۱۳۹۲ تیر ۲۴, دوشنبه

Re: آتش به جان شمع فتاد _الهه

با پوزش از دوستان
(بیت چهارم شعرترانه تصحیح میگردد. (گریم و خیزد در دل شب،شعله زطبع سرکش من


From: Hamid shojaadini <shojaadini@yahoo.com>
To: hamid zagrous <friends-of-radio-golha@googlegroups.com>
Sent: Sunday, July 14, 2013 8:24 PM
Subject: آتش به جان شمع فتاد _الهه

آتش به جان شمع فتاد
...
آهنگ:جواد لشکری  شعر:کریم فکور  بیات اصفهان  خواننده:الهه
...
منم آن شمعی که به خلوت ،همه شب گهر افشانم
محروم از صحبت پروانه ، سوزان در آتش هجرانم
گاهی در گوشه میخانه ، گاهی در کلبه ویرانم 
گریه موخیزد دردل شب، شعله زطبع سرکش من
سوزم و ترسم شعله زند ، برهمه عالم آتش من
 چه بود گنهم خدای من ، که جهان طلبدفنای من
 ناله شد  درجهان پیشه عاشقان
 ناله شد  درجهان پیشه عاشقان
، شمعم کزآتش هجران سوزم ، با دیده  گریان سوزم
 به جهان شدم افسانه
، بزمی با زهره وپروین دارم،صدقصه شیرین دارم
 برو ای دل دیوانه
 ناله شد  درجهان پیشه عاشقان
 ناله شد درجهان پیشه عاشقان
.........
...
با مهر و احترام
حمید شجاع الدینی


 هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر