۱۳۹۱ دی ۲۸, پنجشنبه

Re: در گذشت شادروان استاد همایون خرم       درود

یادش گرامی باد روحش شاد نغمه هایش پایدار

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق     

 

                      پس عدم گردم عدم چون ارغنون       نغمه ای گردم زصوت نیلگون 

--- On Thu, 1/17/13, rebecca _m84 <rebecca_m84@yahoo.com> wrote:


From: rebecca _m84 <rebecca_m84@yahoo.com>
Subject: در گذشت شادروان استاد همایون خرم
To: "golha" <friends-of-radio-golha@googlegroups.com>
Date: Thursday, January 17, 2013, 4:21 PM

در گذشت آفریدگار بی بدیل هنر و آخرین بازمانده مکتب اسمانی صبا شادروان استاد همایون خرم را به همه هنردوستان گرامی تسلیت عرض مینمایمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر