۱۳۹۱ دی ۲۵, دوشنبه

[لیمو:12365]: FW: Fwd: Fw: Fwd: Fw: هدایت: Fw: Fwd: Fw: شاخـص اقتصـادي از ديدگـاه شـاه عبـاس

 

 

From: ramin_200256 [mailto:ramin_200256@yahoo.com]
Sent: Wednesday, January 09, 2013 8:15 AM
To: undisclosed recipients:
Subject: Fw: Fwd: Fw: Fwd: Fw: هدایت: Fw: Fwd: Fw: شاخـص اقتصـادي از ديدگـاه شـاه عبـاس

 

 

hi dears

----- Forwarded Message -----
From: علیرضا برومندفرد <alireza22877@gmail.com>
To:
Sent: Monday, January 7, 2013 8:48 PM
Subject: Fwd: Fw: Fwd: Fw: هدایت: Fw: Fwd: Fw: شاخـص اقتصـادي از ديدگـاه شـاه عبـاس

 

 

شاخـص اقتصـادي از ديدگـاه شـاه عبـاس

 

مي گوينـد:

شـاه عبـاس از وزيـر خـود پرسيـد:

" امسال اوضـاع اقتصـادي كشـور چگونـه است؟"

وزيـر گفت:

" الحمداللـه به گونـه اي است كه تمـام پينه دوزان توانستنـد به زيـارت كعبـه رونـد!"

شـاه عبـاس گفت:

" نـادان! اگـر اوضـاع مالـي مـردم خـوب بود مي بايست كفاشـان به مكــه مي رفتند نه پينه‌دوزان... ، چون مردم نمي توانند كفش بخرند ناچار به تعميرش مي پردازند ، بررسي كن و علت آن را پيدا نما تا كار را اصلاح كنيم.

 

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر