۱۳۹۳ اسفند ۱۹, سه‌شنبه

Re: Fwd: {تفريح و سرگرمي}, [25246] بودجه نویسی در اقتصاد مقاومتی

احمد عزیز در غالب یک داستان که در واقع طنز تلخ است و بیانگر واقعیات
موجود بسیاری از جوامع ازجمله جامعه ی خود ماست جواب ناقابلی به نظرات
شما میدهم:

جونم براتون بگه در زمانهای قدیم سلطانی بود که کاملا بر اوضاع جامعه اش
مسلط بود و حرف حرف او بود و کسی قدرت عرض اندام و ابراز وجود را نداشت و
دولت و مجلس از نظرش کشکی بیش نبودند.
خلاصه روزی از وزیرش پرسید که ای وزیر چه خبر؟ آیا مردم همچنان گوش به
اوامر و فرامین ما دارند؟
وزیر گفت بله ای سلطان معظم! اوضاع کاملا آرام و همه گوش بفرمان اوامر
ملوکانه هستند.
سلطان که گویا از یکنواختی ملت! که نه رمه و گوسفندانش خسته شده بود
تصمیم گرفت که میزان اطاعت و فرمانبری این رمه ی آرام و بیسر وصدا را
بیازماید.
لذا فرمان داد که از فردا مالیات باید دو برابر یعنی صد درصد افزایش یابد.
پس از مدتی باز از وزیر جویای اوضاع و احوال شد. وزیر گفت قربان همه چیز
آرام است مردم مالیات صد درصدی را هم پرداخت میکنند و دعاگوی سلطان
معظمشان هستند. خلاصه سلطان چندین امتحان دیگر هم به عمل آورد و آب از آب
تکان نخورد و ملت مطیع و گوش بفرمان از سلطان خود اطاعت و فرمانبرداری
میکردند.
تا اینکه روزی تصمیم عجیبی گرفت.
فرمان داد که از فردا هر کس خواست از دروازه ی شهر خارج شود باید توسط
مأموران مورد تجاوز قرار گیرد.
خلاصه این فرمان هم به اجرا گذاشته شد مدتها گذشت و خبری نشد.
شاه باز از وزیر پرسید و وزیر هم جوابهای گذشته را تکرار کرد که جان
سلطان به سلامت باد که اوضاع امن و امان است و ملت دعاگوی سلطان خود.
سلطان فرمان را سختتر کرد و گفت علاوه بر اینکه موقع خروج باید مورد
تجاوز مأموران قرار گیرند هنگام ورود هم باید این امر خیر تکرار شود.
باز خبری نشد و ملت مطیع و فرمانبر.
روزی سلطان تصمیم گرفت که خود به دروازه ی شهر برود و اوضاع را از نزدیک
نظارهگر باشد.
آمد و دید که مردم در صف ایستاده منتظر تا امر خیر در موردشان اجرا شده و
از شهر خارج یا بدان وارد گردند.
آمد میان مردم در صف ایستاده و گفت آیا شما مشکلی یا ناراحتی ندارید؟
مردم بعد از اینکه تعظیم بلند بالایی در مقابل سلطان
کردند گفتند
ای سلطان بزرگوار ای ولی نعمت ما و ولی و صاحب ما ما از شما تقاضا داریم
اگر ممکن باشد بر تعداد مأموران بیفزایید تا ما مجبور به ایستادن طولانی
مدت در صف نباشیم.
شاه سر بر آسمان بلند کرد و از داشتن چنین مردم سلطان مداری از خدا تشکر کرد.

حالا جناب احمد آقای عزیز ظاهرا اوضاع ما هم به اینجا رسیده که باید از
مسؤولین همیشه در مبارزه و استکبار ستیز خود بخواهیم که بر تعداد مأموران
امر خیر بیفزایند تا خیلی در صف معطل نشویم!
ایام بکام. خوش باشید بیشتر از دیروز کمتر از فردا.
On 3/10/15, 'ahmad ghorbani' via تفريح و سرگرمي
<taf_sar@googlegroups.com> wrote:
> حسين جان خيلي ممنون و متشكرم كه مطالب اين حقير را با دقت و حوصله مطالعه مي
> فرماييد. با گفته ها شما موافقم. خلاصه مشكلات كشورخيلي زياد است و بايد يك
> جوري آنرا حل كرد. من براي حل مشكلات كشور به اين نتيجه رسيده ام كه دائم بايد
> فرياد بكشيم كه چه چيزهايي را مي خواهيم. آنچه را مي خواهيم بايد بنويسيم و
> فرياد بزنيم . شايد يك روزي فريادهايمان به جايي برسد و خواسته ها ما را هم
> مدنظر قرار دهند. روش ديگر اين است كه شما در نظر گرفته ايد. و آن اين است كه
> فرياد بزنيم چه چيزهايي را نمي خواهيم. بنظرم اين يك عقيده شخصي است. روش اين
> كه ما فرياد بزنيم چه چيزهايي مي خواهيم منجر به اين شود كه مسئولين به خودشان
> بيايند و آدمهاي نا لايق را كنار بزنند و آدمهاي لايق را بيا ورند و آن
> چيزهايي را كه ما مي خواهيم فراهم كنند. ولي اگر فرياد بزنيم چه چيزهايي نمي
> خواهيم يك نفري كه تبر، اره و كلنگ بدست دارد بيايد و بگردد هر چه هست و نيست
> را ويران كند. چون در فرياد چه چيزهايي را نمي خواهيم ، افرادي مسلط مي شوند كه
> مي زنند همه چيز را خراب مي كنند و وقتي چشم باز كنيم جز خرابه چيز ديگري پيدا
> نمي كنيمولي اگر فرياد بزنيم چه چيزهايي را مي خواهيم ، آنگاه ممكن است وقتي
> چشم باز كنيم آن چيزهايي را كه نداريم در اطراف خود فراهم ببينيم.
>
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Hossin Movahedzadeh <h.movahedzadeh@gmail.com>
> Date: 2015-03-09 22:45 GMT+03:30
> Subject: Re: {تفريح و سرگرمي}, [25239] بودجه نویسی در اقتصاد مقاومتی
> To: taf_sar@googlegroups.com
>
>
> ممنون جناب قربانی شما سعی دارید راه های عملی و قابل اجرا ارائه کنید که
> این در نوع خود خوب و قابل توجه و تأمل است که امیدواریم مسؤولین اجرایی
> و تقنینی پیشنهادهای شما را ملاحظه و بررسی کنند ولی خب حتما توجه کردید
> که فردی مثل دکتر رهنانی هم فریادش بلند است و چند سال تحقیق کرده کتاب
> نوشته آن را بطور خصوصی برای مسؤولین به اصطلاح طراز اول فرستاده ولی کسی
> وقعی ننهاده است.
>
> اما جناب قربانی ضمن اینکه از شما بخاطر ملحوظ کردن یک نکته ی ظریف در
> مورد ادبیات مورد استفاده حکومتگران تشکر میکنم
> این سؤال برایم مطرح است که تا کی ما باید دارای شرایط ویژه و غیر عادی
> در کشور باشیم.
> ببینید از انقلاب 57 هر بار به دلیلی باید این کشور و مردم در تنگنا و
> مشقت باشند. یا جنگ بود یا سازندگی بعد از جنگ بود یا حالا به اصطلاح
> مقاومت و دفاع از حق هسته ای مطرح است و خلاصه در طی این سی و چند سال
> شرایط مملکت ما عادی نبوده که متاسفانه مسبب بسیاری از این نابسامانیها و
> غیر عادی بودنها مسؤولین و حکومتگران ما بوده اند.
> شما از نهادهای مردمی و غیر دولتی و موفقیت آنها گفتید خب کجا از مجلس
> باید مردمیتر و غیر دولتیتر باشد ولی وقتی عده ای نماینده فقط باید گوش
> بفرمان و بله قربانگو باشند طبیعیست که نهادهای دیگر که اهمیت کمتری از
> مجلس دارند به همین شیوه و منوال خواهند بود.
> اینها از کجا گذشته اند یا درواقع کجا را به حال خود و یا مردم گذاشته
> اند فکر میکنید واقعا شورای استان شوراییست که از دخالت حکومت دور است و
> یک نهاد مردمیست؟
> هرگز چنین نیست آیا مردم میتوانند بگویند که بگذارید ما نمایندگان واقعی
> خود را رئیس جمهور واقعی خود را شورای شهر واقعی خود را انتخاب کنیم؟ آیا
> دهها سازمان اطلاعاتی و امنیتی نباید در مورد افراد نظر بدهند و تأیید
> کنند؟
> آیا مردم میتوانند بگویند که ما رهبری میخواهیم که سیاستهایش با آنچه که
> الآن حاکم و جاریست متفاوت باشد؟ هرگز؟
> جناب قربانی چرا از دردهای واقعی نمیگویید؟ چرا خواهان پاسخگویی مسؤولین
> رتبه ی اول نمیشوید؟ ممکن است که بفرمایید که کسی به حرف ما گوش نمیدهد
> خب در این صورت مجبور نیستیم که توجیه کننده ی برخی سیاستها باشیم و
> مانند مسؤولین توپ را در زمین دولت یا جای دیگری بیندازیم.ما مردمیم و
> هیچ لزومی ندارد که جاده صاف کن کسانی باشیم که جز قدرت و ثروت خود کسی و
> چیزی را نمیبینند.
> ما میدانیم که بسیاری از این مردم در حال مبارزه برای نجات و رهایی از
> وضع موجود هستند ما میدانیم که رفتن هویدا ها و آمدن آموزگارها و شریف
> امامیها و ازهاریها مشکلی را حل نمیکند.
> پس بهتر است حداقل در نوشته ها و گفته هایمان از اصل و ریشه ی مشکلات این
> مملکت غافل نشویم.
> خواهش میکنم فقط یک مورد را نام ببرید که وضعیت عادی دارد نابسامانی و
> ناهنجاری در آن وجود ندارد.
> هر جا که دست بگذاری از بی لیاقتی و بی کفایتی مسؤولین مربوطه رنج میبرد
> و جالب است که اینها در رسانه های خود نظام هم مطرح میشود حتی در مجلس و
> در تریبون آنهم مطرح میشود و چیزی نیست که مثلا شخص کوچکی مثل من ادعا
> کند.
> شرمنده که بدرازا کشید درد زیاد است بغضهای فرو خفته ی بیشماری وجود دارد
> که امیدواریم روزی این بغضها و عقدهها و دملها سرباز کنند و آه این مردم
> بیپناه آتشی شود و خرمن بیکفایتیها نالایقیها قدرتطلبیها فزونطلبیها
> اقتدارخواهی ها را بسوزاند.
>
> On 3/9/15, 'ahmad ghorbani' via تفريح و سرگرمي <taf_sar@googlegroups.com>
> wrote:
>>
>> بودجه نویسی در اقتصاد مقاومتی
>>
>> - دوشنبه, اسفند ۱۸, ۱۳۹۳, ۱۴:۲۸
>> - حکمرانی
>> - ثبت نظر
>> - [ویرایش]
>> منتشر شده در سايت اقتصاد دان www.eqtesadan.ir , و انديشه روشن
>> www.rooshan.ir با توجه به اینکه بودجه سال ۱۳۹۴ در فضای اقتصاد مقاومتی
>> تدوین
>> نشده است مقاله زیر را تقدیم می کند.
>> بودجه نویسی در اقتصاد مقاومتی
>> نوشته : احمد قربانی
>> با تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سایر نهادهای اقتصادی ایران ، توسط
>> کشورهای غربی و سازمان ملل ، اجرای اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفته
>> است. برای موفقیت در اقتصاد مقاومتی می بایست بودجه تنظیمی دولت با توجه به
>> سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد. ولی متأسفانه بودجه سال ۱۳۹۴ هم مانند بودجه
>> سال ۱۳۹۳ در فضای اقتصاد مقاومتی تنظیم نشد. برای همین منظور اصول بودجه
>> نویسی
>> در اقتصاد مقاومتی در این قسمت بحث شده است.
>> ابتدا دو مقوله بودجه نویسی و اقتصاد مقاومتی را تعریف و نحوه تنظیم و اجرای
>> اقتصاد مقاومتی ، پیشنهاد می شود.
>> تعریف بودجه
>> بودجه برنامه مالی است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و
>> سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیات اجرایی است تا
>> دولت بتواند به اهداف برنامه های بلند مدت نائل آید.
>> اصول بودجه
>> ۱- اصل تفصیل بودجه : بر اساس این اصل دولت یا سازمان باید بودجه را به صورت
>> مشروح و با جزئیات آن تهیه و تنظیم پیشنهاد نماید و نمی تواند هیچ بخشی از آن
>> را مجمل در نظر بگیرد. به این صورت که باید بودجه دستگاهها و سازمانهای مختلف
>> به تفصیل و تفکیک درآمد و هزینه طبقه بندی شده و در قالب برنامه ها و طرحها
>> به
>> صورت استانی و ملی در لایحه منعکس شوند. اصل فوق باید طوری رعایت شود که
>> امکان
>> بررسی جزئیات مربوطه را به نمایندگان مردم بدهد. در واقع عدم رعایت اصل
>> شاملیت
>> یا تفصیل بودجه، امکان تجزیه و تحلیل پارلمان و تشخیص ضرورت اقلام بودجه را
>> منتفی می نماید. طبق این اصل بودجه نمی تواند به عنوان مجموعه ای از اعداد و
>> ارقام خشک و بی روح تلقی شود بلکه می باید در قالب گزارشهای مفصل توجیهی و
>> مستدل مطرح گردد. بودجه تفصیلی در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۴۴ و به
>> وسیله
>> سازمان برنامه و بودجه تهیه و به صورت یک کتاب به مجلس ارائه شد.
>> ۲- بودجه به عنوان برنامه کوتاه مدت: تدوین هر برنامه کوتاه مدت الزاماً باید
>> در چارچوب استراتژی های کلان نظام باشد. بطوریکه با این بودجه اهداف و
>> استراتژی
>> های تنظیم شده ، محقق گردد. لذا در تدوین بودجه باید راههای رسیدن به
>> استراتژی
>> های کلان نظام مد نظر قرار گیرد
>> ۳- اصل آینده پژوهی و سناریو نویسی: در این اصل باتوجه به تحقق درآمدها،
>> هزینه
>> هایی پیش بینی می شود. چون ممکن است میزان درآمد متغیرباشد، در نتیجه هزینه
>> ها
>> هم بصورت متغیر و در سناریو های مختلفی پیشنهاد می شود.
>> نقش بودجه
>> معمولاً بودجه ،چهار نقش اساسی را بر عهده دارد :
>> ۱. تامین کالاها و خدمات عمومی :منظور آن دسته از کالاها و خدماتی است که
>> تمامی
>> افراد جامعه می توانند از آن استفاده کنند . این کالاها در بازار وجود ندارند
>> و
>> قابل خرید و فروش نیستند و دولت مسئولیت عرضه آنها را بر عهده دارد. هزینه
>> آنها
>> بصورت مالیات از طریق فرآیند بودجه یا به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از مردم
>> دریافت می شود . در این قسمت خدماتی مانندتأمین امنیت عمومی، ساختن راه ها و
>> زیر ساختهای کشور قرار می گیرد. قسمتی از کالاها ممکن است قابل تخصیص باشد،
>> ولی
>> دولتها سعی می کنند برخوردی مانند کالای عمومی داشته باشند، مانند خدمات
>> پزشکی
>> ۲. تامین عدالت اجتماعی :فقر زدایی و تامین عدالت اجتماعی می تواند از اهداف
>> بودجه باشد. دولت در راستای رسیدن به این هدف می تواند با ترکیب درآمدهای
>> مالیاتی و هم چنین حصول اطلاع از کم و کیف هزینه ها بودجه را به نحوی تنظیم
>> کند
>> که فاصله طبقاتی را کاهش دهد. مانند خدمات آموزشی ، ارائه یارانه کالاهای
>> ضروری
>> و پرداخت یارانه به اقشار ضعیف جامعه
>> ۳. تامین توسعه اقتصادی :با مطالعه بودجه دولت ها از نظر نسبت اعتبارات تملک
>> دارایی های سرمایه ای به اعتبارات هزینه و هم چنین روند حجم اعتبار طرح های
>> زیربنایی می توان میزان پیشرفت جامعه را ارزیابی نمود. مانند احداث جاد ه ها،
>> تأسیس و راه اندازی کارخانجات ، کمک به بخش کشاورزی برای افزایش تولید مواد
>> غذایی
>> ۴. تامین ثبات اقتصادی :دولت ها از طریق وصول درآمدها و انجام هزینه های
>> بودجه
>> ای ، در عرضه و تقاضای کل جامعه سهم قابل توجهی دارند. مثلا در شرایط تورمی
>> با
>> اعمال سیاست انقباض پولی و یا بالعکس .
>> تعریف اقتصاد مقاومتی
>> واژه اقتصاد مقاومتی جدیداً وارد ادبیات اقتصادی کشور شده است. این واژه بعد
>> از
>> تحریم های غربی و سازمان ملل متحد بر علیه کشور ایران رواج یافته است. بر این
>> اساس اقتصاد مقاومتی به مجموعه سیاست ها و الزاماتی گفته می شود که بتواند،
>> اثرات مخرب تحریم ها را بر کشور کاهش و یا کاملاً بر طرف کند.
>> اصول اقتصاد مقاومتی
>> ۱- کاهش وابستگی حاد کشور به مبادلات خارجی، وقتی کشور تحریم شده است، باید
>> سعی
>> کرد، تا جائیکه امکان دارد، کالاهای مورد نیاز و ضروری در داخل تولید شود. در
>> نتیجه تولید داخلی کالاهای ضروری در داخل در اولویت قرار می گیرد.
>> ۲- کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی : در حال حاضر حدود ۵۰ درصد بودجه
>> کشور
>> از فروش نفت به خارج از کشور تأمین می شود. وقتی مبادلات خارجی در حالت تحریم
>> قرار می گیرد، در نتیجه تحریم های خارجی ، بودجه داخلی را نیز تحت تأثیر قرار
>> می دهد.
>> ۳- ترمیم خسارت هایی که در نتیجه تحریم به افراد یا گروه هایی از اقشار جامعه
>> وارد می شود. وقتی صادرات و واردات کشور دچار محدودیت می شود، تعدادی از
>> فعالیت
>> ها که با مبادلات خارجی در ارتباط هستند، محدود و دچار خسارت می شوند. لذا
>> ترمیم خسارت این فعالیت ها در اولویت قرار می گیرد.
>> ۴- مردمی شدن اقتصاد کشور : وقتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحریم شد،
>> شوک
>> عظیمی بر اقتصاد کشور واردشد. این شوک برای نهادهای اقتصادی یکسان نبود. در
>> بعضی از نهادهای اقتصادی و سیاسی کشور، این شوک کم اثر و بعضی از نهادها
>> اثرات
>> بیشتری داشت. بطور قطع، اثر تحریم ها بر شوراهای شهر و روستا بسیار کمتر از
>> نهادهای دولتی بود. توجه کنید در زمانی که بانک مرکزی تحریم شد، یک سری پروژه
>> های عمرانی در شهرها و روستاها در حال اجرابود. درست شبیه همان پروژه توسط
>> دولت
>> هم در جای دیگری اجرا می شد. مثلاً پروژه چهار بانده شدن جاده تهران ، فیروز
>> کوه به قائم شهر توسط دولت در حال اجرا بود. و شبیه همین، پروژه ساختن اتوبان
>> امام علی (ع) و ساختن پل و تونل صدر هم در شورای شهر در حال اجرا بود. در حال
>> حاضر با گذشتن چند سال پروژه های در دست شوراها به بهره برداری رسیده است، هم
>> بزرگ راه امام علی (ع) در تهران به بهره برداری رسیده است و هم تونل و پل صدر
>> به بهره برداری رسیده است. ولی جاده تهران قائم شهر که حدود ۹۵ درصد آن چهار
>> بانده شده بود، به همان شکل رها شده است. پس می توان نتیجه گرفت که نهادهای
>> مردمی در تحریم ها کمتر دچار خسارت می شوند. بطوریکه می توانند سریع خود را
>> باز
>> سازی کنند. در نتیجه اقتصاد مقاومتی بر اصل مردمی شدن اقتصاد و خارج کردن
>> تصدی
>> ها از دولت و سپردن آن به نهادهای مردمی تأکید دارد.
>> ۵- اصلاح ساختاری نهادهای اجرایی برای کاهش هزینه های دولتی .ساختار فعلی
>> دولت
>> بیشتر تمرکز گرا است. این تمرکز گرایی هزینه زیادی بر اقتصاد کشور تحمیل می
>> کند
>> ، بطوریکه قسمت اعظم بودجه دولتی ، می تواند هزینه های جاری دولت را پوشش
>> دهد.نقش اقتصاد مقاومتی
>> انتظاری که از اجرای اقتصاد مقاومتی می رود این است که در کوتاه مدت و بلند
>> مدت
>> کشور را از حالت عدم تعادل که در نتیجه تحریم ها به کشور وارد شده است خارج
>> کند
>> و کشور دوباره به تعادل برسد. عدم تعادل ها ، بطور عمده در حوزه های زیر
>> بیشتر
>> بنظر می آید.
>> ۱- عدم تعادل در درآمد و هزینه بودجه دولتی : تا قبل از تحریم ها عمده درآمد
>> دولتی ، درآمدهای حاصل از فروش نفت و مالیات ها بود. مالیات ها هم بیشتر بر
>> فعالیت های اقتصادی اعمال می شد. وقتی تحریم ها بر علیه کشور اعمال شد.
>> درآمدهای حاصل از فروش نقت کاهش یافت. در نتیجه بودجه دولتی دچار عدم توازن
>> بین
>> درآمد و هزینه شد. هر چند در دولت یازدهم تا حدودی هزینه های دولت کاهش یافته
>> است. ولی کاهش بودجه دولتی منجر به کاهش طرحهای عمرانی کشور شده است. حال اگر
>> دولت بخواهد پروژه های عمرانی خود را ادامه دهد، باید بتواند منابع مالیاتی و
>> درآمدی جدیدی کشف کند. کشف منابع مالیاتی و درآمدی در کوتاه مدت امکان ندارد.
>> در نتیجه راه حل های دیگری مانند: عوض شدن ساختار دولت در دستور کار قرار می
>> گیرد. این ساختار باید بگونه ای باشد، که با ساختار جدید ، بتوان طرحهای
>> عمرانی
>> بیشتری به اجرا درآید.
>> ۲- تغییر ساختار دولتی ابتدا باید از نهادهای مسئول تنظیم بودجه دولتی شروع
>> شود. در نتیجه اگر قرار است تغییری رخ دهد این تغییر ابتدا باید در مجلس
>> شورای
>> اسلامی ، و معاونت راهبردی رئیس جمهوری و سازمانهای تابعه او شروع شود .
>> ۳- عدم تعادل فعالیت های تولیدی و خدماتی . در حالتی که کشور تحریم نباشد،
>> تعدادی از واحدهای تولیدی و خدماتی ، ممکن است مواد اولیه خارجی مصرف و یا
>> کالا
>> و خدمات خود را صادر کنند. که با تحریم ها دچار عدم تعادل می شوند و سود دهی
>> آنها کاهش و قادر به پرداخت مالیات نیستند.
>> بودجه مقاومتی
>> با توجه به مطالب بالا مشخص می شود بودجه کشور در راستای اقتصاد مقاومتی
>> نیست.
>> چون بودجه نوشته شده برای سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ این اصول را رعایت نکرده است.
>> بر
>> همین اساس امکان پیاده شدن اقتصاد مقاومتی در کشور کم اثر می شود. برای اثر
>> بخشی و رسیدن به تعادل چاره ای جز تدوین بودجه کشور بر اساس اقتصاد مقاومتی
>> باقی نمی ماند. بر همین اساس راه حل های زیر پیشنهاد می شود.
>> ۱- وقتی نهادهای ، تحت تسلط مردم کمتر از تحریم ها صدمه می بیند، در نتیجه
>> بهترین راه حل این است که قسمتی از کارها و اقدامات دولت توسط نهادهای مردمی
>> انجام گیرد. اگر این نهادها وجود ندارند ، دولت و مجلس شورای اسلامی این
>> نهادها
>> را ایجاد کند. یک نهاد مردمی که می تواند قسمت اعظم وظایف دولت را انجام دهد.
>> شورای استان است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نهاد شورای استان و
>> شهرستان دیده شده است، ولی بدلیل نداشتن قانون اجرایی، تا کنون این شورا
>> تشکیل
>> نشده و مسئولیت هایی که می تواند بعهده بگیرد، را در دست نگرفته است. در همه
>> کشورها ساختن جاده ها و راههای ارتباطی، کمک به بخش کشاورزی ، کمک به واحدهای
>> صنعتی و فعالیت های تولیدی ، کمک به آموزش همگانی و کمک به بهداشت همگانی و
>> کمک
>> به ارتقای محیط زیست در اختیار شورای استان ها قرار دارد. لذا پیشنهاد می
>> شود،
>> برای سال ۱۳۹۴ شورای استان تشکیل شود. چون وضعیت اقتصادی بگونه ای است که
>> باید
>> در سال ۱۳۹۴ بودجه مقاومتی برای سال ۱۳۹۵ نوشته شود، لذا پیشنهاد می شود
>> اعضای
>> شورای استان مرکب از اعضای مجلس شورای اسلامی هر استان بعضافه همان تعداد عضو
>> از شورای شهر و روستا به انتخاب نمایندگان مجلس یا رئیس جمهوری تشکیل شود.
>> این
>> شورا موظف به نوشتن بودجه استانی و تعیین درآمد و هزینه هر استان باشد. البته
>> برای سالهای بعد مجلس شورای اسلامی می تواند قوانین جامعی برای شورای استان و
>> حدود و ثغور وظایف این شورا استان تدوین کند. ولی برای شروع مناسب است
>> نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر استان و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
>> رئیس جمهوری این شورا را تشکیل و بودجه نویسی سال ۱۳۹۵ را در آن آغار کنند.
>> بطور حتم اگر شورای استان قبلا تشکیل شده بود. با تحریم کشور، فعالیت های
>> اقتصادی کمتر دچار خسارت می شد. و هرچه این شورا دیرتر تشکیل شود، هزینه های
>> بیشتری بر کشور تحمیل می شود. و هرچه این شورا زودتر تشکیل شود، مشکلات کشور
>> کمتر خواهد شد. با تشکیل شورای استان و سپردن اختیارات اجرایی دولت به
>> شوراها،
>> موضوع توازن بودجه در کوتاه مدت و بلند مدت تأمین شود. چون اولاً ساختار دولت
>> عوض شده است. و ثانیاً هر استان می تواند منابع درآمدی خاصی برای خود جستجو
>> کند. در ضمن استانداران و مسئولین استانی بهتر می توانند از فعالیت های
>> تولیدی
>> و خدماتی صدمه دیده از تحریم ها حمایت کنند و راه حلی برای فعال تر شدن آنها
>> پیشنهاد و اجرا کنند.
>> ۲- صرفه جویی در هزینه سلامت و بهداشت: یکی از اقلام عمده هزینه بودجه امسال
>> بودجه بهداشتی می باشد. تعداد زیادی دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور از
>> طریق
>> بودجه عمومی اداره می شود. این بودجه را می توان کاهش داد. توجه کنیم هر ساله
>> مردم موظف هستند که بابت سلامت خود مبلغی به سازمانهای بیمه تأمین اجتماعی ،
>> خدمات درمانی ، بیمه های خاص ، بیمه مسئولیت ساختمان سازی ها ، بیمه مسئولیت
>> شخص ثالث اتومبیل ها و .. به سازمانهای بیمه پرداخت کنند. به هر حال این
>> سازمانهای بیمه بعد از کسر هزینه هایی که این سازمانها دارند باقی مبلغ خود
>> را
>> به بیمارستانها پرداخت می کنند. برای صرفه جویی می توان تدبیری اندیشید که یک
>> سازمان بیمه، آنهم در وزارت بهداشت تشکیل شود. بطوری که کل حق بیمه پرداختی
>> افراد بابت خدمات پزشکی به آن سازمان پرداخت شود. کلیه دریافتی ها به عنوان
>> درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی واریز شود. هر فرد بیمه شده ای
>> که
>> به بیمارستانها و مراکز پزشکی مراجعه می کند، اسناد او به وزارت بهداشت ارائه
>> و
>> وزارت بهداشت هزینه های او را پرداخت می کند. اگر پرداختی های وزارت بهداشت
>> بیشتر از دریافتی هایش باشد، وزارت بهداشت کسری مبلغ را از بودجه عمومی تأمین
>> می کند. مزیت این طرح نسبت به وضعیت فعلی این است که در حال حاضر هزینه
>> سازمانهای بیمه وجود دارد که در طرح جدید این هزینه ها وجود ندارد . از طرفی
>> هزینه های بیمارستانهای دولتی از طریق عملکرد آنها و بیمارانی که به آنها
>> مراجعه می کنند، پرداخت می شود. در وضعیت فعلی دولت موظف است کل بودجه
>> بیمارستان را پرداخت کند در صورتی در طرح جدید دولت قسمتی از بودجه را پرداخت
>> می کند. در وضعیت فعلی مشاهده شده که سازمانهای بیمه هزینه بیماران را پرداخت
>> نمی کنند و آنها را با مشکلات عدیده ای روبروی می کنند که در طرح جدید، چون
>> همه
>> بیمارستانها با وزارت بهداشت طرف هستند ، برای دریافت حق و حقوق خود مشکلی
>> ندارند. وقتی بیمارستانها بتوانند ، حق و حقوق خود را به درستی دریافت کنند،
>> موضوع پرداخت های زیر میزی پزشکان و فساد در خدمان پزشکی هم از بین می رود و
>> صرفه جویی خوبی در بودجه بوجود می آید. در نتیجه هر ساله وزارت بهداشت با
>> توجه
>> به هزینه های بیمارستانها میزان، حق بیمه افراد را مشخص می کند ، بطوریکه
>> مجموع
>> حق بیمه ها مساوی پرداختی هزینه بیمارستانها شود. با این طرح افراد بیمه شده،
>> به عبارت دیگر هزینه های بهداشتی بودجه دولتی به سمت صفر حرکت می کند. از
>> طرفی
>> در صورت هر گونه حادثه و بیماری بیمه شده گان ، آنها می توانند به
>> بیمارستانها
>> مراجعه کند و مشکلی نداشته باشد.
>> ۳- صرفه جویی در بودجه یارانه ها: پرداخت یارانه به افراد فقیر موجب عدالت
>> اجتماعی می شود. ولی پرداخت یارانه به افراد مرفه جامعه قطعاً منطقی نیست.
>> یکی
>> از راههای شناخت افراد فقیر کنترل حسابهای بانکی و کنترل املاک اوست. اگر شخص
>> اعلام کند که مبلغی در حسابهای مالی او نیست و در ضمن املاک قابل توجهی هم
>> ندارد. دولت با کنترل از طریق بانکها و سازمان املاک مبنی بر اینکه این فرد
>> راست می گوید ، می تواند یارانه او را پرداخت کند . یک موضوع باعث شده تا
>> افرادی با این طرح مخالفت کنند. مخالفان می گویند دولت و یا هر کسی نمی تواند
>> وارد حساب شخصی افراد شود و در آن سرک بکشد. اگر این سخن را بپذیریم. اگر کسی
>> که در ابتدا اعلام کند که مبلغی در حساب خود ندارد. و دولت مجاز است که
>> حسابهای
>> او را در بانکها بررسی کند. در این صورت مشکل بررسی حساب اشخاص مشکلی خاصی
>> ندارد و دولت، برای تحقق عدالت اجتماعی لازم است به چنین فردی کمک کند. ولی
>> اگر
>> کسی مال و اموالی داشته باشد که نخواهد کسی در اموال شخصی او سرک بکشد. در
>> این
>> صورت درخواست یارانه هم نمی کند و دولت هم کاری به کار او ندارد و یارانه هم
>> به
>> او تعلق نمی گیرد. پس در اینصورت دولت حساب کسی را کنترل می کند که چیزی در
>> حساب ندارد.
>> ۴- ساختن حساب متمرکز برای پرداخت دیه در قوه قضائیه : در حال حاضر تعدادی
>> بخاطر عدم توانایی پرداخت دیه که بیشتر ناشی از تصادفات اتومبیل است ، زندانی
>> هستند. از یک طرف هزینه نگهداری آنها در سازمانهای زندانها بر دولت تحمیل می
>> شود، و از طرف دیگر بعضاً دولت مجبور شده است دیه این افراد را پرداخت کند.
>> برای کاهش هزینه ها می توان یک حساب بیمه متمرکز در قوه قضائیه بوجود آورد،
>> بطوریکه کلیه حق بیمه دیه که بیمه گذاران پرداخت می کنند، به این حساب واریز
>> شود. قوه قضائیه با توجه به دریافتی هایی که از این حساب دارد، می تواند
>> ابتدا
>> دیه مسئولیت کسانی که بیمه شده اند را پرداخت کند و اگر مبلغی باقی ماند دیه
>> افرادی که بیمه مسئولیت ندارند را پرداخت و آنها را ملزم کند که این مبلغ را
>> به
>> اقساط به این حساب عودت دهند. در این صورت زندانی دیه وجود نخواهد داشت.
>>
>> --
>> به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
>> http://www.tafrihvsargarmi.ir
>> ---
>> ‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups
>> "تفريح
>> و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
>> برای لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل‌های آن، ایمیلی به
>> taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
>> از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar دیدن کنید.
>> برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/d/optout دیدن کنید.
>>
>
> --
> به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
> http://www.tafrihvsargarmi.ir
> ---
> ‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "تفريح
> و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
> برای لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل‌های آن، ایمیلی به
> taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
> از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar دیدن کنید.
> برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/d/optout دیدن کنید.
>
>
>
> --
> Taybeh Toosi
>
>
>
> --
> به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
> http://www.tafrihvsargarmi.ir
> ---
> ‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "تفريح
> و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
> برای لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل‌های آن، ایمیلی به
> taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
> از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar دیدن کنید.
> برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/d/optout دیدن کنید.
>

--
به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
http://www.tafrihvsargarmi.ir
---
‏شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "تفريح و سرگرمي" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل‌های آن، ایمیلی به taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar دیدن کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/d/optout دیدن کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر