۱۳۹۱ بهمن ۳, سه‌شنبه

Fw: شناخت موسيقي دستگاهي ازشماره 1 الي34


سپاس بیکران ازلطف وعنایت شما
امیدوارم سایردوستان نیز از برنامه های فوق العاده مفید وزیبای شما بهره مندشوند  
----- Forwarded Message -----
From: jafar kazemiyan <mikhak.jk@gmail.com>
To: golha <friends-of-radio-golha@googlegroups.com>
Cc: mohsen_soltanian@yahoo.com
Sent: Saturday, January 19, 2013 6:20 PM
Subject: شناخت موسيقي دستگاهي ازشماره 1 الي34

بنا بدرخواست دوست عزيز اقاي محسن سلطانيان
برنامه هاي شناخت موسيقي دستگاهي ايران بروايت
محمد رضا لطفي ازشماره 1 تا شماره34كه تاكنون
ارسال گرديده براي بعضي ازدوستان كه موفق بدانلود
نگرديده اند تقديم ميگردد - ارادتمند كاظميان
http://www.mediafire.com/?bui75rea00sztzm  اولين قسمت
http://www.mediafire.com/?kp4462mj24y140c  دومين قسمت
http://www.mediafire.com/?5c5mgvsp5acb0t3  سومين قسمت
http://www.mediafire.com/?ahj3b8cafzaa3zj  چهارمين قسمت
http://www.mediafire.com/?o6wica4bt7y7x94  پنجمين قسمت
http://www.mediafire.com/?bqap39xcwerbx55  ششمين قسمت
http://www.mediafire.com/?4jggtq93u1sp74s  هفتمين قسمت
http://www.mediafire.com/?3n68ihpm1djy8y3  هشتمين قسمت
http://www.mediafire.com/?pobnmcfvicwon7o  نهمين قسمت
http://www.mediafire.com/?iq7c4efzi1emh43  دهمين قسمت
http://www.mediafire.com/?dlf3nnlkhu292zg  يازدهمين قسمت
http://www.mediafire.com/?k3l0odcxh7nw3fr  دوازدهمين قسمت
http://www.mediafire.com/?azjgsavzqa2sok6  سيزدهمين قسمت
http://www.mediafire.com/?gekx8fuube5ig6o  چهاردهمين قسمت
http://www.mediafire.com/?hplx0f95dj2jyu1  پازدهمين قسمت
http://www.mediafire.com/?r7zfatnlhg3w9k1  شانزدهمين قسمت
http://www.mediafire.com/?8t8crvili99665p  هفدهمين قسمت
http://www.mediafire.com/?8bn39gw6ym311u1  هجدهمين قسمت
http://www.mediafire.com/?q4b6gbljll8hdzv  نوزدهمين قسمت
http://www.mediafire.com/?nmzvv3dgcly3wp1  بيستمين قسمت
http://www.mediafire.com/?xd5baa5l04a93wd  بيست يكمين قسمت
http://www.mediafire.com/?zaw927n46i61p6r  بيست دومين قسمت
http://www.mediafire.com/?dkm7ytkfvazp86p  بيست سومين قسمت
http://www.mediafire.com/?3fp7nn5cxsfkanl  بيست چهارمين قسمت
http://www.mediafire.com/?w893nuimqdk8j6q  بيست پنجمين قسمت
http://www.mediafire.com/?um59fm1um05p1th  بيست ششمين قسمت
http://www.mediafire.com/?6qssv4vzw368oyk  بيست هفتمين قسمت
http://www.mediafire.com/?77rhrin7gf4qsuf  بيست هشتمين قسمت
http://www.mediafire.com/?dd9ky9azmlw7ylw  بيست نهمين قسمت
http://www.mediafire.com/?6bi5di6b1ccm41e  سي ومين قسمت
http://www.mediafire.com/?qtuocom95j3ob07  سي يكمين قسمت
http://www.mediafire.com/?rne5566nhr1f1k1  سي دومين قسمت
http://www.mediafire.com/?ztrs2nurcwhnj13  سي سومين قسمت
http://www.mediafire.com/?xz6abqh2vpq98nd  سي چهارمين قسمت


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر