۱۳۹۳ مرداد ۱۵, چهارشنبه

{تفريح و سرگرمي}, [23353] NAPKIN ART.I (Nina Levy) have been drawing on napkins daily for my two sons' lunch boxes since 2006. 

Click here to join kute_group

The napkins are drawn mostly with "art markers" and a few paint markers.

Over nine hundred of the school lunchbox napkins are posted on my blog "Daily Napkins".

I haven't missed a school or summer camp day yet, so I have had plenty of opportunity for practice to participate in the 
TUACA napkin art competition
.

My fixation with lions (the TUACA bottle features two lions) was fortunate to win the grand prize.

  Around 11 pm at our House

 

Click here to join kute_group

 

Fox With A Fish

Click here to join kute_group

 

Cherry Blossoms with Cat and Bird 

Click here to join kute_group


Octobear

Click here to join kute_group

 

Superman and Batman Observe Gay Pride Month 

Click here to join kute_group

 

Fluffy Longboards an Icelandic Highway 

Click here to join kute_group

 

Happy Thanksgiving from the Menorah Turkey 

Click here to join kute_group

 

Kitty Water Gun Sniper 

Click here to join kute_group

 

Hiccup's Father, Stoick's Dragon, "Skullcrusher" 

Click here to join kute_group

 

Skateboarding Dog 

Click here to join kute_group

 

The Spring Cherry Blossom Themed Dragon 

Click here to join kute_group

 

Octobear and Sharktopus 

Click here to join kute_group

 

Winner of The TUACA Napkin Art Competition (Not For The Kids) 

Click here to join kute_group

 

The Artist, Nina Levy 

Click here to join kute_group

 

The Kids 

Click here to join kute_group--
Comments and opinions are welcome:  alizrea@gmail.com

"The Future Belongs To Those Who Believe In The Beauty Of Their Dreams"

Regards,  Alireza ♥♥♥
 
 
 

--
به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
http://www.tafrihvsargarmi.ir
---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «تفريح و سرگرمي» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar بازدید کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر