۱۳۹۳ مرداد ۲۲, چهارشنبه

[Anobanini:453] رصد و عکاسی آسمان شب - 30 و 31 مردادماه 1393

تور رصد و کارگاه عکاسی آسمان شب

30 و 31 مردادماه 1393

( 2 روزه)


جاذبه های این سفر:

رصـــــد آسمـان شب با تلسکوپ و دوربـــــین دوچشمی
آشنایی با صور فلکی و اجرام مهم در آسمان شب
آموزش اصول مقدماتی عکاسی از آسمان شب
کــــــــــارگاه عـکاسی از آسمان شـــب
بازدید از کاروانسرای دیر گچین
***همراه با جایزه یک سفر (یک روزه طبیعت گردی) رایگان برای عکس منتخب این سفر از آسمان شب***


در صورت تمایل به دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام به آدرس زیر مراجعه بفرمایید:

--
ایمیل های گروه به دلیل ثبت نام شما توسط خودتان یا یکی از دوستانتان برای شما ارسال می گردد.
 
در صورت عدم تمایل برای دریافت ایمیل های آتی، لطفا به همین ایمیل پاسخ داده و در آن جمله "لغو عضویت" را بنویسید.
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر