۱۳۹۳ مرداد ۱۸, شنبه

{تفريح و سرگرمي}, [23368] Without words....
Not a Word Was Spoken"


 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"There comes a time in your life, when you walk away from all the drama and people who create it.
You surround yourself with people who make you laugh.  Forget the bad, and focus on the good.
Love the people who treat you right, pray for the ones who don't.   Life is too short to be anything but happy. 
Falling down is a part of life, getting back up is living." 

Have A Great Day!  Alireza


--
Comments and opinions are welcome:  alizrea@gmail.com

"The Future Belongs To Those Who Believe In The Beauty Of Their Dreams"

Regards,  Alireza ♥♥♥
 
 
 

--
به سایت تفریح و سرگرمی هم سری بزنید
http://www.tafrihvsargarmi.ir
---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «تفريح و سرگرمي» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به taf_sar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/taf_sar بازدید کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر