۱۳۹۲ مرداد ۱, سه‌شنبه

Fw: بهترین و بدترین آوازه خوان

درود به همه دوستان
!هرچندمتوجه نشدم منظوردوست عزیزمان ازاینکه میگویند کسانی که ازیک هنرمندحمایت میکنندیاانتقادمیکنند نژادپرستندیعنی چه؟
ولی به کوتاهی مطالبی که درباره آوازخوانان بزرگ میدانم به عرض میرسانم 
به گمان من درموسیقی اصیل ایران تقریبا هرپنجاه سال یک خواننده شش دانگ داشته ایم البته به طوراستثنا دراواخردوره ی قاجارچندخواننده درجه ی یک به طورهمزمان ظهورکردند یکی قمرالملوک وزیری بودو دیگرطاهرزاده که ازاصفهان به تهران آمدودیگری اقبال آذرکه ازتبریزبه مرکزآمد پس ازآن ادیب خوانساریست که بااینکه استا دترازاول آوازبود ولی مانندظلی وتاج اصفهان وقوامی ومحمودی خوانساری وشهیدی یااجراهای محدودداشتندویا به اندازه طاهرواقبال وقمرکامل نبودندالبته بعد ازادیب بنان با اینکه آوازقدما رابه تمامی میدانست واجرامیکرد باسبکی نو به میدان میآید شایدبه نظرعده ای وسعت صدای زیادی نداشت ولی چنان در صداسازی استادبودومهارت دراجراداشت که نقصی درکاراومشاهده نمیشدازطرفی مکتبی که اوخواننده آن بود یعنی مکتب وزیری صدای بم مردانه میپسندید وپس ازاوشجریان ظهورمیکندکه به گفته اساتیدبزرگ آنچه خوبان همه دارند اویکجادارد
با آرزوی سلامتی برای تمامی هنرمندان ایران زمین

----- Forwarded Message -----
From: Mehdy Azary <mehdyazary@yahoo.com>
To: "friends-of-radio-golha@googlegroups.com" <friends-of-radio-golha@googlegroups.com>
Sent: Sunday, July 21, 2013 5:57 PM
Subject: Fw: بهترین و بدترین آوازه خوان

با   درود  ی بی پایان به دوسداران موسیقی  ارزشمند ایران زمین که این هنر همانند سایر هنرهای ماندگار این مرزو بوم مایه مباهات هر ایرانی است به یک درخواست دوستانه گوش فرا دهیم وتنها بر این باور با شیم که صدا موهبتی خدادادی است  واین نعمت به همه ارزانی نشده مگر گروهی  سپاس به یگانه افرینش  و  بخشایش بی پایان او پس انتقاد به  انانیکه از نعمت خوش صدا بهره من هستند به نظر من انتقاد یا ایرادی بسیار بی جا است وبهتر انکه قدر شناس هنرمندان باشیم  وهسرتی بیجا که مایه سر افگند گی باشد دست برداشته  سعی براین باشد که ارزسهای مفاخر  بیش از پیش بر جا وارزشمند باقی بماند             با سپاس    مهدی  اذری

----- Forwarded Message -----
From: hossein azarafza <honar_aria@yahoo.com>
To: "friends-of-radio-golha@googlegroups.com" <friends-of-radio-golha@googlegroups.com>
Sent: Saturday, July 20, 2013 11:47 PM
Subject: Fw: بهترین و بدترین آوازه خوان

با درود به عزيز محترم
اين حرف چه معني داره از نظر عزيزان هنرمند و هنردوست و فرهيخته گلها خواننده فقط استاد شجريان و لاغير..... - باتشكر
ارادتمند حسين آذرافزا


----- Forwarded Message -----
From: ocean 896 <ocean896@hotmail.com>
To: radio golha <friends-of-radio-golha@googlegroups.com>
Sent: Saturday, July 20, 2013 10:26 AM
Subject: بهترین و بدترین آوازه خوان

درود بر رادیو گلها

مدتهاست مطالبی با این مضامین میخوانم که فلان خواننده ، خواننده خوبی نیست یا فلان خواننده بهترین خواننده موسیقی ایرانی ست . 

این حقیر بر این باورم که اگر یک مرغ از سی مرغ کم باشد دیگر سیمرغ معنایی پیدا نمیکند یعنی سی مرغ در کنار هم سیمرغ هستند همه خوانندگان موسیقی فاخر و اصیل کشورمان در کنار یکدیگر موسیقی ایرانی را به اوج قله موسیقی برده اند . هیچگاه نمیتوان گفت فلانی بهتر است اما گاهی شاید بتوان گفت مثلا فلان شخص زحمات بیشتری برای موسیقی ایران متحمل شده بر طبق این اسناد ... 

همانطور که دوستانی بر شجریان ایراد و خرده میگیرند که فلان جا اشتباه یا خطا خوانده (البته من طرفدار شجریان نیستم) باید خدمت همین دوستان عرض کنم حتی اساتیدی چون اقبال السلطان و ادیب و بنان و ... هم در برنامه هایی خارج خوانده اند قرار بر این نیست که شخصی  بدون عیب و ایراد باشد البته بنده با مسائل رفتاری و کرداری این اشخاص کاری نداشته و ندارم و صرفا در مورد هنر ایشان سخن میگویم . و معتقد هستم برخی از هنرمندان از نظر اخلاقی در اوج و برخی بسیار فاسد نیز بودند . اما هدف بنده رفتار ایشان نیست بلکه روی سخنم با هنر ایشان است . 

بهرحال حمله به یک هنرمند و کوبیدن او یا حمایت از یک هنرمند و بر دست نشاندن او از نظر من نوعی نژادپرستی محسوب میشود . و این یک دروغ مطلق است . در جایی گفته شده "دروغ مذهب برده ها و ارباب هاست و حقیقت خدای انسانهای آزاده" از همراهان رادیو گلها تقاضا دارم پیرو حقیقت باشند و از نژادپرستی فاصله بگیرند . 


باتشکر
--
 
---
شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "دوستان راديو گلها" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/groups/opt_out دیدن کنید.
 
 


--
 
---
شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "دوستان راديو گلها" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/groups/opt_out دیدن کنید.
 
 


--
 
---
شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "دوستان راديو گلها" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/groups/opt_out دیدن کنید.
 
 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر