۱۳۹۱ دی ۲۰, چهارشنبه

Re: گردباد _ دلکش

با پوزش ترانه گردباد در بیات اصفهان میباشد که اشتباها دستگاه شور نوشته شد. تصحیح میگردد


From: Hamid shojaadini <shojaadini@yahoo.com>
To: hamid zagrous <friends-of-radio-golha@googlegroups.com>
Sent: Tuesday, January 8, 2013 12:37 AM
Subject: گردباد _ دلکش

گردباد
...
آهنگ:پرویز یاحقی  شعر:بیژن ترقی  دستگاه شور  خواننده:دلکش
........
گردبادم گردبادم از غم بیداد هستی
سر به صحرا ها نهادم
گردبادم
گذرم ز نشان ز بلای زمان به دشت بی نشان گریزم
من بی سر و پا به دیار فنا به  پای ناتوان گریزم
بروم به کجا به دیار فنا
مگر از این جهان گریزم
گذرم ز دمی که مگر قدمی من از غم زمان گریزم
به خود میپیچم
ندارم  سامان
به کوه و صحرا منم سرگردان
اگر شود از این جهان بسوی آسمان گریزم
......آه
در این جهان که را بجویم؟
غم نهان که را بگویم؟
غبار دل کجا بشویم؟
......آه
رهی روم که برنگردم
خبر ز شور و شر نگردم
ز درد خود خبر نگردم
....
چو شعله ای ز سر برآید سوزم
که همچو بخت خود غبارآلودم
منم اسیر و خانه بر دوش
غبار ره چو بوده زاده راهم
عیان نگشته راه من از چاهم
روم که تا شوم فراموش
به خود میپیچم
ندارم  سامان
به کوه و صحرا منم سرگردان
اگر شود از این جهان بسوی آسمان گریزم
.....
با مهر و احترام
حمید شجاع الدینی
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر