۱۳۹۳ مرداد ۳۱, جمعه

{تفريح و سرگرمي}, [23440] Fwd: MEDICAL TEST, really works---------- Forwarded message ----------
From:
Date: Fri, Aug 22, 2014 at 2:23 PM
Subject: MEDICAL TEST, really works
To:


 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 


STARE INTO THE CAT'S EYES FOR 10 SECONDS

 

 

 

 

 

 

 

 

Then Scroll Down

 

NOW STARE IN THE PUPPY'S EYES FOR 10 SECONDS ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll Down

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your CAT SCAN and 

 

 

 

LAB TESTS are now 

 

 

 

Complete.

 

 

 

 

- couldn't resist.... 
Do you feel like working today?

 

 

 

 

Tomorrow? 

 

 

 

The day after? 

 

 

 


Next week? 

 

 

 


Next Month? 

Me neither!
I just want to party!

 

 

 

 

You..

 

 

...have a GREAT Day!!! 

 

 

 

Life is short! 

 

 

 

Break the rules! 

 

 

 

Forgive quickly! 

 

 

 

Kiss slowly! 

 

 

 

Love truly, 

 

 

 

Laugh uncontrollably

 

 

 

And never regret anything that made you smile!

 

 

 

Waste someone's time; forward to a friend! 

 

  
 

--
به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
http://www.tafrihvsargarmi.ir
---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «تفريح و سرگرمي» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar بازدید کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر