۱۳۹۲ تیر ۱۳, پنجشنبه

Fwd: Ali Ebrahimi برای شما یک ویدئو ارسال کرد: "Haydeh:An hour with Haydeh-ساعتی با ترانه های هایده"---------- Forwarded message ----------
From: YouTube Service <noreply@youtube.com>
Date: 2013/7/4
Subject: Ali Ebrahimi برای شما یک ویدئو ارسال کرد: "Haydeh:An hour with Haydeh-ساعتی با ترانه های هایده"
To: lebrahimi106@gmail.com


Ali Ebrahimi یک ویدیو را با شما در YouTube به اشتراک گذاشته است
Haydeh:An hour with Haydeh-ساعتی با ترانه های هایده
توسط martikkeh
زحمات این مجموعه را دیگری کشیده

http://www.4shared.com/audio/iJK8Cepg/Taraanehaye_Entekhabi_az_Behta.htm
©2013 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

--
 
---
شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده‌اید که در گروه Google Groups "دوستان راديو گلها" مشترک شده‌اید.
برای لغو اشتراک در این گروه و قطع دریافت ایمیل از آن، ایمیلی به friends-of-radio-golha و unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه‌های بیشتر، از https://groups.google.com/groups/opt_out دیدن کنید.
 
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر