۱۳۹۳ مرداد ۱۰, جمعه

Re: [لیمو:14770]: Fwd: مبانی فحش دادن به اسرائیل

اهل کتاب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


2014-08-02 0:32 GMT+04:30 Mohammad TL <mohammad313stars@gmail.com>:


---------- Forwarded message ----------
From:
Date: Sat, Aug 2, 2014 at 12:22 AM
Subject: مبانی فحش دادن به اسرائیل
To: unified-ummah-members@googlegroups.com

گروه سیاسی مشرق - چندی است رهبر انقلاب رژیم صهیونیستی را با القابی همچون سگ‌ هار، گرگ درنده، گرگ‌های صهیونیست، رژیم کافر و محارب، رژیم وحشی و گرگ صفت و ... خطاب کرده‌اند، اما آنچه نیازمند سؤال و پاسخ است تبیین این مسئله که آیا می‌توان اهل کتاب را با لقب‌های غیر انسانی مورد خطاب قرار داد؟

ادامه در: http://www.mashreghnews.ir/fa/news/331635

--

---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "unified-ummah" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to unified-ummah-members+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

--
سایت گروه : http://lymoo-group.ir
پانویس:
- ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم.
(امام خامنه ای حفظه الله)
---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «لیمو »« Lemon» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به lymoo+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای پست به این گروه، ایمیلی به lymoo@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/lymoo بازدید کنید.
برای مشاهده این گفتگو در وب از https://groups.google.com/d/msgid/lymoo/CAAkFoVOPCZwAv1rFKgi7RGhQU67iyL1N29bv9z2vdPrYvtpHHw%40mail.gmail.com بازدید کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

--
سایت گروه : http://lymoo-group.ir
پانویس:
- ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم.
(امام خامنه ای حفظه الله)
---
‏این پیام را به خاطر این دریافت کردید که برای مبحثی در گروه «لیمو »« Lemon» در Google Group ثبت‌نام شده‌اید.
جهت لغو اشتراک از این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به lymoo+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای پست به این گروه، ایمیلی به lymoo@googlegroups.com ارسال کنید.
از این گروه در http://groups.google.com/group/lymoo بازدید کنید.
برای مشاهده این گفتگو در وب از https://groups.google.com/d/msgid/lymoo/CAH0CSV07WWNrywhVs5s6SchKxRNR24ZrKV15ZhpQUzOC4habyQ%40mail.gmail.com بازدید کنید.
برای گزینه‌های بیشتر از https://groups.google.com/d/optout بازدید کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر