اما اینرو در طی این حوادث متوجه اشتباهش می شود و تصمیم می گیرد با بهاتر ازدواج کند و ...

اَکشای کومار ، آسین ، راج بابار و ویپین باکشی گروه بازیگران این فیلم را تشکیل می دهند.


*** فیلم های نوروزی شبکه پنج

فیلم‌های نوروزی شبکه پنج فیلم‌های نوروزی هر روز ساعت 13 و 30 دقیقه روانه آنتن می‌شود.

جدال در تاریکی

این فیلم سینمایی محصول کشور هنگ‌کنک در سال 2014 است و 115 دقیقه زمان دارد. فیلم حادثه‌ای «جدال در تاریکی» به کارگردانی چی کین‌کوک «Chi-kin Kwok» ساخته شده است و بینگ بای، جکی چان و جان هو در آن ایفای نقش کرده‌اند. مدیر دوبلاژ این فیلم هوشنگ قطعه‌ای است و در خلاصه داستان آن آمده است: عده ای از ماموران آتش نشانی همزمان با شب سال نو ، درگیر حادثه آتش‎سوزی در یک خانه نوشابه‎سازی و انفجار لوله‌های گاز در یک نیروگاه برق می شوند. آنها تمام تلاش خود را برای نجات مصدومان و مهارکردن آتش می‌کنند و در نهایت با به خطر انداختن جان خود موفق می شوند و مسئولیت خود را به پایان می رسانند.

تشنه سرعت 2

این فیلم سینمایی محصول کشور امریکا با مدت زمان 86 دقیقه است.

فیلم «تشنه سرعت» محصول سال 2014 است و به کارگردانی الکس راناریولو ساخته شده است. بریت داورن، بیو میرچوف و بیل ساگ بازیگران این اکشن حادثه‌ای هستند. دنی کروگد، که از کودکی رویای شرکت در مسابقات اتومبیلرانی جهانی و برنده شدن در آنها را دارد برای گذراندن یک دوره تکمیلی به مدرسه اتومبیلرانی می رود تا مهارت‌های جدیدی را بیازماید ، اما در این دوره به علت هماهنگ نبودن او با جیک که هم‌گروهی‌اش است نمی تواند مدرک قهرمانی کسب کند. جیک که از مسابقه های دوره های قبل دنی را می شناسد تصمیم می گیرد این بار با کمک هم شانس خود را امتحان کنند. آنها با حمایت پدر جیک و پدر دنی در مسابقات نهایی انتخاب شدن برای جام جهانی شرکت می کنند و موفق می شوند جام قهرمانی را برنده شوند.

پرورو کوچولو در مسابقه سورتمه‌رانی

این فیلم سینمایی محصول مشترک دو کشور کره جنوبی و چین در سال 2013 است و 67 دقیقه زمان دارد. این انیمیشن به کارگردانی یونگ کوین پارک «Young Kyun Park» ساخته شده است. پرورو پنگوئن کوچولوی کنجکاو و دوستانش در دهکده ، اشتباهی باعث فرود اجباری هواپیمای حامل سورتمه برای مسابقات سورتمه سواری روی یخ می شوند. دو لاک‎پشت خلبان هواپیما ادعا می کنند که قهرمانان مسابقه سورتمه‌رانی هستند. با تشویق خلبانان ، پرورو و دوستانش برای شرکت در مسابقه قهرمانی راهی شهر نورٍ پیا (سرزمین شمالی) می شوند. فوفو خرس قهوه ای که دو سال قبل به دلیل تقلب از مسابقه بیرون انداخته شده سعی می کند با تقلب دوباره به مقام اول برسد که با شجاعت پرورو و کمک دوستانش شکست می خورد و به هدف خود نمی رسد .

پلیس بازی

فیلم سینمایی پلیس‌بازی که در ژانر حادثه‌ای و طنز ساخته شده 86 دقیقه زمان دارد و در سال 2014 ساخته شده است. فیلم سینمایی پلیس بازی محصول امریکاست و تیم استوری «Tim Story» کارگردان آن است. این فیلم با مدیریت دوبلاژ علیرضا باشکندی ساخته شده است. بن, نگهبان است و علاقه بسیاری به پلیس شدن دارد. او همزمان با پذیرفته شدنش در مدرسه پلیس باید برای ازدواج با آنجلا رضایت برادرش جیمز را که پلیسی حرفه ای است جلب کند. پس جیمز به بن فرصت می دهد که در طول 24 ساعت کنار او بماند و برای دستگیری خلافکارها به او کمک کند و به این ترتیب توان و شایستگی خود را برای ازدواج با خواهرش اثبات کند. گرچه بن بسیار نا‌وارد و بی تجربه است ولی تمام تلاش خود را درباره پرونده های مختلف انجام می دهد و در نهایت جیمز با کمک بن موفق می شود خلافکار سابقه‌دار آلن را دستگیر کند و بن را به عنوان همکار خوبی بپذیرد .

پدینگتون

فیلم سینمایی «پدینگتون» با مدت زمان 78 دقیقه محصول انگلیس و فرانسه است و در سال 2014 ساخته شده است. این فیلم که مضمونی خانوادگی و طنز دارد، به کارگردانی پل کینگ «Paul King» ساخته شده است. یک خرس اهل جنگل‌های پرو، برای یافتن خانه ای جدید به لندن سفر می کند. او که از نژاد خرس‌های کمیاب است بنابر گفته های کاوشگری که به جنگل محل زندگی او و خانواده اش سفر کرده ، تصور می کند که شهر مکانی است با حضور آدم های مهربان و مهمان نواز که از او استقبال گرمی خواهند کرد. اما بر خلاف انتظارش وقتی به شهر می رسید، خود را تنها و بی خانمان در می یابد تا این که خانواده مهربان براون با او آشنا می شوند و او را با خود به خانه شان می برند تا به او برای پیدا کردن کاوشگر قدیمی کمک کنند.آنها اسم او را پدینگتون می گذارند در حالی که پدینگتون در حال آشنا شدن با زندگی آدم‌هاست؛ میلی‎سنت ، دختر مرد کاوشگر که کار او تاکسیدرمی برای نگهداری بدن حیوانات در موزه است ، قصد دارد پدینگتون را به دست آورد و او را بکشد. اما خانواده براون متوجه می شوند و جان پدینگتون را نجات می دهند. در حالی که پدینگتون در کنار آنها زندگی راحتی را شروع می کند اما صمیم دارد به خانه اصلی خود در جنگل بازگردد.

فراری

فیلم سینمایی فراری محصول کشور کره جنوبی در سال 2013 است و 78 دقیقه زمان دارد. این فیلم حادثه‌ای و طنز به کارگردانی دونگ اوه جو «Dong-oh Jo» ساخته شده است. جانگ وو یک راننده تاکسی است .وقتی یک شب به طور اتفاقی مسافری را سوار می کند و به مقصد می رساند متوجه می شود ، او که در صندلی عقب نشسته بوده به قتل رسیده است. پلیس از طریق دورببن های مداربسته رد او را می گیرد و او را می یابد ولی چانگ وو هر چقدر به پلیس توضیح می دهد که بی گناه است و نمی داند قاتل کیست فایده ای ندارد و به همین خاطر فرار می کند. در تعقیب و گریز با پلیس جانگ وو متوجه می شود افراد مشکوک دیگری نیز در تعقیب او هستند. طی ماجراهایی جانگ وو در می یابد مقتول یک جاسوس آمریکایی بوده و تلفن همراه او که نزد جانگ وو است حاوی اطلاعات محرمانه یک پروژه دولتی است که به سرقت رفته است و اکنون ماموران فاسد سازمان اطلاعات کره جنوبی به دنبال به دست آوردن این اطلاعات هستند تا با فروش آن به آمریکا بیست میلیون دلار دریافت کنند و متواری شوند. سرانجام پلیس با کمک جانگ وو و پسرش و یک خبرنگار موفق می شوند جاسوسان آمریکایی و ماموران فاسد سازمان اطلاعات را دستگیر می‌کند .

هشدار برای کبرا 11- عملیات مخوف

این فیلم سینمایی پلیسی با مدت زمان 86 دقیقه محصول کشور آلمان است که در سال 2014 ساخته شده و کارگردانی آن را پیر بورتون «Pierre Boutron» برعهده داشته است. این فیلم سینمایی با مدیریت دوبلاژ افشین ذی‌نوری دوبله شده است. الکس همکار جدید سمیر قبل از این مدتی به ناحق متهم به همکاری با باندهای مواد مخدر بوده و به زندان افتاده است، اما اکنون به عنوان پلیس بزرگراه کار می کند. وی با پسری به نام فلیکس نویبار آشنا شده که پدرش را از دست داده است .یک گروه نامعلوم قصد گروگان گرفتن فلیکس را دارند که درگیری ایجاد می شود و مادر فلیکس طی آن به قتل می رسد . الکس و سمیر موضوع را پیگیری می کند و به دو تبهکار به نام اسملکین و گربر می رسند و تحویل قانون شان می دهند اما این دو با چیره دستی وکیل خود تبرئه می شوند.الکس و سمیر درگیر این فکر می شوند که قوانین در کشور المان نقص هایی دارند که موجب رهایی قاتلان و تبهکاران از مجازات می شوند. این در حالی است که آنها مجبورند از جان اسملکین و گربر نیز در برابر خطرهای گروه‌های گمنامی که قصد کشن آنها را دارند حفاظت کنند. البته اسمکلین و گربر سرانجام توسط این گروه کشته می شوند. پیگیری های بیشتر سمیر و الکس انها را به تعداد بی‌شمار کشته شدگانی می رساند که محکومانی بوده اند که یا در دادگاه تبرئه شده اند ، یا بعد از گذراندن دوره محکومیت خود تبرئه شده اند . این گروه سران شان را عالی رتبگان اداره پلیس و دولت آلمان تشکیل می دهند که معتقدند گاهی لازم است راه حل های فرا قانونی برای رساندن مجرمان با هر میزان جرم به اشد مجازات پس گرفت شود. سرانجام سمیر و الکس خاطیان را تحویل قانون می دهند و جرم انها را ثابت می‌کنند.

شک معقول

این فیلم سینمایی محصول مشترک آلمان، کانادا و امریکاست و 78 دقیقه زمان دارد. فیلم شک معقول که با مدیریت بهرام زند دوبله شده، محصول سال 2014 است به کارگردانی پیتر هاویت Peter Howitt از مضمونی حادثه‌ای و طنز برخوردار است. میچ بروکدن وکیلی که در کارش موفق است ناخواسته درگیر ماجرای یک سانحه تصادف با ماشین خود می شود و به علت ترس فراوان از محل حادثه می گریزد. اما با وقوع اتفاقات گوناگون و دستگیری شخص به نام دیویس ماجرا طور دیگری پیش می رود و میچ متوجه می شود که ویویس قاتل یکسری قتل های زنجیره ای است که انها را به دنبال انتقام پس از کشته شدن خانواده اش انجام داده است و تصادف صحنه سازی شده با ماشین میچ نیز به دست دیویس طراحی شده بوده است. او با تلاش زیاد در حالی که دیویس همه نقشه های او را خراب می کند موفق می شود این پرونده را ببندد و جان خانواده خود را نجات دهد .

شب در موزه 3 / راز لوح

این فیلم محصول مشترک امریکا و انگلیس است که در سال 2014 ساخته شده و از ژانر حادثه‌ای و طنز برخوردار است. این فیلم با مدت زمان 85 دقیقه به کارگردانی شاون لوی «Shawn Levy» ساخته شده است. لری ، نگهبان موزه ،یک شب به همراه دوستانش در حال اجرای یک نمایش ویژه برای مهمانان موزه است که ناگهان همه چیز به هم می ریزد و دوستان لری که همه از اشیا و مجموعه های موزه هستند دچار اختلال در رفتارشان می شوند. لری متوجه می شود که ریشه مشکل در لوحی اسرارآمیز است که به تدریج رنگش عوض می شود و زنگ زده می شود. با زنگ زده شدن کامل لوح دوستان او در موزه هم خاصیت ویژه ی خود را از دست می دهند و نابود می شوند . لری برای حل این مشکل مجبور می شود به لندن سفر کند و با سلطانی در موزه لندن دیدار کند که راز لوح را می داند و می تواند از خطر نابود شدن آن جلوگیری کند. او طی ماجراهایی که شامل رویارویی اش با عناصر غیرمادی دیگری در موزه لندن است.سرانجام موفق می شود از خطر نابودی لوح جلوگیری کند و دوستانش را نیز از مرگ نجات دهد. طی این سفر، پسر لری نیز با وی همراه است. پسر لری قبل از سفر به وی گفته بود نمی خواهد به دانشگاه برود و هیچ بهانه ای هم برا آینده ی خود ندارد در حالی که پس از سفر و با تجاربی که طی آن کسب کرده است پشیمان می شود و تصمیم می گیرد برنامه درست تری برای زندگی خود بچیند. لری هم می تواند به آرزوی دیرینه خود که رفتن به دانشگاه است ،برسد.

دزدان دریایی

فیلم سینمایی دزدان دریایی محصول کره جنوبی در سال 2014 است که از مضمونی حادثه‌ای برخوردار است و 124 دقیقه زمان دارد. این فیلم چهارمین فیلم پرفروش کره جنوبی در سال گذشته بوده که به کارگردانی سئوک هون لی ساخته شده و با مدیریت علیرضا باشکندی دوبله شده است. کشتی حامل پرچم و مهر حاکم جدید گوگوریو در دریا غرق می شود و جعبه حاوی مهر سلطنتی توسط یک نهنگ بلعیده می شود . حاکم گوگوریو به وزیر خود دستور می دهد هر طور شده نهنگ را شکار کنند و جعبه حاوی مهر را از شکم آن بیرون بیاورند. وزیر تعدادی از دزدان دریایی را مامور این کار می‌کند و آنها را تهدید می کند چنانچه این ماموریت را انجام ندهند آنها را دستگیر و زندانی خواهد کرد. دزدان دریایی برای شکار نهنگ اقدام می کنند اما موفق نمی شوند .نهنگ به کشتی آنها حمله و کشتی را غرق می‌کند. حاکم گوگوریو نیز که حکومت خود را با زورگویی و قتل مردم بی گناه بنیان گذاشته بود از سلطنت کناره گیری می‌کند .

یک روز سخت

این فیلم سینمایی با مدت زمان 107 دقیقه محصول کره جنوبی در سال 2014 است و مضمونی حادثه‌ای دارد. سئون هون کیم کارگردانی این اثر و حمید منوچهری مدیریت دوبلاژ آن را برعهده داشته است. جئون سو که یک کارآگاه پلیس است در یک شب بارانی با عابری تصادف می کند و به تصور این که تصادف منجر به مرگ عابر شده جنازه او را مخفی می کند. روز بعد تلفن های مشکوکی به او شده و شخصی مدعی می شود که شاهد تصادف بوده است و در صورتی که جنازه را به او تحویل ندهد به روًسای پلیس اطلاع خواهد داد. جئون سو طی اتفاقات متوجه می شود شخصی که به او زنگ می زند نیز پلیس فاسدی است که با توقیف غیرقانونی مواد مخدر ، دوباره مواد توزیع می کند و کسی که جئون سو در شب بارانی با او تصادف کرده است یکی از رقبای او در توزیع مواد مخدر بوده و قبل از تصادف نیز با گلوله کشته شده است. اکنون آن پلیس فاسد به دنبال کلید گاوصندوقی است که در لباس مقتول است و در گاوصندوق نیز پول های حاصل از فروش مواد مخدر است. جئون سو طی ماجراهایی کلید گاوصندوق را می‏‎یابد و وسوسه می شود که پول‌ها را از آن خود کند و این کار را هم می‌کند .

هیجان زندگی

فیلم سینمایی هیجان زندگی با مدت زمان 111 دقیقه محصول کشور هندوستان است که در سال 2014 ساخته شده است. سلمان خان بازیگر اصلی این فیلم حادثه‌ای و اکشن است. دوی لال سینگ ،که همیشه به دنبال داشتن هیجان در زندگی اش بوده است ، پس از دیدن صحنه مرگ عمدی والدین یک بچه سرطانی به دست خودشان (خودکشی) به علت نداشتن پول برای نجات فرزندانشان تصمیم می گیرد این بار با سرقت از افرادی که مال اندوزی غیرقانونی می کنند و به قشرهای محروم جامعه فکر نمی کنند، زندگی جدیدی را دنبال کند. در حالی که پلیس سعی دارد وی را دستگیر کند . او همیشه موفق به فرار می شود گرچه هدف او کمک به بچه های بیمار و تامین هزینه معالجه آنها با این اموال سرقتی است اما او باور می کند که این کارش اشتباه است و باید تاوان آن را پس دهد و مجازات شود ، زیرا بزرگ‌ترین و بهترین سرمایه هرکس انسانیت اوست. دوی لال سینگ ،که همیشه به دنبال داشتن هیجان در زندگی اش بوده است ، پس از دیدن صحنه مرگ عمدی والدین یک بچه سرطانی به دست خودشان (خودکشی) به علت نداشتن پول برای نجات فرزندانشان تصمیم می گیرد این بار با سرقت از افرادی که مال اندوزی غیرقانونی می کنند و به قشرهای محروم جامعه فکر نمی کنند، زندگی جدیدی را دنبال کند. در حالی که پلیس سعی می کند وی را دستگیر کند . او همیشه موفق به فرار می شود گرچه هدف او کمک به بچه های بیمار و تامین هزینه معالجه آنها با این اموال سرقتی است اما او باور دارد که این کارش اشتباه است و باید تاوان آن را پس دهد و مجازات شود زیرا بزرگ ترین و بهترین سرمایه هرکس انسانیت اوست .

من هنوز آلیس هستم

فیلم سینمایی من آلیس هستم که با عنوان «آلیس آرام» هم شناخته می‌شود، 86 دقیقه زمان دارد و محصول امریکا در سال 2014 است. این فیلم به کارگردانی ریچارد گلاتازر و واش وستمورلند «Richard Glatzer, Wash Westmoreland» ساخته شده است. آلیس هالند، استاد دانشگاه در رشته زبان شناسی که بسیار در کار خود موفق و قدردانی شده و صاحب کتاب های مهمی در این رشته است.یک روز حین یک بازی حافظه با فرزندش و وقتی تنها چند روز از جشن تولد 50 سالگی اش گذشته متوجه اختلالاتی در حافظه خود می شود. به پزشک مراجعه می کند و پزشک متخصص اعصاب وی پس از انجام دادن آزمایش های مربوط متوجه می شود که آلیس در حال مبتلا شدن به بیماری آلزایمر است. آلیس ابتدا این موضوع را از همسر و خانواده اش مخفی می کند ، اما وقتی متوجه می شود بیماری اش در حال پیشروی است چاره ای نمی بیند جز این که موضوع را به آنها بگوید. در قدم بعدی خانواده آلیس نیز باید آزمایش شوند تا متوجه شوند کدام یک در آینده به شکل موروثی دچار این بیماری خواهند شد تا از الان برای آن آماده باشند. اما مساله مهم در حال حاضر کنار آمدن آلیس با بیماری اش و تلاش وی برای آن است که بیماری هر چه دیرتر پیشرفت کند. همسر و فرزندان آلیس تمام تلاش خود را می کنند تا در این مدت در کنارش باشند. به خصوص بیماری آلیس موجب می شود که او و دختر کوچک ترش لیدیا یکدیگر را بهتر درک کنند. لیدیا که قصد دارد بازیگر تئاتر شود نوشته های خود را که قرار است روزی به دیالوگ های تئاتر تبدیل شود برای مادرش می خواند و موجب تسکین وی می شود.

لاک‌پشت‌های نینجا

این فیلم سینمایی محصول امریکا در سال 2014 است و 93 دقیقه زمان دارد. لاک‌پشت‌های نینجا به کارگردانی جاناتان لیبسمن «Jonathan Liebesman» ساخته شده و مگان فاکس و ویل آرنت از بازیگران آن هستند. آپریل انیل ، خبرنگار زن جوانی است که به دنبال تهیه خبر از موضوعاتی جنجالی است. در حالی که شهر در خطر کشتار و غارت مردم به دست گروهی جنایتکار به نام گروه چکمه است. انیل سعی دارد متفاوت ترین اخبار را از حوادث مربوط به آنها تهیه کند و در این حین با قهرمانان عجیبی که لاک پشت های نینجا هستند آشنا می شود. پس از ارتباط با آنها متوجه می شود این لاک پشت ها همان‌هایی هستند که در آزمایشگاه ژنتیکی پدرش تحت آزمایش بوده‌اند. انیل با کمک لاک پشت ها و استاد آنها که یک موش است موفق می شود گروه چکمه را شکست داده و شهر را نجات دهند.

گوگل در شرف کنار گذاشتن گوگل پلاس

Posted: 18 Mar 2015 01:34 PM PDT

شرکت گوگل به طور تدریجی در حال کنار گذاشتن گوگل پلاس، شبکه اجتماعی بی رونق خود است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از رویترز، به نظر می‌رسد گوگل قصد دارد گوگل پلاس را که تقلیدی از فیس‌بوک است به دو محصول جدید تبدیل کند: گوگل فوتو برای تمام عکس‌های شما و گوگل استریم برای آپدیت‌هایی به سبک فیس‌بوک.

گوگل این خبر را در مطلبی از سوی بردلی هوروویتز - نایب رئیس قدیمی بخش گوگل پلاس - در این شبکه اجتماعی منتشر کرد.

شبکه اجتماعی گوگل پلاس که در ژوئن 2011 به عنوان یک برنامه دعوتنامه محور آغاز به کار کرد، دوران سختی را سپری کرده است.

این شبکه ابتدا با تبلیغات گوگل به عنوان "قاتل فیس‌بوک" پا به میدان گذاشت و بسیاری در ابتدا برای دریافت دعوتنامه‌های محدود آن سعی و تلاش میکردند، اما این محبوبیت اولیه پس از مشخص شدن ماهیت آن، از بین رفت.

گوگل سپس تمام کاربران جی میل را به ایجاد یک پروفایل در گوگل پلاس مجبور کرد و با این کار صدای آندسته از کاربرانی را که ترجیح می‌دادند صرفا از سرویس جی میل استفاده کنند و علاقه‌ای به حضور در یک شبکه اجتماعی نداشتند درآورد.

با بوجود آمدن این نگرانی‌ها درباره نقض حریم خصوصی کاربران محبوبیت اولیه از بین رفت و از گوگل پلاس تنها چیزی شبیه به یک "زمین بایر دیجیتال" باقی ماند.

۴۶ هزار حساب داعش در توئیتر فعال است

Posted: 18 Mar 2015 01:32 PM PDT

نتایج یک بررسی‌ در واشنگتن نشان می‌دهد که در پاییز گذشته دست کم 46 هزار حساب کاربری توئیتر توسط اعضا و حامیان داعش مورد استفاده قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، این بررسی که توسط موسسه بروکینگز انجام شده حاکی از اینست که اگرچه بسیاری از این حسابها توسط توئیتر مسدود شده اما این آمار همچنان بالا است.

در این گزارش آمده است: برآوردها حاکی از اینست که از سپتامبر تا دسامبر 2014 دست کم 46 هزار حساب کاربری توئیتر مورد استفاده حامیان داعش قرار گرفته است اگرچه تمام آنها در یک زمان فعال نبوده‌اند.

گروه تروریستی داعش پیشتر در بیانیه ای اعضای خود را به قتل موسس توئیتر و دیگر کارکنان این شبکه اجتماعی تشویق کرد. داعش در این بیانیه خواستار قتل جک دورسی موسس و رئیس کنونی هیئت مدیره توئیتر شده است.

گروه تروریستی داعش این بیانیه را به دلیل تلاشهای این شبکه اجتماعی در جلوگیری از انتشار تبلیغات این گروه در توئیتر صادر کرده است. توئیتر اغلب صفحات داعش را مسدود می‌کند.

این گروه تروریستی افزود: جنگ مجازی شما علیه ما به یک جنگ واقعی علیه شما تبدیل خواهد شد. ما از ابتدا به شما گفتیم که این جنگ شما نیست ولی شما نفهمیدید و به بستن صفحات ما در توئیتر ادامه دادید ولی ما همیشه بازمی‌گردیم.

داعش اغلب از توئیتر به عنوان ابزاری برای انتشار سریع مطالب خود استفاده می‌کند. این گروه ویدئوهای سر بریدن قربانیان خود را در این شبکه اجتماعی پخش کرده و از آن برای جذب نیرو استفاده می‌کند. در برخی موارد مبارزان این گروه از خط مقدم جنگ در سوریه مطالبی را در توئیتر منتشر می‌کنند.

به نظر می‌رسد داعش سعی دارد با درخواست از تمام اعضای خود در سراسر جهان برای حمله به توئیتر مقامات اجرایی این شبکه را تهدید و ارعاب کند.

داعش از تمام اعضای خود در سراسر جهان خواسته است که توئیتر و منافع آن در تمام نقاط جهان، پرسنل و ساختمانهای این شبکه را هدف قرار دهند و هیچ کافری را در این شبکه زنده نگذارند.

سخنگوی توئیتر گفت که این شبکه به همراه مقامات اجرایی مربوطه در حال بررسی صحت و سقم این تهدیدها است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر