۱۳۹۱ دی ۲۵, دوشنبه

[لیمو:12359]: FW: حکایت طنز

 

 

From: ramin_200256 [mailto:ramin_200256@yahoo.com]
Sent: Monday, January 14, 2013 12:08 PM
To: undisclosed recipients:
Subject: Fw: حکایت طنز

 

 

 

hi dears

----- Forwarded Message -----
Sent: Monday, January 14, 2013 8:54 AM
Subject: حکایت طنز

 

حکایت وقت رسیدن مرگ

آقاهه نشسته بود، داشت تلویزیون می دید که یهو مرگ اومد پیشش...
مرگ گفت: الان نوبت توست که ببرمت...
مرد یه کم آشفته شد و گفت: داداش! اگه راه داره بی خیال ما شو، بذار واسه بعد.
مرگ گفت: نه، اصلا راه نداره. همه چیز طبق برنامه است. طبق لیستِ من، الان نوبت توست.
مرد گفت: حداقل بذار یه شربت بیارم خستگیت در بره، بعد جونمو بگیر.

مرگ قبول کرد و مرد رفت تا شربت بیاره... توی شربت 2 تا قرص خواب آور انداخت... مرگ وقتی شربت رو خورد، به خواب عمیقی فرو رفت... مرد وقتی مرگ خواب بود، لیست رو برداشت، اسمش رو پاک کرد و نوشت آخر لیست! و منتظر شد تا مرگ بیدار شه...

مرگ وقتی بیدار شد گفت: دمت گرم داداش! حسابی حال دادی، خستگیم در رفت... به خاطر این محبتت من هم بی خیال تو می شم و می رم از آخر شروع به جون گرفتن می کنم!

نتیجه اخلاقی:
سر هر کسی رو می شه کلاه گذاشت الا سر مرگ...

 

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر