۱۳۹۳ مرداد ۱۲, یکشنبه

[Anobanini:447] دوره آموزشی - ابزارشناسی فنی کوه و طبیعت - 20 و 21 مردادماه 1393

دوره آموزشی - ابزارشناسی فنی
دوشنبه و سه شنبه 20 و 21 مردادماه 
سرفصل های این دوره

آشنایی با انواع طناب های مورد استفاده در کوه و طبیعت
آشنایی با انواع کارابین و موارد استفاده آنها
آشنایی با انواع ابزار فرود
آشنایی با انواع ابزار حمایت
آشنایی با انواع ابزارهای یک طرفه
آشنایی با انواع ابزارهای میانی
آشنایی با انواع هارنس
و...در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام از آدرس زیر استفاده کنید:

http://www.anobanini.net/forum/showthread.php?4794برخی دیگر از تورها و برنامه های این گروه:


دوره آموزشی ابزارشناسی فنی - 21 تا 22 مردادماه 1393

--
------------------------------------------------------------------------
این ایمیل به دلیل عضویت شما در گروه آنوبانینی ارسال شده است
در صورت تمایل به خروج از گروه و عدم دریافت ایمیل های مشابه از ایمیل خود یک پیام خالی به آدرس زیر ارسال کنید
anobanini-unsubscribe@googlegroups.com
و یا با آدرس فرستنده ایمیل تماس بگیرید.
 
به منظور آشنایی بیشتر با گروه آنوبانینی می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:
www.anobanini.net
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر