۱۳۹۱ دی ۲۹, جمعه

چهار سوار سرنوشت

جناب خرم می گفت شبی بعد از دیدار پرویز( یاحقی) سوار ماشین شدم تا به منزل بروم. پرویز جلو آمد، شیشه ماشین را پایین دادم. پرویز گفت" همایون مواظب خودت باش، از چهار سوار سرنوشت فقط من و تو مانده ایم، آرام رانندگی کن" و اکنون این چهار سوار - بدیعی، تجویدی، یاحقی و خرم- به هم رسیدند. حالشان خوب و دماغشان چاق باشد.  و در کنار استاد صبا عجب بساطی خواهند داشت
--- On Fri, 1/18/13, Hamid shojaadini <shojaadini@yahoo.com> wrote:

From: Hamid shojaadini <shojaadini@yahoo.com>
Subject: آخرین گل گلستان صبا رفت
To: "hamid zagrous" <friends-of-radio-golha@googlegroups.com>
Date: Friday, January 18, 2013, 1:19 AM

تسلیت
...
،در گذشت آخرین بازمانده مکتب صبا
(استادهمایون خرم) 
 تسلیت باد
روحش شاد و راهش پر ره رو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر