۱۳۹۱ بهمن ۸, یکشنبه

Re: عرض تسلیت به آقای فرهبخش


فریاد که از عمر جهان هر نفسی رفت
دیدیم کزین جمع پراکنده کسی رفت
شادی مکن از زادن و شیون مکن از مرگ
زین گونه بسی آمد و زین گونه بسی رفت
آن طفل که چو پیر ازین قافله درماند
وان پیر که چون طفل به بانگ جرسی رفت
از پیش و پس قافله ی عمر میدنیش
گه پیشروی پی شد و گه باز پسی رفت
ما همچو خسی بر سر دریای وجودیم
دریاست چه سنجد که بر این موج خسی رفت
رفتی و فراموش شدی از دل دنیا
چون ناله ی مرغی که ز یاد قفسی رفت
رفتی و غم آمد به سر جای تو ای داد
بیدادگری آمد و فریادرسی رفت
این عمر سبک سایه ی ما بسته به آهی ست
دودی ز سر شمع پرید و نفسی رفت
ه.الف سايه


From: Rick Darbandi <rickplay_1@yahoo.com>
To: friends of radio golha <friends-of-radio-golha@googlegroups.com>
Sent: Saturday, January 26, 2013 6:16 PM
Subject: عرض تسلیت به آقای فرهبخش

با کمال تاسف و تاثر خبر فوت شخصیت محقق و پدر تاریخچه تمبر ایران جناب فریدون نوین فرحبخش را امروز متوجه شدم که متاسفانه مراسم ایشان دیروز در مسجد نور بوده
از همین جا از طرف خود و دوستان رادیو گلها این مصیبت جانسوز را به پسر ایشان آقای مسعود نوین فرحبخش که موسس رادیو گلها بودند و سال ها عاشقانه در این مسیر فرهنگی خدمت کرده اند تسلیت عرض نمونه و آرزوی بقای عمر برای ایشان و خانواده محترم دارم
با کمال احترام رضا دربندی
--
 
 
 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر