۱۳۹۳ اسفند ۱۹, سه‌شنبه

Re: {تفريح و سرگرمي}, [25248]

بسيار عميق، زيبا و پر محتوا

Sent from my iPhone

On 10 Mar 2015, at 20:00, سلام زندگی <peridaise@gmail.com> wrote:

ﺭﻭﺯﯾﮑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻋﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻭﻣﺴﺨﺮﻩ ﮐﺮﺩﻥ
ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ.
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺣﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ .
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺛﻮﺍﺏ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ .
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻻ ﺩﺭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻭ
ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ.
ﻫﯿﭻ ﺩﯾﻨﯽ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺷﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ .
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﻧﻤﯿﻤﺎﻧﺪ ﺟﺰ ﻋﺸﻖ.
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺧﻮﺑﯽ ﻭ ﺑﺪﯼ.
ﻫﯿﭻ ﺳﻌﺎﺩﺗﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ .
ﻫﯿﭻ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ ﺍﺯ ﺟﻬﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﺟﺰ ﺻﻔﺎﺕ ﺯﺷﺖ .
ﺯﻣﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻋﺸﻖ
ﻭﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ. ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺁﻧﺮﻭﺯ

--
به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
http://www.tafrihvsargarmi.ir
---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «تفريح و سرگرمي» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar بازدید کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر