۱۳۹۱ بهمن ۱۲, پنجشنبه

برگ سبز شماره


مهران پرمهر

به پاس این قدرشناسی صادقانه شماهموطن خونگرم خوزستانی (خجستگانی )عزیز
منهم برآن شدم که این برگ همیشه سبز بی نظیرراکه آقای ایرج به همراهی مرحوم بدیعی
برای میراث ارزشمندمان  به ودیعت بنهاده اند را تقدیم نمایم ؛ ایشان براستی به غایت مهارت وزیبائی از عهده منظور شاعر فرزانه مان مرحوم رهی  در این قطعه
شعر اهدائی شما(در مایه شوشتری)بر آمده اند و از آن شنیدنی تر نیز دررابه نوازیهای استاد بی بدیل و لسان الصوت جاودانه  موسیقی ایران رمین حضرت استاد
جلیل شهنازندکه به این اثرستودنی(در مقام همایون) سر ماندگاری ابدی را اینگونه سرشته اند ؛از عمق جان بشنوید

سرافراز و پیروز بمانید

حمیدرضا رضائی
  

Date: Thu, 31 Jan 2013 11:23:59 +0000
From: d.mehran19@yahoo.com
Subject: تشکر وقدردانی
To: sepide.khoshsalige@gmail.com; Friends-of-Radio-Golha@googlegroups.com

 درود فراوان به شما سپیده خانم
از شهر اهواز تشکر وقدر دانی خد را نثار شما هنرمند عزیز مینمایم وبرایتان ارزوی موفقت دارم وبراتان قطعه شعری از زنده یاد رهی معیری خدمتتان ارسال مینمایم.دوستار همیشگی شما .مهران
چون زلف تو ام جانا در عین پریشانی          چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی
من خاکم و من گردم من اشکم و من دردم          تو مهری و تو نوری تو عشقی و تو جانی
خواهم که ترا در بر بنشانم و بنشینم          تا آتش جانم را بنشینی و بنشانی
ای شاهد افلاکی در مستی و در پاکی          من چشم ترا مانم تو اشک مرا مانی
در سینه سوزانم مستوری و مهجوری          در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی
من زمزمه عودم تو زمزمه پردازی          من سلسله موجم تو سلسله جنبانی
از آتش سودایت دارم من و دارد دل          داغی که نمی بینی دردی که نمی دانی
دل با من و جان بی تو نسپاری و بسپارم          کام از تو و تاب از من نستانم و بستانی
ای چشم رهی سویت کو چشم رهی جویت ؟          روی از من سر گردان شاید که نگردانی

--
 
---
شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "دوستان راديو گلها" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/groups/opt_out دیدن کنید.
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر