۱۳۹۲ مرداد ۱, سه‌شنبه

[Anobanini:373] وقت سفارت آمریکا و انگلیس- پیکاپ ویزای آمریکا و کانادا


آژانس پرنده سفید

مجری تخصصی خدمات سفارت: وقت - پیکاپ - فرم و مشاوره















White Bird Tour & Travel Agency
Telefax : +98 21 22010621

--
------------------------------------------------------------------------
این ایمیل به دلیل عضویت شما در گروه آنوبانینی ارسال شده است
در صورت تمایل به خروج از گروه و عدم دریافت ایمیل های مشابه از ایمیل خود یک پیام خالی به آدرس زیر ارسال کنید
anobanini-unsubscribe@googlegroups.com
و یا با آدرس فرستنده ایمیل تماس بگیرید.
 
به منظور آشنایی بیشتر با گروه آنوبانینی می توانید به آدرس زیر مراجعه نمایید:
www.anobanini.net
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Anobanini" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to anobanini+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر