۱۳۹۱ دی ۲۱, پنجشنبه

Re: دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم

سلام: منهم دارم سخني با تووگفتن نتوانم  پس نيمي از ان را تو بگوو نيمي رامن

                                                                                                                            روزت خوش باشد عباس


From: soheila moghaddam <moghaddam.soheila@gmail.com>
To: friends-of-radio-golha@googlegroups.com
Sent: Wednesday, 9 January 2013, 1:48:13
Subject: دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم

شعری ازاستاد شفیعی کدکنی
 
دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم
وین درد نهان سوز نهفتن نتوانم
...

تو گرم سخن گفتن و از جام نگاهت
من مست چنانم که شنفتن نتوانم

شادم به خیال تو چو مهتاب شبانگاه
گر دامن وصل تو گرفتن نتوانم

چون پرتو ماه آیم و چون سایه دیوار
گامی ز سر کوی تو رفتن نتوانم

دور از تو من سوخته در دامن شبها
چون شمع سحر یک مژه خفتن نتوانم

فریاد ز بی مهریت ای گل که در این باغ
چون غنچه پاییز شکفتن نتوانم

ای چشم سخنگوی تو بشنو ز نگاهم
دارم سخنی با تو و گفتن نتوانم
 
با مهر
سهیلا مقدم
 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر