۱۳۹۲ مرداد ۴, جمعه

Re: Fwd: my1a@yahoo.kd)

Sent from Yahoo! Mail on AndroidFrom: Sepide Khoshsalige <sepide.khoshsalige@gmail.com>;
To: <Friends-of-Radio-Golha@googlegroups.com>;
Subject: Fwd:
Sent: Mon, Feb 27, 2012 8:19:04 PM
بگذار بگویمت
این دل به کدام واژه گویم چون شد؟
کز پرده برون وپرده دیگرگون شد
بگذار بگویمت که از ناگفتن
این قافیه در دل رباعی خون شد
 
 
 
هجرت
من همسفر شراب از زرد به سرخ
من همره اضطراب از زرد به سرخ
یک روز به شوق هجرتی خواهم کرد
چون هجرت آفتاب از زرد به سرخ
 
 
غزل تقویم ها
عمری بجز بیهوده بودن سر نکردیم
تقویم ها گفتند وما باورنکردیم
 
در خاک شد صد غنچه در فصل شکفتن
مانیز جز خاکستری بر سر نکردیم
دل در تب لبیک تاول زد ولی ما
لبیک گفتن را لبی هم تر نکردیم
حتی خیال نای اسماعیل خود را
همسایه با تصویری از خنجر نکردیم
بی دست و پاتر از دل خود کس ندیدم
زانرو که رقصی با تن بی سر نکردیم
 
 
 
دیوار
دیوار چیست؟
آیا بجز دو پنجره رو به روی هم
اما
بی منظره؟
 
 
 
تمام
شب آمد روزگار دل تمام است
به دستت اختیار دل تمام است
 
من از چشم تو خواندم روز آغاز
که بااین عشق کار دل تمام است

--
 
---
شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "دوستان راديو گلها" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/groups/opt_out دیدن کنید.
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر