۱۳۹۳ مرداد ۱۱, شنبه

[Anobanini:446] تور زبان انگلیسی - کاخ موزه سعدآباد- پنج شنبه 16 مردادماه 1393

تور زبان انگلیسی - کاخ موزه سعدآباد
پنج شنبه 16 مردادماه

جاذبه های این سفر:

بازدید از کاخ موزه سعدآباد و موزه برادران امیدوار - اولین جهانگردان ایرانی
برگزاری کارگاه عملی گفتگو به زبان انگلیسی به ویژه درباره دیدنی های کاخ موزه
در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام از آدرس زیر استفاده کنید:

http://www.anobanini.net/forum/showthread.php?4785
برخی دیگر از تورها و برنامه های این گروه:


دوره آموزشی ابزارشناسی فنی - 21 تا 22 مردادماه 1393

--
------------------------------------------------------------------------
این ایمیل به دلیل عضویت شما در گروه آنوبانینی ارسال شده است
در صورت تمایل به خروج از گروه و عدم دریافت ایمیل های مشابه از ایمیل خود یک پیام خالی به آدرس زیر ارسال کنید
anobanini-unsubscribe@googlegroups.com
و یا با آدرس فرستنده ایمیل تماس بگیرید.
 
به منظور آشنایی بیشتر با گروه آنوبانینی می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:
www.anobanini.net
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر